China houdt controle over eigen acties ook in eigen hand

Premier Wen: “China zal voor het milieu internationale controle toestaan op alles wat internationaal is overeengekomen. De milieumaatregelen die China echter uit eigen beweging en vrijwillig neemt, zal het land ook zelf controleren. Dat is in overeenstemming met de overeenkomst van Bali 2007. Daar is afgesproken dat ontwikkelingslanden zich enkel voor internationaal overeengekomen regelingen om de uitstoot te verminderen, moeten onderwerpen aan het MRV‘measurable, reportable and verifiable’-stelsel. Ingrepen waartoe  we als Chinese regering zelf besluiten, zullen we ook zelf meten, verslaan en onderzoeken”.
Dat zijn de woorden die onderminister voor Buitenlandse Zaken He Yafei van zijn premier tegenover de pers mocht citeren. Wen had dit standpunt uitgesproken tijdens het overleg met collega’s wereldleiders.
De Chinese premier had ook benadrukt dat het echt tijd wordt om in actie te komen: “Tientallen verklaringen hebben minder waarde dan één daad, daden zeggen meer dan woorden”. Verder had Wen nogmaals zijn overtuiging uitgesproken dat “er vertrouwen en samenwerking moet zijn, geen achterdocht of confrontatie”. Hij had er echter dit aan toegevoegd: “De verschillende landen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar elk land moet de verantwoordelijkheid op zijn eigen manier nemen”.
In Kopenhagen is de eindsprint ingezet. Voor China blijft het ‘Bali-actieplan’ van 2007, waarover zowel rijke landen als derdewereldlanden overeenstemming hadden bereikt, een waardevol richtsnoer voor de klimaatconferentie. De rijke industrielanden zetten de compromissen van toen op de helling door aan hun beloften van geld voor de strijd tegen de klimaatswijziging de voorwaarde te verbinden dat landen als China op allerlei terreinen die het milieu aangaan internationale waarnemers toelaten.
De Chinese regering heeft onlangs besloten om het energieverbruik per eenheid van het bruto binnenlands product met 20 % te verminderen. Deze doelstelling wordt opgenomen in het nationale plan voor sociale en economische ontwikkeling. Het is een van de manieren voor Beijing om actie te ondernemen. Bepaalde binnenlandse regelingen om uitstoot en verbruik op een substantiële wijze te verminderen, worden door de Chinese staat zelf getroffen, van een wettelijke basis voorzien en op hun uitvoering gecontroleerd. Men heeft daarover transaparantie beloofd, maar ook dat is weer een vrijwillige toezegging. Zoals steeds hecht China een groot belang aan het principe van de eerbiediging van de soevereiniteit, het land houdt zich daar overigens zelf nauwgezet aan in zijn betrekkingen met andere landen.
Bron: Xinhua
Zie ook CCTV-bijdragen over Kopenhagen

Wen met collega

Wen met collega Merkel(foto Xinhua)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *