China reageert heftig tegen VS-dreiging met nieuwe heffingen

Het Chinees ministerie voor Handel heeft furieus gereageerd tegen het VS-plan om China nog voor 200 miljard $ bijkomende heffingen op te leggen. Het weerlegt in zes punten de gemaakte aantijgingen en het partijblad Peoples Daily spreekt zelfs van een wereldwijde provocatie.

VS-presidentieel handelsafgevaardigde Lighthizer heeft op zijn website uitgelegd waarom de VS het nationaal belang inroept om China nogmaals voor 200 miljard dollar bijkomende heffingen op te leggen. Vooreerst noemt de repliek het laster dat China een extra voordeel krijgt door oneerlijke handelspraktijken. ‘Onderliggende problemen in de Amerikaanse economie en samenleving zijn veroorzaakt door structurele redenen in de VS terwijl het succes van China komt door zijn markthervormingen en voortdurende opening’, zo antwoordt het Chinees ministerie.
Wat de China-VS handelsbalans betreft, worden de cijfers overdreven genoemd, maar de hoofdoorzaak is ‘te wijten aan het feit dat de spaartquote in de VS laag blijft, de dollar dient als internationale reservemunt en de twee landen verschillen in concurrentiekracht en de internationale arbeidsverdeling’. Opgemerkt wordt eveneens dat de VS in het kader van haar koude oorlogsdenken de uitvoer van hightech blokkeert. Wat de bescherming van de intellectuele rechten betreft ‘heeft China 28 miljard dollar IPR rechten betaald, 15 maal het bedrag van in 2001 toen China tot de WTO toetrad’. Het document ontkent dat China bedrijven dwingt tot de overdracht van technologie. Over de “Made in China 2025” stelt het Chinees ministerie dat deze open staat voor alle buitenlandse bedrijven. Het ministerie vind het ironisch dat de VS zelf massaal handelssubsidies verleent zowel aan landbouw als aan het maakwerk.
In een tweede sectie weerlegt het ministerie dat de VS kalm China aanspoorde tot het treffen van maatregelen, maar dat China geen actieve maatregelen treft. Het argumenteert dat enkel al dit jaar vier gespreksrondes met de VS plaats vonden waarbij een gemeenschappelijk standpunt aangekondigd werd om de samenwerking te versterken en een handelsoorlog te vermijden. ‘Het is de VS die terugkomt op zijn woorden, de bilaterale consensus verlaat en aanstuurt op een handelsoorlog’, aldus het Chinese ministerie.

In een derde sectie stelt China dat het eenzijdig begin van een handelsoorlog geen internationale basis bezit. Het gaat vooral om het lanceren van de zgn. ‘Section 301 investigation’ die berust op redenen van nationale veiligheid. In dit kader maakte de VS op 11 juli nog een lijst bekend van heffingen op Chinese producten ter waarde van 200 miljard dollar. Deze heffingen zijn ‘typisch unilateraal, protectionistisch en een handelspesterij’ zo zegt het ministerie nog dat ze voorts zowel een aanfluiting van de WTO- als van de internationale rechtsregels bestempelen.
Dat China rechtmatig tegenacties treft, wordt behandeld in een vierde sectie. Hierin wordt nogmaals het Chinees standpunt bevestigd dat China geen handelsoorlog wil, er echter niet bang van is en wil vechten indien nodig. China heeft al bij de WTO gereageerd tegen de unilaterale VS-acties en zal zijn nationale waardigheid en de belangen van zijn bevolking verdedigen. In een vijfde sectie stelt het document dat de VS niet enkel met China een handelsoorlog lanceert maar met de gehele wereld zodat de wereldeconomie in gevaar komt. De praktijken zullen de onzekerheid groter maken en dreigen het wereldwijd economisch herstel te verhinderen. Niettemin belooft China om zijn dit jaar  40 jaar durende politiek van hervormingen en open deur voort te zetten en verder met de rest van de wereld te werken om de vrijhandel te vrijwaren en het multilateraal handelssysteem.

‘Provocatie’

Het commentaar van het partijblad Peoples Daily volgt een gelijkaardige redenering maar is nog scherper doordat het de Amerikaanse voornemens als ‘een provocatie aan de wereld’ te bestempelt. ‘China zal de noodzakelijke vergeldingsmaatregel treffen tegen deze onaanvaardbare praktijken’. Het blad stelt dat de geschiedenis aantoont dat ‘het land dat irrationeel een handelsoorlog aanvat uiteindelijk zichzelf in de voet schiet. Te denken dat China achteruit zal krabbelen is de grootst mogelijke denkfout want dit zal nooit gebeuren onder dwang of bedreigingen. China zal nooit weifelen in het vrijwaren van de wereldwijde vrijhandel en het multilaterale handelssysteem’, aldus  Peoples Daily. Omdat in de moderne wereld alle economieën min of meer geïntegreerd zitten in de wereldwijde keten zijn de landen van elkaar afhankelijk. Het nulsomspel van de VS heeft zo een negatieve impact op elk land uit de industriële ketting. Het unilateralisme zal niet enkel China pijn doen maar ook de wereld. Het blad gelooft dat China het gevecht zal winnen tussen unilateralisme en multilateralisme, tussen protectionisme en vrijmaken van de handel en tussen macht en regels.

Internationaal

Maandag vindt in Beijing de jaarlijkse top plaats tussen China en de EU-Commissie. Er wordt nu al uitgekeken hoever de eindmededeling zal gaan in het verdedigen van het wereldwijde handelssysteem en de veroordeling van protectionisme en unilateralisme. Dat Trump zich achter een harde Brexit schaart, zal de EU zeker niet welgevallig zijn. Commissievoorzitter Jüncker trekt echter nog deze maand naar Washington om een vrijstelling van heffingen op auto’s te bepleiten. Volgens het blad Politico drijft Trumps handelsoorlog China in de armen van Duitsland.
Xi Jinping zal van zijn kant op de BRICS-top (25-27 juli) te Johannesburg ongetwijfeld ook de opkomende landen achter het Chinese standpunt willen scharen. Tijdens zijn tiendaagse reis bezoekt Xi eveneens de Verenigde Arabische Emiraten, Senegal en Rwanda en maakt hij een stop in Mauritius.
In China zelf kanten 69% van de 434 ondervraagde VS-bedrijven die in China actief zijn zich tegen de Amerikaanse maatregelen, tegen China. Er is toch één lichtpuntje in de VS-China verhouding: na het vervangen van het management en het betalen van één miljard dollar boete plus een waarborg van 400 miljoen $, kreeg ZTE toch weer de goedkeuring om zich met VS-onderdelen te bevoorraden.
Bronnen: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/july/statement-us-trade-representative
http://www.globaltimes.cn/content/1110623.shtml
http://en.people.cn/n3/2018/0712/c90000-9480443.html
https://www.politico.eu/article/donald-trump-trade-war-steers-germany-angela-merkel-and-china-xi-jinping-toward-a-united-front/

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar