China slaat terug tegen VS-sancties over Hongkong

Nauwelijks heeft de VS sancties afgekondigd tegen 14 ondervoorzitters van het Nationaal Volkscongres of China slaat terug met gelijkaardige sancties tegen Amerikaanse top verantwoordelijken. Voorts zullen de houders van een diplomatiek paspoort die Hongkong en Macao willen bezoeken, voortaan  ook een visum moeten aanvragen.

^

De Chinese wetgevende vergadering het Algemeen  Volkscongres nam begin november de bepalingen aan die er toe leiden dat de Wetgevende Vergadering van Hongkong (Legco) vier gekozen leden diskwalificeerde. Tegen deze diskwalificatie vaardigde de VS sancties uit tegen 14 ondervoorzitters van het Algemeen Volkscongres. Het gaat om financiële sancties en een reisverbod. Het duurde nauwelijks een paar dagen vooraleer China terugsloeg met analoge sancties tegen Amerikaanse top vertegenwoordigers van de wetgevende en uitvoerende macht en ook toplui van officiële ngo’s en hun familie. De vrijstelling van visa voor de houders van een diplomatiek paspoort die Hongkong of Macao willen bezoeken, wordt opgeheven.

Zo wordt gehoopt  de inmenging van Amerikaanse top verantwoordelijken in Hongkong te verminderen. Het geldt ook als een waarschuwing voor de uittredende president Trump om in zijn restperiode geen anti-China avonturen meer te verrichten. Vooral minister van Buitenlandse Zaken Pompeo wordt aanzien als het brein achter recente anti-China initiatieven door de VS. Hij zou ook op de lijst kunnen terecht komen en de sanctie zou permanent kunnen worden.

Reacties

De woordvoerder van het Vast Bureau van het Volkscongres heeft de brutale sancties al veroordeeld terwijl vorige reacties over Hongkong uitgingen van het comité Buitenlandse zaken. De reactie doet denken aan de veroordeling in 1999 door de toenmalige vicepresident van het door de NATO bombarderen van de Chinese ambassade in Belgrado. Docent Tian Feilong, aan de Beihang University in Beijing en lid van de Chinese Association of Hong Kong and Macao Studies zei aan de Global Times dat ‘in overeenstemming met onze legitieme rechten, moeten we ervoor zorgen dat die anti-Chinese krachten de prijs betalen voor inbreuk op de nationale belangen van China’ .

Het blad bestempelt Pompeo als ‘de slechtste minister van buitenlandse zaken ooit’. Zijn onverdroten aanvallen op de CPC worden gezien als een finale hysterie. Het blad meent te weten dat de Chinese maatregelen niet beperkt zullen blijven tot het US State Department, maar dat ook de departementen Justitie, Financiën, Immigratie en Handel in de klappen zouden delen.

In november had China al tegenmaatregelen opgelegd aan 4 toplui van VS ‘ngo’s’ namelijk directeur Azië John Knaus van het National Endowment Democracy (NED), Manpreet Singh Anand van het National Democratic Institute (NDI), Crystal Rosario, NDI’s Directeur Hongkong  en project manager Kelvin Sit Tak-O.. Ze worden gezien als aanstokers van de rellen in 2019. Volgens onderzoeker Lu Xiang is de huidige omvang van het VS-consulaat te Hongkong buiten proportie en de graduele beperkingen voor individuele toegang door China kunnen de schaal van het consulaat verminderen.

Andere VS-sancties

De Trump administratie heeft begin december ook besloten om het reizen door leden van de CPC en hun gezin  met onmiddellijke ingang te beperken. De maatregel beperkt de verblijfsduur voor CPC-leden in de VS tot één maand.  Voordien waren deze reis visa geldig voor tien jaar. Bijkomend worden de reis visa beperkt tot een enkele toegang in plaats van meerdere plaatsen vroeger. Gezien de CPC 92 miljoen leden telt, zijn 270 miljoen personen geviseerd door de maatregel. In 2018 reisden 3 miljoen Chinese burgers naar de VS.

Volgens de New York Times zijn de nieuwe regels een eerste stap in een poging om partijleden van lagere rang te traceren. Sommigen die uit vrees om geen visum te krijgen hun partijlidmaatschap verbergen, zouden zich blootstellen aan fraude als dit later aan het licht komt. De VS heeft verder nog visumbeperkingen opgelegd aan verantwoordelijken uit Xinjiang, aan journalisten die werken voor staatsmedia en ook aan studenten die banden zouden hebben met militaire instellingen. Kortom China was echt wel aan zet wat tegensancties betreft.

Global Times, New York Times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar