"Chinees defensiebudget blijft bescheiden en is verantwoord" UPD


Het defensiebudget van China zal stijgen met 12,2%. Media en deskundigen leggen uit waarom dat nodig is en verwerpen de mythe van het ‘Chinese gevaar‘.

defensie2De toename van de uitgaven voor defensie is een van de beleidsvoornemens bij de opening van de voltallige zitting van het Nationale Volkscongres. De stijging is de grootste van de afgelopen drie jaar. In 2014 zal China officieel 808,2 miljard yuan uitgeven aan zijn leger, 96 miljard euro. Het  rapport waarin dit werd aangekondigd geeft als motieven de ‘vrijwaring van de overwinning behaald in de Tweede Wereldoorlog’ en ‘van de internationale orde die na de oorlog is ingesteld’, en verder ‘de bescherming van de soevereiniteit, de veiligheid en de ontwikkeling van het land.’ China wil ook ‘in staat zijn om de rechten van Chinezen in het buitenland te beveiligen’. In het rapport staat verder dat China belang heeft bij een langdurige stabiele internationale omgeving voor zijn modernisering. Daarom ‘versterken we de vriendschap en de samenwerking met onze buren die voor alle partijen het meeste oplevert’. China zal ten slotte ook ‘constructief meewerken aan de oplossing van internationale kwesties en aan een rechtvaardige en billijke wereldorde’.

Media

'denkt u dan dat een zwak China voor vrede kan zorgen'

‘denkt u dan dat een zwak China voor vrede kan zorgen’

De media voorzien dat er vanuit een bepaalde hoek weer alarmkreten zullen opstijgen, maar anticiperen daarop met de stelling dat diegenen die in de militaire uitgaven en andere maatregelen van de  Volksrepubliek een dreiging (voor de stabiliteit in Azië) zien, naar het verkeerde land kijken. Volgens militaire deskundigen zijn de uitgaven nog steeds verre van toereikend, omdat China te maken krijgt met steeds grotere uitdagingen van zijn veiligheid. Grote machten voeren steeds sneller strategische aanpassingen door en versterken hun militaire bondgenootschappen. Geplaatst tegenover spanningen op zee, territoriale meningsverschillen en terroristische gevaren, is de inspanning van China om zijn leger te moderniseren en geavanceerd te houden erg beheerst. Het percentage van de legeruitgaven is laag als je het bekijkt in de context van het bruto binnenlands product en van het aantal inwoners. China heeft vorig jaar 1,5% van zijn bbp aan defensie besteed, het mondiaal gemiddelde is 3%. Beijing heeft aan de strijdkrachten ook een ambitieuze agenda van moderniseringen opgelegd.

Het International Institute for Strategic Studies (Londen) heeft aangetoond dat de VS, met zijn budget van 437 miljard euro, in 2013 nog steeds het meeste aan wapentuig en dergelijke heeft uitgegeven in de hele wereld. Het is eerder naar Tokio dat angstige blikken moeten worden gericht, want daar heeft een nationalistische premier zijn regering zover gekregen dat ze in de hele regio ruzie zoekt. Tot zover de staatsmedia.

Experts

Een aantal deskundigen geeft tekst en uitleg. Qian Lihua, een generaal-majoor, zegt dat de defensie-uitgaven meestijgen met andere overheidsuitgaven zoals voor onderwijs en voor de sociale zekerheid. Hij wijst er daarbij op dat in heel Azië de militaire uitgaven omhoog gaan. Het continent besteedt hier al sinds 2012 meer aan dan de EU. Chen Kai, de ondervoorzitter van de Vereniging voor Wapenbeheersing en Ontwapening, wijst op internationale opdrachten, zoals de strijd tegen de piraterij in de Golf van Aden en het vervoer van ontmantelde chemische wapens uit Syrië, waarvoor steeds vaker  beroep wordt gedaan op Beijing. Cheng Yonghua, de Chinese ambassadeur in Japan, in een interview: ‘China is niet van plan om onrust te stoken of problemen op te lossen met militaire middelen. We houden vast aan onze lijn om oplossingen te zoeken door een vreedzame dialoog, maar tegelijkertijd moeten we onszelf wel klaar houden.’

Mevrouw Fu Ying ten slotte, die als woordvoerder optreedt voor de lopende algemene vergadering van het Volkscongres, heeft de aandacht van de internationale media getrokken door assertieve uitspraken over het defensiebudget. Volgens haar moet er niet in de eerste plaats op absolute cijfers worden gelet, maar vooral op de richting die het beleid van een land uitgaat. Voor China geldt dat de tendens er een is van vreedzame ontwikkeling en dat het leger een puur defensieve functie heeft. China neemt zijn verantwoordelijkheid op in de regio om te zorgen voor vrede en veiligheid, vindt zij. De vraag van een Amerikaanse journalist over de geplande militaire uitgaven kreeg van Fu Ying dan ook een vinnige reactie: ‘denkt u dat er vrede zal zijn als China te zwak is om zich te verdedigen?’

Bronnen: People’s Daily, China Daily, Global Times, BBC
Zie ook CNTV
Erratum
Wij hadden gemeld dat China minder uitgaf dan Japan. In absolute cijfers klopt dat niet.
Wat de Chinese bron schreef was dat China per hoofd van de bevolking minder uitgeeft aan defensie dan Japan.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *