Lagere prijs voor woningen verwacht, maar geen crash.

  Het ziet ernaar uit dat de vele maatregelen van de regering om de woningmarkt onder controle te krijgen eindelijk resultaten opleveren.

Vice-premier inspecteert bouw sociale woningen


Men verwacht dat vanaf het derde trimester op de meeste plaatsen de woningprijzen gaan beginnen dalen. Dat leidt men puur statistisch af uit het feit dat gedurende het tweede trimester de woningprijzen minder snel stegen dan voordien. Van de 70 onderzochte steden waren er einde mei nog altijd 50 met prijsstijgingen, maar dat waren er al 6 minder dan einde april, en van die 50 waren er bovendien  27 met een vertraagde stijging.  
De centrale regering heeft veel maatregelen genomen tegen de wegspurtende woningprijzen, en zet sinds dit jaar ook de stadsbesturen onder druk opdat ze de locale woningprijzenonder controle zouden houden. Zo mag nu in de 35 grootste steden geen tweede woning meer aangekocht worden;verder zijn de voorschotten opgetrokken en de leningslasten en – voorwaarden verscherpt, zowel voor kopers als voor promotoren; en Chongqing en Shanghai zijn de pioniers van de onroerende voorheffing, een belasting op vastgoed.
 Men verwacht dat in de allerduurste steden de prijzen tot 30% zouden kunnen dalen indien de regering voortgaat met afremmende maatregelen tot einde dit jaar. In kleinere steden verwacht men 10-20% daling. Het overaanbod aan duurdere woningen is onvoorstelbaar; bij de 136 grootste bouwpromotoren van het land zal het minstens twee jaar vergen om  opgeslorpt te raken. In Beijing bvb stonden begin juni 102.000 woningen te koop.Vanaf het tweede kwartaal van 2012 komen bovendien de eerste van de 10 miljoen op korte termijn beloofde sociale woningen beschikbaar. Toch verwacht men geen ‘harde landing’ van de Chinese huizenmarkt. De vraag naar alle soorten woningen blijft heel hoog dank zij de zeer snelle urbanisatie van China die voortdurend nieuwe kandidiaat-kopers aanbrengt.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *