Bijna elke Chinese jongere gaat naar school.

Door bijkomende inspanningen van de overheid is het aantal dropouts van het verplicht negenjarig onderwijs op 15 september gedaald tot 2.419 voor heel China.

Dat is één van de cijfers die vice-minister voor onderwijs Zheng Fuzhi deze week gaf op een persconferentie.

In China is negen jaar scholing (6 jaar lager, 3 jaar lager middelbaar) verplicht en gratis. Vorig schooljaar waren er nog 60.000 dropouts. Het lager onderwijs telt 104 miljoen leerlingen, het lager middelbaar 60 miljoen.

Financiële steun voor arme gezinnen

Sommige kinderen kunnen niet naar de school omwille van fysieke redenen. Zij krijgen thuis een leerprogramma op maat.

China heeft ervoor gezorgd dat geen kinderen meer thuisblijven omwille van armoede. Studenten uit arme gezinnen krijgen financiële steun en er zijn ook subsidies voor de maaltijden van 40 miljoen plattelandskinderen.

In 2019 werd in totaal voor 212,6 miljard yuan (26,5 miljard euro) hulp aan studenten uit arme families besteed. Van de steun voor kleuter-, lager en lager middelbaar onderwijs ging 80% naar de gebieden in centraal en westelijk China.

Betere infrastructuur, kwaliteit leraars blijft probleem

Tussen 2013 en 2019 zijn in de landelijke gebieden 221 miljoen m² scholen bijgebouwd of gerenoveerd. Om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren zijn de laatste jaren 950.000 leraars aangeworven voor 30.000 scholen in een duizendtal armere arrondissementen.

Het grootste probleem voor landelijke scholen is bekwame leraars aantrekken. Het loon van leraars is relatief laag. Op langere termijn moet het gelijkgeschakeld worden met dat van ambtenaren van hetzelfde niveau.

Elk jaar krijgen 45.000 studenten een beurs voor een lerarenopleiding die hen voorbereidt op lesgeven op het platteland. Verder gaat 2 miljard yuan per jaar naar een nationaal opleidingsprogramma voor leraars in het lager en middelbaar onderwijs.

Bronnen: China.org.cn, https://www.chinaeducenter.com/en/cedu/psedu.php

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *