Buitenlandse studenten en China

Het is bekend dat veel Chinezen in het buitenland gaan studeren. Ook de omgekeerde beweging – een trek van buitenlandse studenten naar het Chinese hoger onderwijs – lijkt definitief op gang gekomen. Nu nog werken aan de kwaliteitsbewaking.

buitenlandse studenten

Vanuit China

De overheid slaagt er steeds beter in om Chinese hoger opgeleiden met hun buitenlandse diploma’s terug te laten keren, om carrière in het eigen land te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van China. In 2018 was het terugkeerpercentage gestegen tot 80% (tien jaar eerder was dat nog maar iets meer dan 30%). Uit China komen nog steeds de meeste internationale studenten: 662.000 was hun aantal vorig jaar.

Naar China

China is echter niet langer louter ‘het land met het grootste aantal studenten in het buitenland’. De Volksrepubliek blijkt nu zelf voor steeds meer jongeren uit andere landen een prima bestemming te zijn om een academische opleiding te gaan volgen of voort te zetten. Wat maakt China dan zo aantrekkelijk? Er zijn interessante nieuwe stageplaatsen, je krijgt er gemakkelijker een verblijfsvergunning en afgestudeerden vinden er snel goed werk, zeker in hightech en e-commerce. Met die troeven kan China slagen in zijn opzet om tegen 2020 als favoriete gastland te fungeren voor een half miljoen buitenlandse studenten.

Top 5 en stijgers met stip

Drie studiecentra brachten hierover gezamenlijk een rapport uit in Beijing. Het bleek dat er enorme verschuivingen zijn opgetreden in de ‘markt voor hoger onderwijs’ en dat China daarbij sterk naar voren komt. Tussen 2001 en 2018 nam wereldwijd het aantal jongeren dat in een ander land studeert toe van twee naar vijf miljoen. De helft daarvan wil het liefste naar een club van Engelstalige landen toe: de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Voor die toppers kiest nog altijd de helft van alle internationale studenten. China, Rusland en Nederland echter zijn op dit terrein ook sterk in opkomst, dank zij hun actief rekruteringsbeleid.

Foto China Daily, bron Project Atlas 2018 Unesco

Gastland China

De spectaculairste vooruitgang werd zonder meer geboekt door China dat in 2001 nauwelijks in het plaatje voorkwam en zich nu, met 10% van alle internationale studenten in de wereld, heeft opgewerkt tot het op twee na grootste gastland voor buitenlandse studenten. Die komen voor een groot deel uit de VS, maar verder vooral uit de regio: een vijfde is afkomstig van Zuid-Korea, Thailand, Pakistan en India. Uit dat grote Aziatische buurland komen ze de laatste jaren bij bosjes om geneeskunde te studeren. Verder is de aantrekkingskracht van de Chinese universiteiten groter dan ooit in Afrika, zodat China nu met meer dan 50.000 Afrikaanse intellectuelen en onderzoekers in opleiding de op een na belangrijkste bestemming is voor buitenlandse studenten uit dat continent. China moet hier enkel de vroegere koloniale macht Frankrijk met zijn al zijn traditionele academische prestige nog laten voorgaan.

Internationalisering China

De motieven en motoren achter het Chinese wervingsbeleid zijn de internationalisering van China, het vooruitzicht op goede inkomsten en het besluit om te bouwen aan een kenniseconomie. Het Belt and Road Initiative van de nieuwe zijderoutes speelt ook hier een hoofdrol. En dan is er nog de specifieke band met Afrika. ‘De stijging van het aantal Afrikaanse studenten heeft alles te maken met de zich uitbreidende economische en zakelijke banden tussen China en de Afrikaanse landen. China zet zich bovendien bewust in om zoveel mogelijk studiebeurzen voor Afrikanen te voorzien’, zo stelt het rapport.

Chinese afgestudeerden in Australië (foto William West voor China Daily)

Kwaliteit

Chinese en buitenlandse experts zijn het erover eens dat nu er gezorgd is voor een gestage toename van de kwantiteit, het voor China (en andere landen) tijd wordt om aan bewaking van de kwaliteit te denken. Dat wil zeggen: de meest getalenteerde en serieuze studenten laten overkomen en zorgen dat de voorzieningen voor leven en studeren van internationaal hoog niveau zijn. Chinese deskundigen vinden ook dat buitenlandse studenten in China de kans moeten krijgen en uitgedaagd worden om de Chinese samenleving beter te leren kennen en begrijpen, ook buiten de campus.

Rapport

Het rapport Global Competition for Talent: A Comparative Analysis of National Strategies for Attracting International Students werd gepresenteerd door de onafhankelijke denktanks Center for China and Globalization en het Institute of International Education. Zij wekten samen met WISE, World Innovation Summit for Education, van de Qatar Foundation.

HIER kan je de executive summary en het complete rapport downloaden.

wise-qatar.org, China Daily, Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *