Hoge kosten door luchtvervuiling en klimaatsverandering

Luchtvervuiling leidt tot meer dan een miljoen voortijdige overlijdens per jaar in China. Ook de economische kosten zijn hoog, 267 miljard yuan. Dat blijkt uit studiewerk van de Chinese University of Hongkong (CUHK). De Chinese Academy of Sciences heeft intussen ook de dramatische economische impact van klimaatsverandering berekend. De regering heeft een driejarenplan.

CUHK heeft het effect van twee gevaarlijke vervuilers bestudeerd: ozon en fijn stof . Het rapport is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Research Letters. Het komt op een gemiddelde van 1,1 miljoen voortijdige overlijdens per jaar. En er is 20 miljoen ton productieverlies aan rijst, tarwe, maïs en sojabonen.
Dat economisch verlies komt overeen met 0,7% van het bnp.

Driejarenplan voor blauwe hemel

De studie valt samen met de recente strengere doelstellingen voor het beperken van vervuilende stoffen die ozon produceren en fijn stof in de Chinese steden. Die maken deel uit van het al enige tijd aangekondigde 2018-20 driejarenplan om ‘de strijd voor een blauwe hemel’ te winnen’

Het studieteam analyseerde 2010 processen of stoffen die bijdragen aan de productie van fijn stof of ozon. Ze komen uit zes economische sectoren: industrie, handel, woningen, landbouw,elektriciteitsproductie, landtransport en ‘diversen’ (zoals vliegtuigen en bosbranden) .
De data kwamen uit modellen voor luchtkwaliteit en weersvoorspellingen, uit metingen van uitstoot en uit chemische processen in verband met 150 vervuilende stoffen.

Voor fijn stof bestudeerde men PM2,5. Dat is heel fijn stof vooral afkomstig van verbranding. Het kan diep in de longen doordringen en ernstige schade aanrichten.

Ozon (03) op grondniveau komt uit een chemische reactie van stikstofoxiden -van voertuigen, elektriciteitscentrales en industrie- met vluchtige organische stoffen afkomstig uit dezelfde bronnen, maar ook van oplosmiddelen en zelfs planten. Ozon kan de fotosynthese in planten afremmen en zo de groei beperken.

Naast de gezondheidseffecten, met 1,1 miljoen voortijdige overlijdens per jaar, is er het economisch verlies van 267 miljard yuan per jaar. Daarin zitten kosten voor ziekenhuizen en ambulante behandelingen, afwezigheid op het werk en dergelijke, plus het verlies aan oogsten.

Voor beide vervuilers is de industrie de grootste boosdoener. Voor PM2.5 was de tweede grootste bron de woning- en handelssector. Dat komt omdat in sommige plaatsen van het land nog steeds verwarmd wordt met steenkool. In sommige grote steden is het verkeer de tweede grootste oorzaak van fijn stof. Voor ozon is elektriciteitsopwekking de tweede oorzaak.

Volgens hoofdonderzoeker Yim van CUHK is een nationale emissiepolitiek nodig die het probleem in al zijn aspecten tegelijk aanpakt, zodat het effect maximaal is op alle vlakken: gezondheid, luchtkwaliteit en landbouwopbrengsten.

Yim verwacht dat ozon na fijn stof het volgende grote probleem wordt, vooral dan in de delta van de Parelrivier. Vorig jaar bleek uit statistieken van de regio een gemiddelde stijging met 16%. Ozon bereikte de hoogste gemiddelde concentratie sinds zes jaar.

De gemiddelde concentratie fijn stof PM2.5 in de Chinese steden bedraagt 48 microgram per m³. De Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van 2626 steden in de wereld.

Droogte

De Chinese Academy of Sciences en het National Climate Centre van de China Meteorological Administration bekeken de economische gevolgen van droogte door klimaatsverandering. Het klimaatakkoord van Parijs streeft naar één van twee scenario’s: een stijging met 1,5°C  of een met 2°C. Indien de wereldtemperatuur gemiddeld 1,5°C stijgt, dan verliest China jaarlijks 47 miljard dollar. Stijgt de temperatuur 2°C dan stijgt het verlies tot 84 miljard. Vandaag veroorzaakt klimaatsverandering al 17,7 miljard dollar verlies per jaar.

De studie verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze vertrekt van data van 31 Chinese provincies over een periode van 1986 tot 2015.

Verwacht wordt dat China sneller zal opwarmen dan het gemiddelde van de wereld. En het moet met 135 miljoen hectare ofwel 10% van de wereldwijde landbouwgrond 20% van de wereldbevolking voeden. 20 miljoen hectare, of bijna een zesde van het totaal, hebben sinds 1949 jaarlijks met droogte te kampen.

Sinds 2010 zijn er meer ernstige droogtes op meer plaatsen. Dat heeft te maken met het sneller verdampen van grondwater en het ‘zweten’ van planten. In de toekomst zal driekwart van het land een droger klimaat hebben; de helft daarvan zal lijden onder echte droogtes.

Bron: South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *