Categorie: Algemeen

algemeen
bio’s, statistiek

De Chinese beurs en de 'crash': vraag en antwoord (2)

Als economieredacteur van ChinaSquare beantwoordt Frank Willems een aantal vragen over de crisis op de Chinese beurs. Wij brengen de vragen en de antwoorden van FW in 2 afleveringen. Deel 1 hier. Van Deng Xiaoping is de theorie dat het socialisme niet wezenlijk wordt aangetast en in tegendeel veel baat heeft bij de combinaties van markt met plan en van overheidscontrole met particulier initiatief. Die combinaties kunnen misschien goed werken voor de reële socialistische economie.…

Xi Jinping lezen (blog 5)

Dit is het sluitstuk in een reeks over het boek The Governance of China van Xi Jinping. ‘Ik had goede redenen om dat boek eens echt en grondig te lezen’, liet socioloog Huibert de Man weten op de website china2025.nl We lazen over zijn voornemen en wat hij na lectuur te melden had.

Xi Jinping: De leider en het volk, de politieke filosofie

‘Ik had goede redenen om het politieke boek van Xi Jinping, The Governance of China, eens echt en grondig te lezen’, liet socioloog Huibert de Man weten op de website china2025.nl Huibert de Man* heeft les gegeven aan Nederlandse universiteiten en doceert tegenwoordig vaak aan het Sino-Dutch International Business Centre in Nanjing. We lazen over zijn voornemen en wat hij na  lectuur te melden had. We namen de eerste drie blogs, die op china2025.nl verschenen, met…

April in Beijing

Rob Groenhuijzen, een gemotiveerd lezer, en Anna Broos (o.a. medewerker van ChinaSquare) bezochten Beijing gedurende tien dagen in april 2015. Anna geeft een algemene korte indruk van veranderingen in Beijing die zij meende te bespeuren

Een andere rechtsstaat is mogelijk? (upd)

Het Centraal Comité van de communistische partij hield zijn jaarlijkse algemene vergadering. Het centrale thema was ‘de rechtsstaat in China’. Het zou kunnen dat dit vierde partijplenum even belangrijk is voor het koers die het land zal inslaan in de komende jaren als het derde plenum van vorig jaar, dat vooral over de economie ging.

China heeft verdraaid goede redenen om zich te verweren tegen inmenging

Op 21 juni schrijft Jan van der Putten in de Nederlandse Volkskrant dat het Westen zich steeds slaafser opstelt tegenover China, uit angst voor strafmaatregelen. Zijn stuk ‘We zijn te lief tegen China’, mondt uit in een luidkeelse aansporing tot ‘westerse solidariteit’. Achter dit soort oproepen gloort de hoop om de opkomst van het Rijk van het Midden alsnog tegen te houden. Een opiniestuk in antwoord op dat van de Nederlandse journalist op Geledraak.nl en ChinaSquare.be

Nooit meer Tian’anmen ’89

(Opiniestuk*) In het voorjaar van 1989 werd er in China massaal actie gevoerd. Een deel van de demonstranten wilde van de onrust gebruik maken om het hele maatschappelijke systeem op losse schroeven te zetten, iets wat in andere socialistische staten later dat jaar effectief zou gebeuren. Er volgde een bloedige confrontatie tussen onverzettelijke activisten en het leger  in Beijing. De politieke leiders hebben sindsdien tot elke prijs een herhaling willen voorkomen en zijn daarin geslaagd.…