Peter Peverelli – Een nieuw gezicht op Chinasquare

De redactie van Chinasquare breidt uit. Peter Peverelli vervoegt het team dat tot nu bestond uit Dirk, Frank en Jan. Het wordt een inhoudelijke verrijking en een organisatorische versterking: we zullen meer en andere thema’s kunnen opvolgen met een bredere invalshoek. We laten Peter hier zichzelf voorstellen.
Ter herinnering: Chinasquare.be is een onafhankelijke niet-commerciële website die volledig draait op vrijwillige medewerkers.

Foto China.org.cn/Yang Jia disclaimer


Mijn naam is Peter Peverelli. Ik heb mij al enige tijd geleden bij de redactie van Chinasquare gemeld als mogelijk nieuw redactielid en het is een eer te melden dat dit geaccepteerd is. Voor de lezers van Chinasquare stel ik me graag even voor.

Taal

Mijn eerste kennismaking met China was eigenlijk toeval. Al vrij jong was ik door taalverschillen gefascineerd. Ik koos dan ook voor wat in Nederland het Gymnasium heet, waar ik naast de moderne talen ook Grieks en Latijn leerde. Ik wilde echter ook graag een niet-Westerse taal leren. Op mijn 14e ging in mijn woonplaats de eerste hobbycursus Chinees in Nederland van start en ik was van de partij. Mijn interesse verbreedde al snel van de taal naar het hele land. Vergeet niet dat China toen nog in de ban van de Culturele Revolutie was en vrijwel van de buitenwereld afgesloten was. Na mijn eindexamen startte ik in 1974 met de studie Chinees in Leiden. Ik had weer geluk dat in dat jaar de studentenuitwisseling met China getekend werd. Ik kon in 1975 meteen voor een jaar in China studeren.

Van academie naar het bedrijfsleven

Teruggekomen heb ik de studie afgemaakt en drie jaar in Leiden gewerkt, met als hoofdwerkzaamheid onderzoek voor mijn proefschrift. In die periode heb ik nog tweemaal voor langere tijd in China doorgebracht: een half jaar onderzoek in 1981 en een docentschap Nederlands voor twee jaar: 1982 – 1984. Voor mijn terugkeer van die laatste periode ben ik in China getrouwd. Ik had dus inmiddels stevig roots in de Chinese maatschappij.
In die periodes in China had ik veel contacten met mensen van bedrijven opgebouwd en het idee kwam bij me op dat ik daar veel meer met mijn kennis kon doen dan mijn hele leven de Chinese grammatica te bestuderen. Ik trad in 1985 in dienst van wat nu een onderdeel van DSM is. Ik opende in 1986 het kantoor in Beijing en bleef daar tot eind 1991. Wel heb ik april 1986 in Leiden mijn proefschrift verdedigd.

Terug naar het academische

Na terugkeer in Nederland heb ik mijn eigen adviespraktijk opgezet. Deze heb ik tot op heden voortgezet. Tijdens de DSM-periode en later ging ik mij echter ook steeds meer in de werking van ondernemingen verdiepen. Om een lang verhaal te vermijden: dit leidde tot een tweede promotie in de Bedrijfskunde in Rotterdam in 2000 en in september 2001 begon ik bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), alwaar ik per oktober 2022 met pensioen zal gaan.
Mijn onderwijs aan de VUA had aanvankelijk niets met China te maken, maar geleidelijk schoof ik op naar een specialisatie in opkomende markten, waarvan China voorlopig de ongekroonde koning is.

Mensenrechten

In 2016 werd ik door een collega aan Tom Zwart voorgesteld, een specialist in internationaal recht die zich met culturele aspecten van mensenrechten bezighield. Dat klikte meteen en een deel van mijn academisch werk ging vanaf toen in die richting. Ik probeerde met name een cultuurmodel dat binnen mijn eigen afdeling ontwikkeld was voor mensenrechten toepasbaar te maken. Een paar jaar later werd het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) aan de VU opgericht. Ik nam deel aan seminars en workshops in verschillende Europese en Chinese steden, waar ik mijn onderzoeksresultaten kon presenteren. Echter, de belangrijkste publicatie uit die period is een boek getiteld ‘Has China Devised a Superior Path to Wealth Creation? The Role of Secular Values’ in samenwerking met mijn collega Fons Trompenaars, de geestelijk vader van het 7-dimensie model van nationale cultuur en Charles Hampden-Turner een vermaarde Engelse specialist in bedrijfskunde. Dit boek werd reeds op Chinasquare gerecenseerd.

Een interview met Peter in het programma The Point van Liu Xin of China Central Television.

In het nieuws

Begin dit jaar kwam het CCHRC plotseling in het nieuws: een journalist zou ontdekt hebben dat het deels met geld uit China gefinancierd werd. Dit was bij de VUA bekend, maar dat mocht niet baten. De universiteit stelde een commissie in die wonderwel vaststelde dat de medewerkers van het CCHRC zich niet door China hebben laten omkopen, maar het werk van het centrum wel buiten proporties afkraakte. Ik ga er hier niet op in en verwijs naar de grondige analyse van dit gebeuren op Chinasquare, evenals mijn commentaar erop.

De toekomst

Ik treur niet om het verleden, maar kijk uit naar de toekomst. Chinasquare is verreweg de beste manier mijn nog altijd groeiende kennis van en inzicht in China voor een groot publiek toegankelijk te maken.

Nuttige links
Voor degenen die mij nader willen leren kennen heb ik hier nog enige links:
Peverelli on Chinese food and culture
Omdat mijn advieswerk voor een groot deel in de levensmiddelindustrie ligt, heb ik daarover een blog gecreëerd.
LinkedIn
Ik ben heel actief op LinkedIn en niet enkel over China.
Onderzoek
Een lijst van mijn academische publicaties. Die zijn vrijwel alle aan China gerelateerd.
Transnational
Ik ben affiliate van de Transnational Foundation for Peace and Future Research. Deze link verwijst naar enkel van mijn publicaties op die site.

Print Friendly, PDF & Email