Aziatische Spelen: en de winnaar is….Kanton

China is weliswaar met 199 gouden medailles de onbetwiste leider van de “Aziatische Spelen”, maar de Chinese delegatieleider ziet echter geen reden om optimistisch naar de “Olympische spelen” in London uit te kijken vermits het succes te Kanton grotendeels toe te schrijven valt aan niet-Olympische disciplines. De stad Kanton kan wel de echte winnaar zijn want uit een steekproef bij 1000 Kantonezen blijkt dat meer dan 90 % van de ondervraagden vinden dat de Aziatische spelen de reputatie en status van de stad hebben verbeterd.

Slotceremonie Aziatische spelen


De slotbalans voor China was 199 gouden, 119 zilveren en 98 bronzen medailles waarbij een vorig record uit 1990 te Peking  toen China ook thuisvoordeel had met respectievelijk 183, 107 en 51,  sneuvelde. Zuid-Korea behaalde met 76 gouden medailles er meer dan Japan dat met 48 genoegen moest nemen. 36 landen of regio’s wonnen medailles en van de 1400 dopingtests waren er maar 2 positief. Drie wereldrecords werden scherper gesteld en 103 Aziatische records.
Het hoofd van de Chinese delegatie Duan Shijie is echter maar weinig onder de indruk van zijn team en hij noemt voor de vuist een tiental disciplines op waar hij de Chinese resultaten als ontgoochelend bestempelt: daarbij horen zowel voetbal bij mannen als vrouwen, hand-en baseball bij mannen. Hij schrijft het vele goud toe aan het feit dat het in 74 gevallen ging om niet-Olympische disciplines. Duan is ook bezorgd over boogschieten, schermen, worstelen, cano…

Xu Ruisheng heeft de spelen 5 jaren voorbereid


Hoe het ook zij,  uit een steekproef bij 1100 Kantonezen afgenomen door de Universiteit van Jinan blijkt dat de recente spelen zowel het imago van de stad als de samenhorigheid bij de bewoners verbeterd hebben. 80 % van de ondervraagden verklaarden dat ze nog lange tijd in Guangzhou wensen te verblijven.  91 % beweren dat de reputatie en de status van Kanton door de spelen verbeterd werd en 82 % menen dat de spelen ook hielpen bij het verbeteren van de cultuur en ontspanning  in de stad. Een van de hoofdonderzoekers trok  als besluit dat na de Aziatische spelen  meer Kantonezen hun stad steunen.
Toekomst
Zoals bekend werd heel wat nieuwe sportinfrastructuur gebouwd, bruggen en wegen aangelegd, de metro uitgebreid en lucht-en waterverontreiniging aangepakt. De verwachting is natuurlijk dat deze verworvenheden kunnen doorgetrokken worden naar de toekomst, wat blijkbaar in Shanghai minder evident is met de luchtverontreiniging na de expo (cfr Groen blaadje 13) . 7000 buitenlandse journalisten hebben het sportevenement in Kanton verslagen en volgens atleten waren de voorzieningen in Kanton beter dan deze in Peking. Verwacht wordt dat de 650.000 binnenlandse en buitenlandse toeristen 800 miljard aan inkomsten voor Kanton hebben opgeleverd.  Volgens onderdirecteur Chen Haotian van de stedelijke “Ontwikkelings-en hervormingscommissie” is het belangrijk dat het concept van de groene Aziatische spelen naar de toekomst wordt doorgetrokken met een nog grotere reductie van energie-intensiteit en koolstofuitstoot dan de nationale normen voorschrijven.

Typische Qilou-gebouwen met arcaden


Vice burgemeester Xu Ruisheng benadrukt dat de “Asian Games Town” na de spelen een nieuw residentieel centrum voor uitbreiding zuidwaarts zal worden, m.a.w het district Panyu wordt uitgebouwd als nieuw uitbreidingsgebied.  Voorheen gebeurde de uitbreiding vanaf het oude stadscentrum hoofdzakelijk oostwaarts. Vele sportfaciliteiten werden eveneens precies ontworpen voor het gebruik door het publiek na de spelen. Xu die de spelen meer dan 5 jaren heeft voorbereid, kan wellicht vandaag een eerste diepe zucht van verlichting slaken dat alles grotendeels verliep zoals gepland. Wanneer hem gevraagd wordt wat hij het belangrijkste vindt, antwoordt hij dat deze spelen de Lingnan-cultuur van Zuid-China aan de wereld hebben getoond. Dit kwam tot uiting bij de zang van kinderen tijdens de openingsceremonie, verschillende architecturale Lingnan elementen in nieuwe gebouwen en ook de renovatie van diverse oude dito gebouwen in het centrum zoals de Chenghuang tempel. Atleten, officiëlen en bezoekers hebben dit opgemerkt, aldus Xu. Laten we hopen dat in Kanton nu de stad naast Peking en Shanghai terug op de Aziatische kaart staat, geen plotse smet op het blazoen de pret bederft zoals het geval was met de recente brand in Shanghai’s wolkenkrabber. Overigens is Kantons sportevenement niet echt afgelopen want binnen twee weken beginnen er nog de “Asian Para Games” voor 5500 gehandicapte atleten die één week zullen duren.
Zie ook website Aziatische Spelen                                Kijk ook naar discussie-uitzending Dialogue (27 min)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *