“China kan kennisfabriek in architectuur worden”

Directeur Bob Sheil van de Bartlett School of Architecture wil de banden met China nauwer aanhalen. Verrast onder meer door de snelheid waarmee in China gebouwd wordt, vindt hij dat het land ook een kennislaboratorium qua architectuur kan worden. Hij meent dat China ook veel te winnen heeft door kennis te nemen van op welke manier gebouwen energie-efficiënt, duurzamer en meer flexibel te maken zijn.

bobshell

Directeur Bob Sheil


De Barlett School of Architecture is een van de topinstituten wereldwijd qua architectuur en stedenbouw en maakt deel uit van de multidisciplinaire Faculty of the Built Environment bij het University College London. Sheil is ook de initiatiefnemer achter Fabricate, een andere manier van conferenties in architectuur. Enerzijds legt Fabricate meer de nadruk op praktijkvoorbeelden dan op academische theorieën. Anderzijds krijgen de deelnemers op voorhand het conferentieboek waarna op de bijeenkomst vooral recente evoluties, knelpunten en de vragen uit de zaal aan bod komen. Een eerste Fabricate vergadering werd gehouden in 2011 te London en bracht 350 personen bijeen. Een tweede conferentie dateert uit februari in Zurich en focuste op nieuwe technologie in bouw en architectuur. Shell hoopt binnen 3 jaar een derde conferentie met als thema “industrie en bouw” in Shanghai te houden. China’s reputatie snel te kunnen bouwen groeit, maar Bob Sheil vindt ook dat vele van de oprijzende gebouwen gebruikt kunnen worden als prototypes van uitmuntendheid. Daarmee kunnen grenzen worden verlegd i.p.v. steeds hetzelfde te herhalen.
Na een aantal grote Chinese steden bezocht te hebben, zegt hij erg verrast te zijn van de snelheid waarmee in China gebouwd wordt. Hij vindt dat de hoeveelheid aan activiteiten een groot potentieel vormt om de kennis over hoe dingen gemaakt worden, op te drijven. Hij bestempelt Shanghai als een ideale locatie omdat de afgevaardigden de snelheid van het bouwen zelf kunnen zien en zo de relevantie van het thema in de praktijk zullen ervaren vooral qua energiebesparende- en innovatieve bouw. Hij hoopt op 500 aanwezigen en ook stilletjes dat Fabricate misschien de manier van bouwen in China kan veranderen
The Barlett School heeft samenwerkingsakkoorden met architectuurfirma’s in China en vele afgestudeerden van deze school keerden al naar China terug. Deze flow wil hij nu uitbreiden tot op project niveau. Het VK kan kennis inbrengen en voor het VK is China ’s werelds laboratorium. Gezien de grote markt vindt hij dat de Chinese architecten verdienen dat hun praktijken breder bekend worden op wereldschaal. Hij oordeelt dat sommige van hun projecten inzake klimaat- en grondvoorwaarden de markt leiden. De markt kan hiervan leren, net zoals China kan leren dat gebouwen  efficiënter, meer flexibel en ook duurzamer gebouwd kunnen worden, aldus nog Sheil.
Bron: China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *