Belastingverlaging op nationale feestdag

Vanaf 1 oktober, de nationale feestdag, verlagen de Chinese belastingen aanzienlijk. Vooral de lagere inkomens zullen daarvan genieten. De nieuwe Chinese belastingwet verlaagt de barema’s zowel voor personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Netto inkomens per capita

Vanaf deze maand betaalt iemand met een maandinkomen van minder dan 5.000 yuan ( 625 euro) geen belasting meer. Tot nu toe was het belastingvrije inkomen beperkt tot 3.500 yuan per maand ( 450 euro). Miljoenen Chinezen zullen dit voelen aan hun nettoloon.
Ook de belastbare inkomensschijven worden aangepast, en er komen nieuwe aftrekbare kosten. Dat zal ook voor hogere inkomens en bedrijven positief uitvallen.

Doorsnee verdiener betaalt de helft minder

Een voorbeeld: Van de 3.000 personeelsleden bij Hitachi in Guangzhou zal 90% minder belastingen betalen. De financiële directeur van een fabrikant van lichte vrachtwagens in Guangxi schat dat het totale door het bedrijf maandelijks afgehouden bedrag voor belastingen met meer dan 60% zal dalen.
Een vertegenwoordiger van de Chinese fiscus stelt dat de hervorming vooral gunstig is voor lage en middelhoge inkomens. Wie 5.000 tot 20.000 yuan per maand verdient (625 tot 2500 euro) gaat de helft minder betalen. Boven 20.000 en tot 80.000 yuan (10,000 euro) per maand bedraagt het voordeel nog altijd 10-15%.

Bedrijven profiteren rechtstreeks en onrechtstreeks

De personenbelasting in China is met 8,3% van het totaal slechts de derde grootste belasting, na de BTW en de bedrijfsbelasting. Vorig jaar ging het om 1.200 miljard yuan.

Chinese bedrijfsleiders hopen dat het hogere netto-inkomen van het personeel de druk om hogere bruto-lonen te eisen zal doen verminderen.
Daarnaast heeft de regering in augustus ook maatregelen genomen om de belastingen op bedrijven te doen dalen. Dit past in stimuleringsmaatregelen om de economische groei op peil te houden ondanks de handelsoorlog van de VS. In totaal zou de belastingdruk op bedrijven met 45 miljard yuan dalen.

De nieuwe belastingwet voorziet de mogelijkheid voor een verdere daling van de belastingen vanaf 1 januari.
Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

5 comments for “Belastingverlaging op nationale feestdag

  1. Belastingen ? De grote meerderheid van de inkomens onder de 5000 yuan heeft nog niet eens een werkcontract, dus ook geen sociale zekerheid of belastingen. Ja, voor de middenklasse lijkt deze maatregel voordelig.

  2. je verwart de meerderheid van de migranten met de meerderheid van de regulier tewerkgestelden.
    De meerderheid van de migranten werkt nog zonder contract omdat zij vaak samengaan met of afhangen van koppelbazen die afkomstig zijn uit de streek van waar zij afkomstig zijn. Voor de migrant zijn deze vertrouwensmannen van groter belang dan wettelijke papieren.

  3. 5000 niet genoeg voor het gezin, maar wel leuk voor bijverdiener in het gezin. Voor het part timer of straat verkoper en boeren.

  4. AJ heeft gelijk dat een belastingwet de problemen niet oplost van migranten die zonder contract werken. De situatie van die migranten wordt via andere maatregelen verbeterd. Zo loopt er nu een campagne om in de privé-ondernemingen het innen van sociale bijdragen te veralgemenen (wat impliceert dat iedereen een contract moeten krijgen). De liberaal gezinden schreeuwen moord en brand over deze ‘aanslag’ op de privésector. Voor de overheid is het zaak hier het juiste evenwicht te vinden: bescherming van de werknemer zonder de dynamische privésector kapot te maken.

  5. Dat is natuurlijk zo. Maar de onderklasse zit gewoon veel meer in de informele economie, niet enkel arbeidsmigranten. En het merendeel werkt nu in de dienstensector, deliveroo toestanden zeg maar, waar er van de klassieke arbeidscontracten weinig sprake is. Maar dat is weer een andere discussie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *