China wil toetreden tot verdrag wapenhandel

Terwijl de VS dreigt het wapenhandelsverdrag te verlaten, is China begonnen met voorbereidingen om toe te treden tot dit verdrag. Dit heeft minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi bekend gemaakt op de Algemene vergadering van de UNO.

Het Wapenhandelsverdrag is een sinds 2014 van kracht en regelt de wereldwijde handel in  conventionele wapens die op 70 miljard $ wordt geraamd..  104 staten hebben het verdrag geratificeerd en nog 32 andere landen hebben het ondertekend. Nadat de VS zich al terugtrok uit diverse internationale overeenkomsten, heeft president Trump in april laten weten zich ook te willen terugtrekken uit dit verdrag.  Hij argumenteerde ‘dat dit verdrag enkel verantwoordelijke landen aan banden legt terwijl de onverantwoordelijke landen blijven handel in wapens drijven’. Hij noemde expliciet China en Rusland die geen deel uitmaken van het verdrag.

Zonder de VS bij naam te noemen repliceerde minister Wang Yi op de Algemene UNO vergadering dat elk eenzijdig initiatief om het verdrag te verlaten een negatieve weerslag zou hebben op velerlei gebieden.  China wil echter toetreden en dat is een nieuw bewijs van de Chinese inzet ter verdediging van het multilateralisme. Het ministerie verklaarde dat het begon aan het wettelijk proces voor toetreding tot het verdrag. Het voegde er nog aan toe een groot belang te hechten aan de onwettelijke verkoop en het misbruik van wapens.  Wang sprak zich verder uit tegen de mogelijke installatie van grondraketten in de Azie-Pacific regio .

Na zich in augustus uit het verdrag voor de raketten voor middellange afstand terug getrokken te hebben, zei de VS zulke wapens in Azië te willen  installeren tegen een mogelijk gevaar uit China of Rusland. Wang ging verder:’We vragen met aandrang dat het land met  het grootste aantal wapens zijn speciale en prioritaire verantwoordelijkheden opneemt. China zal blijven deelnemen aan het proces van internationale wapencontrole.

  Volgens Stockholm International Peace Research Institute, is de VS de grootste wapenexporteur die 58% meer wapens verhandelt dan de nauwste concurrent Rusland. Samen met Frankrijk, Duitsland en China hebben de 5 landen 75 % van alle wapenhandel in handen. Toch stond China van 2014 tot 2018 maar i voor 5,2 % van alle wapenhandel en de VS voor 36%.  S

Wang Yi voor de IUNO-vergadering

Witboek

Wang verklaarde nog “dat China nooit hegemonistisch wil worden. Unilateralisme en protectionisme zijn opdoemende gevaren waartegen China oproept zich te verdedigen ten voordele van multilateralisme en globalisering.”  Dit is ook het thema van een Witboek over de buitenlandse politiek dat China enkele dagen voor zijn 70-ste verjaardag publiceerde. Nu China niet meer arm en zwak is maar machtig is het moeilijk het westen te overtuigen dat een machtig land geen hegemonie zoekt, aldus nog het Witboek dat een opsomming geeft van wat China bereikte voor de eigen bevolking en wat dit betekent voor de andere landen. .

SCMP

Volledige tekst vanhet Witboek

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “China wil toetreden tot verdrag wapenhandel

  1. Huub
    29 september 2019 at 19:35

    heeft weinig zin, china doet toch wat het wil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar