Bescherming van intellectuele eigendomsrechten gaat zichtbaar vooruit

China biedt tegenwoordig een stevige bescherming van intellectuele eigendomsrechten of IP rechten (intellectual property rights, IPR).

intellectuele eigendomsrechtenWetten hiervoor worden streng gehandhaafd. China wil immers een aantrekkelijke omgeving zijn voor het verrichten van commerciële en innoverende activiteiten.

Intellectuele eigendom langs nieuwe Zijderoutes

Dat is specifiek belangrijk voor het Belt and Road Initiative (BRI). Want daar zijn honderden bedrijven uit 70 landen bij betrokken. Het zakendoen krijgt een grote prioriteit in het BRI. Daarom werd er in Beijing een tweedaagse speciale conferentie, specifiek gewijd aan ‘Belt and Road and intellectual property rights’. In de slottoespraak stelde president Xi Jinping dat een effectieve bescherming van IPR essentieel is voor het volbrengen van een kerntaak van het BRI, innovatie en welvaart voor de volkeren van alle landen. Met die boodschap herhaalde Xi wat hij eerder over openheid in de wereldeconomie had gezegd op het Boao Forum for Asia in April.

De kracht van innovatie

Op dinsdag waren er op de conferentie onder meer interventies geweest van premier Li Keqiang en Francis Gurry, directeur-generaal van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Li had vooral de nadruk gelegd op het belang van IPR voor de gezonde ontwikkeling van markteconomieën en ontwikkeling gebaseerd op innovatie. Voor China, het grootste ontwikkelingsland van de wereld, volgens Li, is dit van uiterst groot belang. Het land maakt een fase door van economische modernisering en transformatie. Daarom zijn we ook bezig de wetgeving op dit stuk te verfijnen. Strengere straffen zullen volgen voor overtredingen. ‘Bedrijven en personen die anderen dwingen tot technologieoverdracht zullen dat ook ondervinden, want het is verboden’. Gurry heeft een gunstig oordeel over het Chinese systeem voor de bescherming van IPR. In 1980 werd China lid van de WIPO.

Innovatie en IPR

China slaagde er in op een jaar vijf plaatsen hoger te klimmen in de  Global Innovation Index. Het is nu 17e. Het verband tussen beide werd aangegeven door Chen Fengying, een onderzoeker aan het China Institutes of Contemporary International Relations. Chen zei dat ‘na tientallen jaren van industrialisering, China nu de IPR meer en duurzaam moet beschermen, om door innovatie de kwaliteit van zijn ontwikkeling te verbeteren’. Volgens haar wil China ook het goede voorbeeld geven aan andere landen langs de nieuwe Zijderoutes. Hogere normen zijn nodig en namaak is niet meer toelaatbaar.

De ommekeer

Het country profile van China op de site van de WIPO geeft o.a. met statistiek de stand van zaken aan. Buitenlandse bedrijven hebben lange tijd klachten gehad over de manier waarop ze hun recht op intellectueel eigendom in China konden laten gelden. Internationale waarnemers zien echter de afgelopen jaren een grote verbetering door wetshervormingen en nieuwe mechanismen om de wetten te handhaven. In 2017 is er dan ook een nationale campagne gestart voor de bescherming van IPR van de buitenlandse firma’s. Het ministerie van Handel van erkent dat China als ontwikkelingsland nog veel verbeteringen moet aanbrengen, maar verzekert de buitenlandse partners dat men verdergaat op de ingeslagen weg. Ook de U.S. Chamber of Commerce moet nu de vooruitgang erkennen.
Bloomberg, The Diplomat, People’s Daily, www.wipo.int (website WIPO)
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Bescherming van intellectuele eigendomsrechten gaat zichtbaar vooruit

  1. hahaha
    30 augustus 2018 at 15:32

    Edison had de gloeilamp uitgevonden. 100 jaar na zijn dood is het ontwerp niet echt veranderd, maar het productie proces erg veel. Er zijn machines die sneller, goedkoper en veiliger kunt produceren. Phillips was hier heer en meester ervan. Met hun bedrijven in NL hadden ze machines die gloeilampen produceren. Het was in deze context dat een klein land in het noorden van Europa moedig weerstand bood tegen het patentrecht. Nederland had in 1869, uit diepe liberale overtuiging, het patentrecht afgeschaft. https://decorrespondent.nl/1178/waarom-philips-patent-op-struikroverij-heeft/70870010222-8ce02ff6 Ziet ernaar uit NL nog steeds piraten mentaliteit hadden in 19e eeuw. Nu in de 20e eeuw had Phillips alle patent rechten op die machines. China de grootste fabriek ter wereld zou ook rechten hebben op paar machines waar uitvinders aan moeten kloppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar