Beslissing Wereldhandelsorganisatie zorgt voor beroering

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) Heeft een beslssing genomen in een dossier over uitvoerbeperkingen van grondstoffen door China. Dit kan een belangrijk precedent worden in andere dossiers van grondstoffen en lokt meteen reacties uit.
 De WTO heeft beslist dat China een aantal uitvoerbeperkingen op negen belangrijke grondstoffen, die gebruikt worden bij de productie van staal en aluminium en in de chemische nijverheid , moet opheffen. Het gaat om mineralen als zink en bauxiet, en ook cokes. De beperkingen zijn quotas, uitvoertaksen, minimum uitvoerprijzen en speciale vergunningen. De WTO geeft daarmee gelijk aan de VS, de EU en Mexico die al in 2009 klacht hadden ingediend. Nog 12 andere landen waarbij Japan, Zuid-Korea, Brazilië en India stelden zich later partij in het geding.
De WTO stelt dat China bij zijn toetreding tot de WTO tien jaar geleden beloofd had  geen uitvoerquota op te leggen.De Chinese delegatie bij de WTO vindt dat de beperkingen wel moeten kunnen. Het gaat immers om bepaalde grondstoffen die bij de winning erg vervuilen, veel energie verbruiken of voorraden uitputten, en een land heeft het recht daarvoor beschermende maatregelen te nemen. Doch de WTO verwerpt dit element omdat China onvoldoende kon aantonen dat de productie van de grondstoffen voor binnenlands verbruik eveneens beperkt werd. De Chinese delegatie wijst erop dat het WTO China op een aantal punten wel gelijk geeft.  Verwacht wordt dat binnen de 60 dagen beroep aangetekend wordt.
Buiten China wordt reeds gejubeld dat deze WTO uitspraak een precedent is om China te verplichten zijn uitvoerbeperkingen op de voor diverse nieuwe technologieën cruciale zeldzame aardmetalen op te heffen. Karel De Gucht, Handelscommissaris van de EU en voorstander van een harde houding tegenover China, eiste dit onmiddellijk in een communiqué. De Amerikaanse Minister van Handel Kirk heeft het over de noodzaak China discipline te doen aanvaarden, opdat andere landen in de wereld niet dezelfde weg zouden opgaan en zo de groei van de wereldeconomie in het gedrang brengen; uitvoer beperkingen oefenen ook ongerechtvaardigde druk uit op multinationals om hun productie naar China te verplaatsen. De Vakbond van de Amerikaanse Staalarbeiders dringt aan dat de regering van de VS nu sancties neemt tegen China in het dossier van de zeldzame aardmetalen. China zelf vindt dat de andere landen ten onrechte helemaal op goedkope Chinese zeldzame aardmetalen rekenen en dat ze meer moeten doen om hun eigen mijnen te ontwikkelen (deze aardmetalen zijn immers niet zo zeldzaam als hun naam zegt).

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *