Beloften wetenschappelijke samenwerking China met VN (UPD)

De voorzitter van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (de UNGA), Csaba Kőrösi heeft China bezocht van 1 tot 4 februari, op uitnodiging van minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang.

Kőrösi
Csaba Kőrösi en Li Keqiang foto Xinhua disclaimer

De Hongaarse carrièrediplomaat, die sinds september 2022 in functie is, waarschuwde bij zijn verkiezing dat ‘de wereld in een gevaarlijke crisis verkeert en dat de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties op het spel staat’.

Wie is Csaba Kőrösi ?

Hij maakt zich vooral zorgen om het wereldwijde klimaat en crisissen in de voedsel-, energie- en watervoorziening. Bovendien is hij zich er zeer van bewust dat mensen overal nog steeds getroffen worden door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Hij ziet een wereldeconomie op de drempel van een recessie, staatsschulden van een ongekend niveau en nog meer hevige conflicten zoals in Oekraïne. Als motto voor zijn termijn als  voorzitter van de, Algemene Vergadering van de VN (United Nations General Assembly, UNGA) koos Kőrösi: ‘Oplossingen door solidariteit, duurzaamheid en wetenschap’. Bovenaan de agenda van de Verenigde Naties staan wat hem betreft de pandemie, klimaatverandering en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN.

Programma

In China had Csaba Kőrösi onder andere ontmoetingen met premier Li Keqiang en met kabinetslid Wang Yi, en met minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang zelf. Csaba Kőrösi had ook een ontmoeting met functionarissen van enkele ministeries en vooraanstaande functionarissen van het Provinciaal Partijcomité van Henan. Hij ging ook naar Zhengzhou, Henan, waar hij de centrale route bezocht van het South-to-North Water Diversion Project dat de Gele Rivier kruist. China steunt de VN-waterconferentie die in maart wordt gehouden en waardeert de persoonlijke inspanningen van president Csaba Kőrösi voor de promotie van dat evenement. Hij bezocht de Chinese Academie voor Wetenschappen (Chinese Academy of Sciences, CAS) en het International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals, het centrum voor data-onderzoek rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in Beijing. Op vrijdag bezocht Kőrösi het China Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR) 

Toezeggingen van Li Keqiang

De Chinese premier Li Keqiang verzekerde Csaba Kőrösi dat China het werk van de Verenigde Naties zal blijven steunen. Volgens Li willen de mensen over de hele wereld vrede en ontwikkeling, en is dat de reden waarom China toezegt de weg van multilateralisme te blijven volgen en het internationale systeem te handhaven met de VN als kern. China zal niet afwijken van de weg naar een vreedzame ontwikkeling, vasthouden aan het fundamentele nationale beleid van hervorming en openstelling. Dat is de manier voor China om te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren, aldus Li Keqiang. De Chinese premier stelde dat China, als ‘handhaver van en deelnemer aan de internationale orde, voordeel heeft gehad van de mondiale openheid en aan die openheid bijdraagt’. Concreet zegde Li toe dat China met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties zal werken aan oplossingen voor klimaatverandering en het beheer van watervoorraden, en aan andere grote en gezamenlijk mondiale uitdagingen.

De rol van 2 Chinese instellingen

Kőrösi verwelkomde die uitspraken uiteraard van harte. Voor de samenwerking tussen de VN en China rekent hij op de inbreng van de Chinese Academie van Wetenschappen (Chinese Academy of Sciences, CAS). Die kan met de kracht van big data en remote sensing technologie de wereld te helpen bij het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling. Met nog zeven jaar te gaan om de 17 doelstellingen van de 2030-agenda te verwezenlijken, heeft de wereld een geïntegreerde oplossing nodig, ondersteund door een sterke wetenschappelijke back-up bij de uitvoering en evaluatie van die doelstellingen volgens de voorzitter van de UNGA.

Met big data en technologische innovaties biedt het International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals van Beijing nieuwe oplossingen aan minder ontwikkelde landen om geïnformeerde, wetenschappelijke beslissingen nemen bij het streven naar  duurzame ontwikkeling.

Wetrenschappelijke agenda

Guo Huadong, directeur-generaal van het centrum, beloofde aan Kőrösi dat zijn instelling het onderzoek naar de tussentijdse evaluatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op wereldwijde schaal zal verbeteren en het verband tussen verschillende indicatoren voor die doelen zal onderzoeken. Hou Jianguo, voorzitter van het CAS, zei dat de academie voortdurend aandacht besteedt aan ecologische en milieubescherming, klimaatverandering, rampenpreventie en -beperking, waterzekerheid en andere mondiale vraagstukken. Dientengevolge werkt de academie uitgebreid samen met UNESCO en andere internationale organisaties. Die samenwerking zal nog sterker worden.

Csaba Kőrösi met voorzitter IWHR Kuang Shangfu (foto IWHR afgestaan aan Global Times) disclaimer

Belang van dit bezoek van voorzitter Kőrösi

Mao Ning, woordvoerder Buitenlandse Zaken vatte het belang van dit bezoek van voorzitter Kőrösi samen in drie kernwoorden: eenheid – ontwikkeling – uitdaging.
Eenheid. Beide partijen waren het erover eens dat het belangrijk is om het multilateralisme hoog te houden, het gezag van de VN te beschermen en de op de VN gerichte internationale orde en de basisnormen voor internationale betrekkingen op basis van internationaal recht krachtig te handhaven. We moeten ons blijven inzetten om de internationale betrekkingen democratischer te maken en de vertegenwoordiging en zeggenschap van ontwikkelingslanden in internationale aangelegenheden verder te vergroten.

Ontwikkeling. Beide partijen kwamen overeen om ontwikkeling centraal te stellen op de mondiale agenda, dit jaar VN-fora op hoog niveau over duurzame ontwikkeling te organiseren, ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het vergroten van hun capaciteit voor zelfgestuurde ontwikkeling en ervoor te zorgen dat geen enkel land en niemand aan zijn lot wordt overgelaten op weg naar gemeenschappelijke ontwikkeling. (..)

Uitdaging. Beide partijen waren het erover eens dat landen, gezien de vele uitdagingen en crisissen in de wereld van vandaag, belang moeten hechten aan de toepassing van wetenschap en technologie en de unieke rol van gegevens bij waterbehoud, klimaatrespons, behoud van biodiversiteit en uitvoering van de Agenda 2030 moeten versterken voor duurzame ontwikkeling.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Global Times, UN.org, fmprc.gov.cn. NBCPhiladelphia.com, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email