Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

VS en China bereiken deal fase 1

De VS-pers deelde donderdagavond mee dat VS en China het eens werden over het sluiten van een eerste handelsdeal. Die voorziet dat China voor 50 miljard $ Amerikaanse landbouwproducten aankoopt in ruil voor een halvering van de op Chinese ingevoerde heffingen. Met de overeenkomst wordt op het nippertje verhinderd dat op 15 december nieuwe heffingen van kracht worden. China heeft de deal vrijdagavond bevestigd.

Trump ondertekent toch ‘Hong Kong Act’ (upd)

Niettegenstaande herhaalde Chinese waarschuwingen a heeft president Trump toch de Hong Kong Human Rights and Democracy Act ondertekend die China beschouwt als een grove inmenging in interne zaken. Het is de vraag of de Chinese dreiging met tegenmaatregelen van invloed zal zijn op het sluiten van een handelsakkoord tussen beide landen.