Beijings Yongding rivier hersteld

Beijings Yongding rivier kende in het verleden problemen zoals waterschaarste, waterverontreiniging en aantasting van het milieu. Daartegen heeft de hoofdstad maatregelen getroffen voor waterbesparing, industriële herstructurering, gecoördineerde bestrijding van verontreiniging, ecologisch herstel en wateraanvulling.  

(Foto ThisisBeijing ) Disclaimer

Beijings Yongding hoofdrivier vindt zijn oorsprong in Shanxi en Binnen-Mongolië. De 650 km lange rivier stroomt 170 km door de hoofdstad vooraleer uit te monden in de Bohai zee. Tot midden van de jaren tachtig van het een gele zandige rivier. 5 jaar na het ontstaan van de Volksrepubliek werd het Guangting reservoir aangelegd toen één van de eerste grote waterbekkens tegen overstromingen. Omdat de waterkwaliteit ondermaats was, stopte het reservoir in 1997 de hoofdstad te bevoorraden met water. In 2004 werd het Heituwa Wetland aangelegd om water uit de rivier te zuiveren vooraleer het in het waterbekken geloosd werd. Dit verminderde de vervuiling met 14%. In 2019 volgde eenzelfde initiatief met het Bahaoqiao Wetland. Nu is 100%  van het water behandeld vooraleer het reservoir te bereiken. De waterkwaliteit van de rivier verhoogde van klasse 5 tot klasse 4 en sinds 2007 leverde de de Yongding terug drinkwater aan de hoofdstad.

Een wateromleidingsproject  van de Yongding bovenloop heeft Beijing tussen 2007 en 2018 van 308 miljoen m³ water voorzien. Nadien werd het Guanting Reservoir nog drie keer bijgevuld. In 2019 leverde het Guanting-reservoir voor het eerst gedurende 87 dagen 223 miljoen kubieke m³ aan het vlakke deel van de Yongding-rivier om de ecologie van de benedenloop te herstellen. In het voorjaar van 2020 werd nog eens 164 miljoen m³ water aangevuld. Voor het eerst in 26 jaar kende de rivier een voortdurende doorstroming. Sindsdien is er onder het stuwmeer 248 kilometer aan waterkanalen gevormd. Ondertussen droogde het riviergedeelte dat door bergen en valleien stroomt voor het eerst in 40 jaar niet op. Beijing heeft sinds 2009 het ecologisch herstel en de verbetering van de Yongding-rivier versneld. Tussen 2010 en 2013 werden langs de rivier meren, parken en wetlands aangelegd die de ecologische en recreatieve gordel van de Yongding-rivier vormen, welke nu dagelijks duizenden bezoekers aantrekt.

Barrage aan Lugou-brug om overtollig water af te voeren. (Foto Beijing Review/Beijing Water Autority) ) Disclaimer


Onwettelijke barbecuestalletjes, bouwafvalhopen, fokboerderijen, grindgroeven en illegale gebouwen in het beschermingsgebied van de Yongding-rivier werden verboden en teruggewonnen als groene ruimten voor sightseeing en recreatie.

Een plan uit 2016, heeft 37 miljard yuan gereserveerd om een alomvattend beheer en ecologisch herstel van de Yongding-rivier uit te voeren. Sindsdien hebben Beijing, Hebei, Shanxi en Tianjin een gezamenlijke bijdrage geleverd aan het beheer en de bescherming van de rivier, overigens samen met afdelingen van de centrale overheid en lokale bewoners. In zijn masterplan voor stedelijke ontwikkeling van 2016 tot 2030 beloofde Beijing om de Yongding River-Xishan Mountains cultuurgordel  te beschermen door gebruik te maken van unieke historische en culturele bronnen in gebieden zoals de keizerlijke tuinen, het Badachu Park, de rivier zelf en de Dafangshan berg. De Yongding-rivier ontwikkelt zich geleidelijk tot een waterloop met herstelde ecologische functies en een rijke culturele erfenis. Beijing is fier dat na 5 water bijvullingen op 4 jaar tijd de Yongding over de gehele lengte terug een echt stromende rivier is geworden;

Bronnen: Beijing Review, Wikipedia, Beijing.gov.cn ; A Restoration on Yongding River, Beijing Yifan Feng, Master of Landscape Architecture

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Beijings Yongding rivier hersteld

  1. Dit is een indrukwekkend project. Ik herinner me dat ik in februari 1976 voor het eerst de beroemde Marco Polo Brug bezocht (in het Chinees: Lugouqiao, vandaar het onderschrift Lugou Brug onder boven staande foto).
    Je moest toen heel goed kijken om nog een klein stroompje te kunnen ontwaren. Bij mijn tweede bezoek in april 2021 was het weer een echte rivier.
    De Yongding Rivier is ook nog om een andere reden belangrijk. Volgens de traditionele Chinese geomancie (fengshui) is het gunstig in het zuiden water te hebben en bergen in het noorden. De Yongding is het water in het zuiden. Vandaar ook dat de zuidpoort van het oude Beijing Yongding Poort heet. Zonder water wordt de fengshui verstoord en dat is niet fijn voor de bewoners.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *