China op weg naar koolstofneutraliteit

China heeft in 2019 beloofd tegen 2060 koolstofneutraal te zijn. Ten laatste in 2030 zal de uitstoot van broeikasgassen pieken. Hoe kan dat? De eerste rapporten en plannen geven een aanduiding.

Een studie van de Tsinghua Universiteit met 18 andere instituten heeft de nodige investeringen tussen nu en 2050 geschat: 26.000 miljard dollar, zowat 20.000 dollar per Chinees. Daarvan gaat 11.000 miljard naar groene infrastructuur.

Tegen 2050 zou koolstofneutraliteit jaarlijks een bijkomend bnp van 15.000 miljard yuan (2.300 miljard dollar ) opleveren in zeven sectoren die tegen 2050 samen voor 80% van de verminderde koolstofuitstoot moeten zorgen: elektrische gebruikstoestellen, energiebesparing, recyclage van grondstoffen, energieopslag, elektriciteitsproductie zonder koolstofuitstoot, waterstofeconomie en digitalisering.

Op dit ogenblik zijn er al plannen voor groene infrastructuur ter waarde van 10.770 miljard dollar. De belangrijkste zijn zonne- en windenergieparken, elektrische transmissielijnen, 5G, lokale- en hogesnelheidsspoorwegen. Kleinere projecten zijn het netwerk voor waterstofpijplijnen en tankstations en het netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen.

De korte en halflange termijn

Het vijfjarenplan 2021-25 vraagt dat het energieverbruik per eenheid bnp vermindert met 13,5% en de koolstofuitstoot per eenheid bnp met 18%. De beboste oppervlakte van het land moet stijgen van 23% naar 24,1%.

Dat betekent dat de totale koolstofuitstoot nog zal stijgen, maar de tragere stijging zal bepalen of men ten laatste in 2030 een piek kan bereiken. Een onderzoek van de Energy Foundation stelt dat daarom nu al drastische maatregelen nodig zijn. De bouwsector en de industrie moeten pieken tegen 2025. De koolstofuitstoot bij elektriciteitsopwekking, die de belangrijkste uitstoter is, moet zo vlug mogelijk al tijdens het huidige vijfjarenplan pieken. Dat wint tijd voor de transportsector die tussen 2030 en 2035 de maximale uitstoot bereikt.

De belangrijkste opgave is volgens het National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation zo snel mogelijk de fossiele opwekking van elektriciteit te vervangen door niet fossiele, of als overgangsmaatregel steenkool vervangen door olie of aardgas. In het vorige vijfjarenplan kwam al 80% van de toename van de uitstoot van olie en aardgas. Het goedkeuren van nieuwe steenkoolcentrales moet zo snel mogelijk ophouden. De kans bestaat immers dat die voor het einde van hun technische levensduur al gesloten gaan worden omwille van de koolstofuitstoot; in het beste geval kunnen ze als back-up centrales dienen.

Het huidige vijfjarenplan voorziet dat tegen 2025 het niet-fossiele aandeel van de totale energie moet verhogen van 15,8% naar 20%. Steenkool stond nog steeds in voor 57,7% in 2019. Dat was relatief minder dan de 72,4% in 2005, maar meer in absolute hoeveelheid.

Alhoewel China in 2020 71,7 GW windenergie en 48,2 GW zonnepanelen installeerde nam de elektriciteitsproductie met steenkool ook nog toe met 1,7%. Tegelijk daalde het aandeel van steenkool tot 49,1%, voor het eerst minder dan de helft. Wind en zon stonden met 530 GW in voor 24% van de capaciteit. In 2030 zal dat volgens plan oplopen tot 1.200 GW. (Eén GW is ongeveer de capaciteit van een grote kernreactor)

Gedetailleerde plannen zullen nu door verschillende ministeries uitgewerkt worden. Het ministerie van milieu zal prognoses voor de piekuitstoot, energiebesparingen en vermindering van uitstoot maken. Het moet ook de nationale handel in uitstootrechten voor koolstof regelen. De nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming werkt samen met het ministerie van energie op de energiesector en de elektriciteitssector. Het ministerie van industrie en technologie zal de energie-intensieve industriële sectoren aanpakken. De nationale bank werkt aan steunmaatregelen voor groene investeringen.

Bronnen: China Global Impact, Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *