China en India: grote impasse in een klein grensgebied

China en India staan tegenover elkaar in grensgebied waar China een weg aanlegt. Een deel wordt geclaimd wordt door Bhutan, een vriend van India.

China en IndiaEen maand geleden begon China een weg aan te leggen aan zijn grens met India en Bhutan. De weg komt in Chinees gebied waarvan een deel geclaimd wordt door Bhutan.

Troepen oog in oog

India stuurde troepen die de wegenbouwers het werken beletten. China reageerde door ook troepen samen te trekken aan een grensovergang en pelgrims te beletten een heiligdom in China te bezoeken. Sindsdien staan er ongeveer 3.000 soldaten van elk land tegenover elkaar.

Uiteenlopende visies

De visie van India is dat het Bhutan moet bijstaan. Een groot aantal waarnemers is het erover eens dat India vooral de Chinese controle wil beletten over een smal gebiedje. Dat verbindt het grootste deel van India met zijn deelstaten ten oosten van Bangladesh en wordt de ‘Kippenek’ genoemd. De visie van China is dat India tornt aan grenzen die het sinds 1890 erkent. Het buurland is Chinees grondgebied binnengedrongen. India zou zijn ‘hulp opdringen’ aan Bhutan, waarop het van oudsher invloed heeft. Over het geschil met Bhutan betreffende het grensgebiedje zijn volgens China al jarenlang vreedzame onderhandelingen aan de gang. Er bestaat met de kleine Himalaya-staat een status-quo en met wat goede wil kan er een definitieve oplossing en een betere samenwerking komen. Waarnemers zien echter ook bij China achterliggende motieven voor de opvallend scherpe reacties van diplomaten en media. India houdt zich vooralsnog ver van het Belt&Road initiatief en zoekt de laatste tijd toenadering tot de VS onder Trump.

Wat nu?

De impasse leidt tot heftige diplomatieke woordenwisselingen. De beide landen herinneren aan de grensoorlog van 1962. China smaalt dat India zijn nederlaag van toen misschien niet kan verkroppen. India repliceert dat het intussen militair veel sterker is geworden. Dit soort patstellingen waarbij duizenden soldaten betrokken zijn kan uit de hand lopen en tot wapengeweld leiden. Diplomaten en commentatoren spreken van de gevaarlijkste situatie sinds jaren. Toch bestaat er goede hoop dat ook deze kwestie door onderhandelingen kan worden opgelost. China en India hebben hier veel (positieve) ervaring mee. De spanning blijft beperkt tot het specifieke gebied: aan andere overgangen kunnen pelgrims bijvoorbeeld moeiteloos de grens oversteken. En vooral: er is een toenemende handel en economische samenwerking tussen de grote Aziatische buren.
Bronnen: BBC, Global Times, Trouw, Xinhua, South China Morning Post, Wikipedia
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar