Coördinatie van Jing-Jin-Ji regio op kruissnelheid

De strategie uit 2014 om Beijing-Tianjin-Hebei beter te coördineren, is op kruissnelheid gekomen met een reeks concrete maatregelen. Een plan wil de industrie in de 3 gebieden coördineren, er is een actieplan voor de Beijing-Tianjin-Hebei vrijhandelszone, de 3 gaan samenwerken qua innovatie en ook havens en douane werken aan één systeem.

Bezorgrobots op de IoT-terminal in de haven van Tianjin Foto Xinhua Disclaimer

De gecoördineerde ontwikkeling van de JJJ regio Beijing (Jing),Tianjin (Jin)-en Hebei (Ji) is een nationale strategie die president Xi Jinping in februari 2014 heeft voorgesteld om een betere integratie en een evenwichtigere ontwikkeling in de regio te bewerkstelligen. Het plan was bedoeld om de regionale inkomensverschillen aan te pakken, de vervuilingsniveaus te verlagen en tegelijkertijd economische groei en innovatie te bevorderen.

De hoofdstad Beijing besloot enerzijds haar lokale administratie over te brengen naar Tongzhou en de hoofdstad zou anderzijds ontlast worden van minder essentiële functies door de uitbouw van de nieuwe stad Xiong’An op 100 km in Hebei.  In het Tongzhou District wordt nog een 1,28 miljoen m² groot ondergronds vervoersknooppunt gebouwd, het grootste in Azië, dat regio-overschrijdende en intercityspoorlijnen met elkaar verbindt evenals verschillende metrolijnen. Dit wordt een centrale transport hub in de regio. In minder dan zeven jaar is Xiong’an omgevormd van een blauwdruk tot werkelijkheid met meer dan 3000 gebouwen die oprijzen uit de voorheen dorre laaglanden en arme dorpen. Bovendien hebben de centrale staatsbedrijven meer dan 200 dochterondernemingen en verschillende filialen in het gebied opgezet. Te Beijing zijn ondertussen bijvoorbeeld meer dan 2800 productiebedrijven en vervuilende bedrijven gesloten en werden meer dan 980 markten en logistieke centra verplaatst sinds 2014.

Assemblagelijn van Beijing Hyundai Foto Xinhua Disclaimer

In Cangzhou (Hebei) is een nieuwe autofabriek van Beijing Hyundai in gebruik genomen, het  grootste industriële project in de provincie sinds de gecoördineerde ontwikkeling op gang kwam. Het heeft meer dan 40 ondersteunende bedrijven naar Cangzhou gebracht, waardoor een auto-industriecluster is ontstaan in de stad.

In de afgelopen zeven jaar zijn in totaal 32 snelwegen geopend of uitgebreid die steden met elkaar verbinden en dit met een lengte van 2.005 km. Eind vorig jaar werd de snelweg tussen Beijing en Xiong’an New Area in gebruik genomen waardoor de reistijd is teruggebracht tot één uur. Een aantal nieuwe spoorwegprojecten werd in gebruik genomen zoals de hogesnelheidslijn tussen Beijing en Zhangjiakou in Hebei en de spoorlijn tussen Beijing en Xiong’an.

De coördinatie heeft ook gezorgd voor een schoner milieu. In slechts een paar jaar tijd hebben 11 miljoen gezinnen in de Hebei dorpen hun kolengestookte boilers vervangen door elektrische verwarming en verwarming op aardgas. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde PM2.5-concentratie in Beijing, Tianjin en Hebei respectievelijk 38, 48 en 44,8 microgram per m³, een daling de helft vergeleken met 2013. Het aandeel van dagen met goede luchtkwaliteit in de drie plaatsen lag rond 70 procent, het hoogste niveau sindsdien..

Uitdagingen

Niettegenstaande de behaalde resultaten blijven er nog steeds belangrijke uitdagingen. In termen van economische ontwikkeling bedroeg het brp per Hebei-hoofd in 2022 slechts 29,9 % van dat te Beijing en 47,9 % van dat te Tianjin. Op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn overtreft Beijing Tianjin en Hebei aanzienlijk. Wat betreft de economische structuur heeft Hebei  inzake de ontwikkeling van de tertiaire sector nog steeds een aanzienlijke achterstand op Beijing en Tianjin.
De totale koolstofuitstoot van de stedelijke agglomeratie Jing-Jin-Ji stijgt nog en dit met een duidelijk regionaal onevenwichtigheid. In 2022 was Hebei verantwoordelijk voor 61 % van de totale koolstofuitstoot in de regio waarvan de emissie-intensiteit hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Tenslotte schiet de regio te kort zowel in de ontwikkeling van de groene als de digitale economie.  

Bedrijven

Zhongguancun tekent samenwerkingsakkoord met KMOs/MKBs in Hebei Foto China Daily Disclaimer

In mei vaardigde China een Implementatieplan 2023 uit dat loopt tot 2025 en 8 kerntaken bevat om de uitdagingen aan te gaan. Binnen het Jing-Jin-Ji-gebied hebben zich veel gespecialiseerde kleine en middelgrote ondernemingen ontwikkeld. Deze meer dan 1.100 bedrijven zijn actief in nichesectoren zoals technologiepromotie en toepassingsdiensten, gespecialiseerde apparatuur productie en instrumenten- en apparatenproductie. Ze vertegenwoordigen 12,3% van het totaal aantal soortgelijke ondernemingen in het hele land.
Bovendien hebben de gezamenlijke inspanningen van ondernemingen uit Beijing, Tianjin en Hebei geleid tot de oprichting van meer dan 90.000 filialen en dochterondernemingen in het JJJ-gebied. In de afgelopen zeven jaar heeft Hebei meer dan 24.771 rechtspersonen uit Beijing en Tianjin aanvaard en contracten gesloten met meer dan 40.000 handelaren op groothandelsmarkten..
Tianjin bouwt een modern industrieel systeem op door intelligente technologische industrieën met een cumulatief totaal van 77 technologiecentra voor bedrijven op nationaal niveau,.
Hebei moderniseert en vormt zijn industrie om. Het aandeel van productie-eenheden in de gehele regio is gestegen van 54,6% in 2014 tot 79,3% in 2021. Om de industriële capaciteit te vergroten heeft de JJJ-regio vijf economische ontwikkelingszones ingesteld: Caofeidian Zone, Daxing International Airport Economic Zone, Zhangjiakou-Chengde Ecologische Functie Zone en Binhai New Area en in deze zones bevinden zich 45 nationale demonstratiebases voor nieuwe industrialisering.

Innovatie

De hightech-zone Zhongguancun uit Beijing doet dienst als belangrijke bron van technologische innovatie in JJJ. Eind vorig jaar hadden ondernemingen uit Zhongguancun 8600 filialen opgezet in Tianjin en Hebei. De totale omzet van de technologiecontracten van Beijing die naar de andere plaatsen vloeien, bedraagt meer dan 140 miljard yuan. Volgens het Beijing Development Institute van de Peking University is de regionale innovatie-index voor samenwerking tussen 2013 en 2018 meer dan verviervoudigd en is het aantal gezamenlijke patenten tussen de drie plaatsen met bijna 50 procent gestegen. Beijing zag vorig jaar een grote toename in regionale samenwerking op het gebied van technologie. De technologiecontracten met Tianjin en Hebei hadden een waarde van 74 miljard yuan, een stijging van 110 procent j-o-j, blijkt uit gegevens van het stadsbestuur.

Zhongguancun Science Park in opbouw te Xiong’An Foto China Daily Disclaimer

Naast het bestaande Zhongguancun Baoding en het Tianjin Binhai Zhongguancun hightech park is de uitbouw van Zhongguancun Science Park in Xiong’an New Area een belangrijk project.  17 transformatiecentra voor wetenschappelijke en technologische prestaties werden al onthuld en bieden nieuwe platforms voor technologische innovatie-experimenten en toepassingen op geavanceerde gebieden. De centra omvatten een innovatiecentrum, een internetindustriepark, een Zhongguancun wetenschapspark en een incubator voor bedrijven.
Ze werden voorgesteld tijdens ‘Xiong’an reis van honderd onderzoeksinstituten’ waarin 120 onderzoeksinstituten 150 baanbrekende wetenschappelijke en technologische prestaties, naar voor brachten waaronder een intelligent verkeerscontrolesysteem en een intelligent tolksysteem. Ook waren er 73 prestaties op het gebied van nieuwe-generatie-informatietechnologie, 24 op het gebied van nieuwe materialen, 16 op het gebied van moderne biowetenschappen en biotechnologie, 26 op het gebied van groene ecologische landbouw en 11 onderzoeksrapporten of white papers aldus een verslag van Hebei Daily. Tijdens het evenement werd ook een alliantie gevormd voor innovatieontwikkeling tussen onderzoeksinstituten in het gebied.

Celanalyse in labo van Jingjinji National Center of Technology Innovation te Beijing Foto China Daily

De besturen van Beijing, Tianjin en Hebei willen ook regionale centra promoten om de gecoördineerde ontwikkeling te stimuleren. De nationale hoofdstad zal de bouw van het Jingjinji National Center of Technology Innovation bevorderen en innovatieve entiteiten in de hele regio begeleiden en ondersteunen om gezamenlijk incubatiecentra voor startende ondernemingen en proefbases voor gedeelde resultaten te bouwen, aldus burgemeester van Beijing Yin Yong, Het Jingjinji National Center of Technology Innovation dat in december 2020 werd opgericht, heeft 3 vestigingen: het Tianjin Center, het Hebei Center en het Xiong’an Center. Het Tianjin Center is van plan om het werk aan zijn lokaal centrum te versnellen en de samenwerking op het gebied van technologie en onderwijs met Beijing uit te breiden voor zijn Tiankai Higher Education Innovation Park. Dit park is opgezet door twee Tianjin universiteiten: de Nankai Universiteit en de Tianjin Universiteit, aldus burgemeester Zhang Gong. Hij wil dat de stad zich profileert als een technologisch innovatiecentrum en hij beoogt projecten aan te trekken met een waarde tot 160 miljard yuan.
Van haar kant zei de Hebei overheid dat ze de centra van Hebei en Xiong’an zal promoten maar met een ander accent. Het Center zal het mechanisme voor technologische prestaties en transformatie versterken en de communicatie over onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten tussen Beijing en Tianjin en het digitale transformatiekanaal in Hebei soepeler laten verlopen, aldus het werkrapport van de provinciale overheid. Het Hebei Center zal een grondige analyse uitvoeren van de industrieën in de provincie en de lokale industriële centra om dit jaar beter gerichte middelen uit Beijing en Tianjin aan te trekken. China Unicom kondigde al aan tijdens het 14e vijfjarenplan (2021-25) tot 10,3 miljard yuan te willen investeren in Tianjin om hightech innovatie te stimuleren.

Vrijhandelszone

Airbus assembleert in Tianjin Foto China Daily Disclaimer

Op 25 december hebben de autoriteiten een actieplan uitgevaardigd ter coördinatie van een vrijhandelszone. Het plan bevat concrete maatregelen op 5 grote terreinen:  vooruitgang in de liberalisering en het vergemakkelijken van handel en investeringen; de gecoördineerde ontwikkeling en verbindingen van de havens; de gecoördineerde ontwikkeling van financiële innovatie; de gezamenlijke promotie van een geïntegreerde industriële ontwikkeling en de gezamenlijke promotie van een meer efficiënte stroom van de hulpmiddelen. De vrijhandelszone is een soort première omdat noch de regio van de Jangtsedelta noch de regio van de Parelrivierdelta een dergelijk plan hebben. De autoriteiten in het gebied kunnen samenwerken om een invloedrijke logistieke hub te ontwikkelen door de industrie en toeleveringsketens te versterken. Daarnaast kunnen ze de technologische samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bedrijven in de drie vrijhandelszones versterken door een samenwerkingsmechanisme voor industriële overdrachten en investeringsbevordering te onderzoeken.

Het Ministerie voor Industrie en IT wil dat in het gebied geavanceerde fabrieksclusters worden uitgebouwd met onder meer producten zoals elektrische voertuigen en biogeneesmiddelen.  Volgens het plan zal de ontwikkeling van de regio zich richten op sectoren als geïntegreerde schakelingen, netwerkbeveiliging en energieapparatuur en de biofarmaceutische industrie, met als doel belangrijke technologische problemen in de industriële keten op te lossen. De regio zal ook industrieën ontwikkelen op het gebied van nieuwe energievoertuigen, intelligente verbonden voertuigen, biogeneeskunde, waterstofenergie en robots, evenals onderzoek naar kunstmatige intelligentie, biowetenschappen en ruimtevaarttechnologie, aldus nog het plan.

Havens

De Beijing Capital International Airport Economic Zone en de Tianjin Port Free Trade Zone hebben in augustus een memorandum van samenwerking ondertekend om de integratie van douaneafhandeling te verbeteren. Beijing heeft immers geen zeehaven en de cruciale havenstad Tianjin speelt een centrale rol in de maritieme handel van het gebied rond de Bohaizee. Het Beijing Municipal Commerce Bureau, de Tianjin Commission of Commerce en de Hebei Development and Reform Commission sloten een pact om de samenwerking tussen havens te verdiepen, de douaneafhandeling te stimuleren en een gesynchroniseerde groei van de grensoverschrijdende handel te bevorderen. In dezelfde maand ondertekenden de Tianjin Port Group en de Hebei Port Group eveneens een samenwerkingsovereenkomst om de havens te versterken. In 2023 bedroeg de import en export van de regio Beijing-Tianjin-Hebei in totaal 5 biljoen yuan. De invoer van de regio was goed voor 20% van de totale importwaarde van het land.

Vanzelfsprekend speelt de Beijing Daxing International Airport en de economische zone in de nabijheid een doorslaggevende rol bij de gecoördineerde ontwikkeling. De Daxing luchthaven, gelegen op de kruising van Beijing’s zuidelijke Daxing District en Hebei’s Langfang City werd officieel in gebruik genomen in september 2019 en heeft vanaf september 2023 54 binnenlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen aangetrokken. Alleen al in 2023 verwerkte de luchthaven meer dan 290.000 inkomende en uitgaande vluchten en meer dan 39 miljoen passagiersreizen. Het is de bedoeling om in de toekomst jaarlijks 100 miljoen passagiers te verwerken.

Inchecken voor Beijing Daxing International Airport in lokale terminal te Langfang China Daily Disclaimer

Tot nu toe heeft de luchthaven vier interprovinciale stedelijke terminals in gebruik genomen in Beijing’s Fengtai en Hebei’s Zhuozhou, Langfang en Gu’an om passagiers lokaal ‘one-ticket’ service te bieden voor lucht- en treinreizen, wat de integratie van het transport bevordert.  Qua vracht baat Tianjin Air Cargo zes vluchten per week uit en vervoert onder andere chemische voorraden, e-commerce goederen, kleding en verse goederen. De luchthaven streeft op lange termijn 4 miljoen ton vracht te transporteren jaarlijks.

In de 150 km² Beijing Daxing International Airport Economic Zone bevinden zich bedrijfstakken variërend van internationale medische zorg en luchthavengarantie en ondersteunende diensten tot internationale congres- en expositieruimten, multifunctionele opslagruimten en luchtvaartlogistiek. Bijna 10.000 nieuwe bedrijven hebben er zich gevestigd.

Kortom de coördinatie van de 3 gebieden is ten volle aan de gang en op kruissnelheid gekomen. Uitkijken maar wat de weerslag is op de resultaten in vergelijking met de twee andere grote zones namelijk deze van de Jangtserivierdelta en het gebied rond de Grote Baai.

.Bronnen: China Daily, Global Times, China Briefing

Lees ook https://www.chinasquare.be/megacluster-jing-jin-ji-wordt-een-groeidriver/

Zie ook https://www.chinaservicesinfo.com/index/specials/jingjinjiintegration

Print Friendly, PDF & Email