China steunt vergadering G77-groep in Cuba

President Xi Jinping heeft Li Xi als zijn speciale afgevaardigde naar Cuba gestuurd om deze week de vergadering van de G77 bij te wonen. Li beloofde dat China als grootste ontwikkelingsland altijd langs de zijde van de G77 zal blijven staan en de Zuid-Zuid samenwerking versterken.

G77 in Cuba Foto Peoples Daily/Xinhua Disclaimer

De G77 is een groep van ontwikkelingslanden die oorspronkelijk met 77 waren, maar dit aantal is ondertussen uitgegroeid tot 134. Delegaties van meer dan 100 landen nemen deze week deel aan de vergadering van de groep in Havanna.  In zijn welkomsttoespraak prees de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel de Chinese inspanningen om wereldwijd internationale samenwerking in de hand te werken. Hij zei dat samenwerking, solidariteit en menselijke vooruitgang zonder uitsluitingen essentieel zijn om de mondiale uitdagingen van vandaag aan te pakken. Diaz-Canel hekelde ook het zes decennia durende Amerikaanse embargo tegen de Cubaanse bevolking, dat enorme economische en humanitaire schade heeft veroorzaakt en riep de deelnemers op om te vechten voor het recht op ontwikkeling.

Tijdens de openingsceremonie van de top zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat de stem van de Groep van 77 en China altijd essentieel zal zijn voor het VN-systeem. Guterres noemde de groep ‘een kampioen van het multilateralisme’. Hij riep de G77 en China op om ‘een systeem te verdedigen dat geworteld is in gelijkheid, dat klaar is om het onrecht en de verwaarlozing van eeuwen ongedaan te maken en dat resultaten oplevert voor de hele mensheid en niet voor de bevoorrechten. Er is meer financiële steun nodig om de landen in het Zuiden van de wereld te helpen de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, voegde hij eraan toe.

Stem van China

Presidentieel gezant Li Xi zei dat Zuid-Zuid-samenwerking altijd een hoge prioriteit heeft gevormd in de Chinese samenwerking met andere landen. Hij verklaarde dat ‘China als het grootste ontwikkelingsland ter wereld, altijd zal deel uitmaken van de ontwikkelingslanden en lid zal zijn van het Mondiale Zuiden, welk ontwikkelingsstadium het ook bereikt’. Hij vervolgde dat ‘de wereld veranderingen ondergaat op een schaal die in een eeuw ongezien is. Er vindt een betekenisvolle verschuiving plaats in het internationale machtsevenwicht en de Zuid-Zuid-samenwerking groeit aanzienlijk’, aldus Li. Volgens hem hebben opkomende markten en ontwikkelingslanden de afgelopen twintig jaar maar liefst 80 procent aan de economische groei in de wereld bijgedragen en zijn ze nu goed voor ruim 40% van het mondiale bbp, tegen 24 procent veertig jaar geleden.

Li Xi en Diaz-Canel Foto Xinhua Disclaimer

Li verklaarde bereid te zijn om samen te werken met Cuba en andere G77-leden om een nieuw hoofdstuk te openen in de Zuid-Zuid-samenwerking. Samen voeren ze de zoektocht naar grotere ontwikkeling door sterkere solidariteit, het opbouwen van een mondiale Zuid-gemeenschap met een gedeelde toekomst, en het inluiden van een nieuw tijdperk van gemeenschappelijke ontwikkeling. Namens China riep hij op om de blokconfrontatie en de Koude Oorlogsmentaliteit te verwerpen. ‘We moeten proberen om verschillen en geschillen tussen landen op vreedzame wijze op te lossen. We moeten ook de handen ineenslaan om de vrede en rust in de wereld te handhaven en een internationaal klimaat te bevorderen dat gunstig is voor ontwikkeling. We moeten nieuwe drijfveren voor onze eigen ontwikkeling koesteren, waarbij we ons concentreren op samenwerking op gebieden als voedselzekerheid, armoedebestrijding, industrialisatie, groene ontwikkeling, digitale technologie en kunstmatige intelligentie. Het is van cruciaal belang om een win-win coöperatieve arbeidsverdeling te ontwikkelen op basis van onze comparatieve voordelen. Zo kunnen we een gunstige positie in de mondiale industriële, toeleverings- en waardeketens veiligstellen. China blijft zich inzetten voor het opbouwen van een open, inclusief en wederzijds voordelig systeem voor Zuid-Zuid wetenschappelijke en technologische samenwerking’, merkte hij nog op.

‘Tegelijkertijd nemen het unilateralisme en het streven naar hegemonie echter toe. Sommige landen nemen hun toevlucht tot praktijken als unilaterale sancties, het opwerpen van ‘hekken en barrières’, het ontkoppelen en ontwrichten van industriële en toeleveringsketens, waardoor de legitieme ontwikkelingsrechten en belangen van de ontwikkelingslanden ernstig worden ondermijnd’.

‘Tegenwoordig biedt China ontwikkelingshulp aan meer dan 160 landen en werkt het samen met meer dan 150 landen bij de aanleg van de nieuwe zijderoutes. Het coöpereert met meer dan 100 landen en internationale organisaties om het Global Development Initiative (GDI) vooruit te helpen’, aldus Li Xi. China heeft een Global Development- en Zuid-Zuid-samenwerkingsfonds opgezet met een totale financiering van 4 miljard dollar en Chinese financiële instellingen gaan binnenkort een speciaal fonds van 10 miljard $ opzetten, bestemd voor de tenuitvoerlegging van het GDI.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email