Centrale Werkconferentie voor Economie broedt op plannen voor 2015

De jaarlijkse Centrale Werkconferentie voor Economie is dinsdag begonnen. Die moet de balans opmaken van 2014 en aanbevelingen doen voor de strategie in 2015. Veel experts denken dat de regering een meer proactieve fiscale en monetaire politiek zal volgen om een verdere vertraging van de groei tegen te gaan.

ecoSommigen experts spreken over het bijsturen van de koers van dit jaar, waarin steevast ontkend werd dat stimulerende maatregelen nodig zouden zijn. Anderen hebben het eerder over het verfijnen van de huidige strategie die voorrang geeft aan hervormingen in combinatie met gerichte beperkte interventies om de groei te ondersteunen. Het politbureau maakte vorige week bekend dat het in 2015 vasthoudt aan het verbeteren van de kwaliteit van de groei, maar toch de groei op een redelijk niveau wil houden.

Het gaat goed, maar…

Bij de opening van de conferentie is gesteld dat de belangrijkste parameters voor 2014 binnen aanvaardbare grenzen zitten, de economie zich op een regelmatige manier heeft ontwikkeld en dat er structurele verbeteringen zijn. Het eindverbruik wordt dit jaar voor het eerst een belangrijker motor voor de economie dan de investeringen en leverde 48,5% van de groei. De dienstensector blijft 2,5% belangrijker dan de industrie. De groei in hoogtechnologische sectoren en machinebouw ligt hoger dan het gemiddelde van de industrie. De energie-intensiteit van de economie daalde met 4,6% en de uitstoot van koolstof relatief met 5%.
Maar er zijn ook problemen: dalende investeringen, overcapaciteit in sommige sectoren, financiële beperkingen. Er is een risico op vertraagde %groei. Dat blijkt ook uit de (te) lage inflatie: 1,4% in november. Een andere illustratie  zijn de handelscijfers van november. De uitvoer steeg minder dan verwacht, met 4,7%, terwijl de invoer onverwacht daalde met 6,7%. De dalende invoer wijst erop dat de Chinese bedrijven minder productiefactoren inkopen in het buitenland, wat een dalende economische activiteit in China kan betekenen. Het toenemend handelsoverschot vergroot de buitenlandse druk om de yuan op te waarderen waardoor Chinese producten minder concurrerend zouden worden en de uitvoer minder snel groeien.

Meer uitgaven, minder lasten, goedkoper geld

Op fiscaal gebied verwachten de experts dat het tekort op het budget zal toenemen tot een bedrag tussen 1.350 en 1.900 miljard yuan. In 2014 is een tekort van 1.350 miljard of 2.1% van het bnp voorzien. In 2015 zou men, rekening houdend met 7% groei, naar 2,5% tekort kunnen gaan. Chinese media merken op dat dit nog altijd onder het maximaal toegelaten tekort van 3% in de EU is. Een groter tekort schept ruimte voor meer uitgaven en lagere belastingen.
Een illustratie daarvan is de goedkeuring van 28 spoorprojecten  in de voorbije anderhalve maand. De spoorwegen alleen zullen in één jaar voor 1.000 miljard geïnvesteerd hebben.
Een belangrijke factor die het tekort op het budget blijkbaar omhoog drijft zijn de talrijke projecten die de lokale projecten buiten budget hebben uitgevoerd; dat mag voortaan niet meer; de nieuwe projecten zullen dus vanaf nu wel in het budget opduiken en het dieper in het rood duwen.
Op monetair gebied verwacht men ook dat de regering investeringen zal aanmoedigen door het lenen van geld goedkoper te maken. Een eerste stap werd gezet op 21 november toen de Chinese Volksbank onverwacht de rentevoet liet dalen. Er komen allicht verdere dalingen en een verlaging van de reservevereisten voor banken. De vooruitzichten op goedkoop geld stuwden alvast de beursindex van Shanghai 17% omhoog, tot over 3.000 punten, het hoogste peil sinds april 2011.

De ‘nieuwe norm’

Waarschijnlijk blijft de economische groei in 2014 licht onder de geplande 7,5%. Indien de regering niet opnieuw wil overgaan tot een algemeen relanceplan met de bijbehorende risico’s van slechte investeringen, maar vasthoudt aan structurele hervormingen als prioriteit, zal ze waarschijnlijk voor 2015 een lagere groeidoelstelling van ongeveer 7% voorop stellen, iets wat experts nu al de ‘nieuwe norm’ noemen.

Bronnen: China Economic net, China Daily, China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *