China: ‘vrede in Syrië door onderhandelingen onder Syriërs zelf’.

Over de vrede in Syrië verandert het officiële Chinese standpunt niet.

De Chinese vrede in Syriëregering houdt staande dat alleen vredesonderhandelingen uitkomst bieden. Dat is sinds lang haar gevolgde politiek.

Onderhandelingen

De internationale gemeenschap hoort volgens Beijing eensgezinder een politieke oplossing na te streven. Hierbij komt een aantal belangrijke randvoorwaarden. De oplossing moet voor alle Syrische partijen aanvaardbaar zijn. Geef de vredesgesprekken in handen van Syrië en laat ze door Syrië leiden.

Eenstemmigheid en neutraliteit

De Veiligheidsraad kan het beste met eenstemmigheid spreken, de diplomatieke initiatieven van zowel de VS als Rusland steunen. Op één partij druk uitoefenen helpt helemaal niet. Vier zaken zijn zeer dringend nu: wapenstilstand, hervatting van onderhandelingen, samenwerking tegen het terrorisme, humanitaire hulp.

Diplomatie

vrede in Syrië

Regeringssoldaat met vluchtelingen


Die standpunten vormen de verklaring voor de Chinese houding van de laatste tijd. China heeft een ontwerpresolutie van de Veiligheidsraad tegengehouden omdat een aantal lidstaten al politieke actie ondernam in de media, voordat er eenstemmigheid was. De Chinese regering heeft een speciale gezant naar Libanon en Syrië gestuurd. Van 5 tot 9 december heeft Xie Xiaoyan gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Xie sprak met leden van de Libanese en de Syrische regering, met Hezbollah en met vertegenwoordigers van de Syrische oppositie.

Een andere kijk in de media

In de officiële Chinese media is er dagelijks gedetailleerde berichtgeving over de ontwikkelingen in Aleppo en Palmyra. Zij houden zich nauwgezet aan het principe dat ‘er meer dan één waarheid te vertellen is in het vreselijke verhaal van Aleppo’. De kritiek die Robert Fisk levert op sommige ‘Westerse politici, zogenoemde experts en journalisten’ is duidelijk niet van toepassing op media zoals de China Daily Asia, Xinhua, Global Times.

vrede in Syrië

Vlag van het vrije Syrische leger wappert boven hulpkonvooi in Turkije


De Chinese reporters wijzen op de wreedheden van beide kanten en laten ook verschillende partijen uitgebreid aan het woord. Wie naast de eigen berichtgeving over Syrië die uit China volgt komt zaken te weten die niet of nauwelijks aandacht krijgen in veel westerse media. Zoals bijvoorbeeld de twee versies van de reden waarom een wapenstilstand en evacuatie op woensdag in eerste instantie mislukte. De Chinese journalisten geven ook een concreet overzicht van de verschillende strijdende partijen, van de landen die hen helpen en in welke mate.
www.fmprc.gov.cn (website ministerie Buitenlandse Zaken), Xinhua, People’s Daily, China Daily Asia, Global Times, deredactie.be

video over de persconferentie van Xie Xiaoyan in de Syrische hoofdstad Damascus http://english.cctv.com/2016/12/09/VIDEjb1lPddd0d3vdfYw6kHi161209.shtml

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “China: ‘vrede in Syrië door onderhandelingen onder Syriërs zelf’.

  1. China heeft wel de juiste relaties met Rusland om de Russische bombardementen te stoppen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *