Categorie: Internationaal

Buitenlandse betrekkingen, buitenlandse handel, internationale organisaties

Link 16: Amerikaanse schakel naar grootschalige oorlog om Taiwan

Washington heeft de verkoop van het Link 16 communicatiesysteem aan Taiwan goedgekeurd. Deze ‘link’ regelt de gecoördineerde actie tussen de legers van Taiwan, de VS en haar bondgenoten in de regio . Een eventueel militair conflict tussen de Volksrepubliek China en de provincie Taiwan wordt daardoor snel een internationale grootschalige oorlog. Amerikaanse militairen spreken van de laatste schakel in een tegen China gerichte ‘dodelijke ketting gesmeed door een transnationale coalitie’

Huawei beent Nvidia bij, VS schiet in eigen voet.

Nvidia is de topfabrikant van chips voor artificiële intelligentie en deed in 2023 zeer goede zaken. Maar in het jaarverslag vermeldt het bedrijf voor het eerst als gevaarlijkste concurrent Huawei. Dat is nu juist het Chinese technologiebedrijf dat de VS sinds 2019 met alle mogelijke middelen wil breken. Een voorbeeld hoe de Amerikaanse technologiische oorlog tegen China een omgekeerd effect heeft.

Technologische oorlog ook over gewone chips

Naast de beperking van geavanceerde chips voor China, lijkt het er sterk op dat ook de gewone zgn. ‘legacy’ chips in de VS technologische oorlog tegen China betrokken zullen worden. Hoewel China nauwelijks aangekondigd heeft 18 nieuwe fabrieken voor deze gewone chips te willen bouwen vreest de VS al door deze chips overspoeld te worden en kondigde het een steunpakket aan voor de eigen bedrijven Global Foundries en Microchip Technology.

China en Brazilië versterken samenwerking in voedselproductie

In het jaar dat beide landen hun 50-jarig jubileum vieren hebben Chinese landbouwbedrijven de samenwerking met Braziliaanse tegenhangers geïntensiveerd door middel van fusies en overnames. Dit weerspiegelt de nauwere economische betrekkingen, maar is voor China ook een noodzaak om de voedselvoorziening veilig te stellen en te diversifiëren.

De uitvoer van Chinese auto’s naar Rusland stijgt enorm

Als gevolg van de westerse sancties tegen Rusland is de invoer van auto’s uit Europa en Noord-Amerika vrijwel tot nul gedaald. Dit heeft de vraag naar auto’s in Rusland zeker niet verminderd en dus zochten Russische importeurs naar nieuwe leveranciers. De sterk opkomende Chinese auto-industrie was de logische keuze, maar regelgeving noopte Chinese exporteurs tot rare sprongen.