'Chengdu-Lhasa meest ingewikkelde aan te leggen spoorlijn'

De spoorlijn die tussen Chengdu en Lhasa aangelegd wordt, is volgens China de de meest ingewikkelde aan te leggen spoorlijn ter wereld. Niet enkel bestaat het 1700 km lange traject voor meer dan 80 percent uit tunnels en bruggen. Het gebied kent ook aardbevingen en aardverzakkingen die aanleiding geven tot even rampzalige modder- en afvalstromen.

Nieuw traject in het rood


Tibet is al via de trein verbonden met Xining in het noorden. Hoewel deze spoorlijn al een technisch bravourestukje was om door de  permafrost heen te komen, worden de technische moeilijkheden verreweg overtroffen door de nieuw geplande spoorlijn vanuit Chengdu naar Lhasa. Deze lijn is 1700 km lang en de totale kosten bedragen 250 miljard yuan. Het ontwerp wordt uitgevoerd door China Railway Eryuan Engineering Group. De lijn vertrekt van de hoofdstad van de provincie Chengdu, vervolgt via Ya’an en Kanding en komt Tibet binnen via Qamdo. Via de prefecturen Nyingchi en Shannan eindigt de lijn te Lhasa.
Het gaat om een traject van klimmen en dalen die van enkele honderden meters (in Sichuan) boven de zeespiegel uitstijgt naar een hoogte van 4400 m. in Tibet. De lijn kent acht maal een stijging en even zovele afdalingen, vertelt ingenieur Xia Lie van China Railway Eryuan Engineering Group. De bouw is al begonnen langs de twee uiteinden van de spoorlijn. Het gedeelte tussen Chengdu en Ya’an zou naar verwachting in juni 2018 open gaan. De haalbaarheidsstudie van het gedeelte tussen Ya’an en Kanding is klaar. Het gedeelte tussen Lhasa en Nyingchi is eveneens in aanbouw. Het moeilijkste stuk – namelijk de sectie tussen Kangding en Nyingchi – zit nog in de ontwerpfase. Met de bouw zou pas in 2019 gestart worden en deze zou zeven jaar in beslag kunnen nemen, aldus Xia. De trein zal rijden aan 160 tot 200 km per uur. Het traject kan worden afgelegd in 13 uren.

Gevaren

Bestaande treinlijn in Tibet


Hoofdingenieur You Yong bij het Institute of Mountain Hazards and Environment bij de Chinese Academie van Wetenschappen leidt het team dat wetenschappelijke en technologische hulp vertrekt zodat rampen vermeden worden. De lijn loopt immers dwars door een van de meest geologisch actieve regio’s in de wereld. Sinds mei vorig jaar zijn experts in het kanton Markam aanwezig om de belangrijkste technologieën te bestuderen die nodig zijn voor de aanleg. You Yong bestudeert al 30 jaar de gevaren van bergen. Hij legt uit dat de spoorlijn over 21 met sneeuw bedekte bergen gaat en 14 grotere rivieren overbrugt. De regio is vol met steile hellingen en diepe ravijnen weet hij. De twee zones met aardbevingen zijn de Longmen berg en de seismische gordels rond de Yarlung Zangbo, alias Brahmapoetra. In 2008 bracht de aardbeving te Wenchuan grote vernieling aan.
Samengevat kent de aanleg van de spoorlijn tussen Sichuan en Tibet vier grote milieu karakteristieken: belangrijk verschil in terreinhoogte, sterke activiteiten van de aardkorst, frequente bergrampen en een gevoelige milieuomgeving. De regio’s langs de lijn kennen de meeste en grootste berggevaren in China, aldus You. Bijvoorbeeld zijn er 399 gebieden rond de Yarlung Zangbo met berggevaren. Deze gelden als de meest gevaarlijke wegstroken in de wereld. De frequente gevaren blokkeren de wegen en veroorzaken crashes. Wetenschappers verwijzen naar gevaren zoals wegverzakkingen, puinstromen, sneeuw- en ijsschade. De wegverzakkingen zijn frequent in de Hengduan Bergen.
Voorts telt het gebied 341 grote- of middelgrote puinstromen. De regio omvat veel gletsjers die gevoelig zijn voor de klimaatverandering. Volgens onderdirecteur Chen Xiaoqing van het Institute of Mountain Hazards and Environment veroorzaakt smeltijs en -sneeuw verwoestende uitbarstingen van gletsjermeren en puinstromen. In juli 1988 heeft te Yigong een barst in het gletsjermeer een puinstroom in de Zhamukreek  veroorzaakt die alle bruggen en wegen heeft vernield die de afgelopen 4 jaren waren gebouwd. Dit veroorzaakte een schade van 300 miljoen.

Databank

Aanleg spoortunnel Ya’an


Preventie en controle van de berggevaren zijn de sleutel tot een succesvolle aanleg, aldus You. Alsnog kan de aanleg zelf de risico’s van bergrampen in de hand werken. Sinds 2014 zijn de wetenschappers de veilige en gevaarlijke gebieden aan het afbakenen en aan het bestuderen hoe rampen te voorspellen en te voorkomen. Zo zetten ze een databank op van de gevaren. Op basis van de risicoanalyse formuleren de onderzoekers hun advies voor het traject dat uiteindelijk gekozen zal worden. Bovendien plant de regering eveneens de bouw van een autosnelweg die Sichuan met Tibet verbindt. De wetenschappelijke bevindingen zullen ook hiervoor gebruikt worden.
Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “'Chengdu-Lhasa meest ingewikkelde aan te leggen spoorlijn'

  1. Behalve de fysieke en technische problemen zijn er meer problemen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Het is niet gemakkelijk om vanaf Chengdu naar Lhasa te reizen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *