Hervorming sleutelwoord in toespraak van premier

Premier Li heeft de traditionele openingstoespraak gehouden op de jaarlijkse voltallige zitting van het parlement, het NPC. In China ‘specialiseert’ de premier zich in economie, terwijl de president en/of partijvoorzitter focust op de ‘politieke’ zaken.

liGlobal Times heeft Li’s toespraak netjes samengevat.

Enkele opmerkelijke realisaties in 2013

Een groei van het bnp met 7,7%. Het inkomen per hoofd van de stedelingen steeg 7%, dat van de plattelandsbewoners 9,3%. Het inkomen van de overheid steeg met 10,1%. Voor het eerst is de dienstensector met 46,1% van de totale economie belangrijker dan de industrie. Decentralisatie van 416 administratieve beslissingen. De energie-intensiteit daalde met 3,7%. De uitstoot van zwaveldioxide daalde 3,5% en de COD (watervervuiling) met 2,9%. Men begon met de bouw van 6 miljoen sociale woningen, en 5,4 miljoen werden afgewerkt. De centrale overheid bespaarde 35% op buitenlandse reizen, voertuigen en plechtigheden; de provincies haalden 26%.

Grote doelstellingen voor 2014

Een groei van 7,5%. Een inflatie beperkt tot 3,5%. Het scheppen van 10 miljoen banen in de steden. Een stedelijke werkloosheid lager dan 4,6%. Verhogen van het inkomen van de bevolking in lijn met de groei. Deficit op het overheidsbudget stijgt tot 2,1% van het bnp

Voor 2014 gelden drie principes: De hervormingen zullen verdiept worden. De economische groei moet behouden blijven. De ontwikkeling moet beter en efficiënter, de industrie moet moderniseren en de bevolking zal beter leven.

Negen basistaken

Dit vertaalt zich in negen basistaken: doorbraken voor belangrijke hervormingen forceren en gebruiken als motor voor groei. Van de binnenlandse vraag de belangrijkste motor van groei maken. De landbouw moderniseren, het platteland hervormen en ontwikkelen. Urbaniseren volgens een nieuw model dat op de mensen focust. Verbeteren van de industriële structuur op basis van innovatie. De ontwikkeling van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en sociale programma’s versnellen. Gecoördineerde inspanningen doen om het welzijn van de bevolking te verhogen. Van China een mooi land maken met een gezond leefmilieu.

Twintig concrete doelstellingen

Voor 2014 stelt Li twintig concrete doelen: 200 beslissingsbevoegdheden gaan naar een lager niveau. De instellingen op het niveau van provincies, steden en arrondissementen moeten dit jaar hervormd zijn. Overheden op alle niveaus moeten hun rekeningen en budgetten bekend maken. Het experiment met btw wordt uitgebreid naar spoorwegen, post en telecom. Financiële instellingen krijgen grotere vrijheid in het bepalen van rentevoeten. De gezonde ontwikkeling van online financiële instellingen wordt bevorderd. Privékapitaal zal mogen deelnemen in banken, olie- en elektriciteitsfirma’s, spoorwegen, telecommunicatie, grondstoffen en openbare dienstverlening. De eigendomsrechten van de staat- en de privésector worden beschermd. Invoer en uitvoer moeten ongeveer 7,5% stijgen. De onderhandelingen voor investeringsakkoorden met de VS de EU gaan verder; idem voor besprekingen over vrijhandel met Zuid-Korea, Australië en de Gulf Cooperation Council. De introductie van 4G netwerken wordt versneld, er komen 100M glasvezelnetwerken in steden en meer snelle breedbandverbindingen op het platteland.

De centrale overheid gaat 458 miljard investeren in sociale woningen, landbouw, waterbeheer, spoorwegen in het binnenland, energiezuinige projecten en sociale programma’s.  Van het centrale budget gaat 70 miljard naar wateromleiding, bescherming van brongebieden, indijken van rivieren en meren en waterbesparende irrigatie. Verouderde productiecapaciteit voor staal moet dicht (27 miljoen ton); zelfde verhaal voor 42 miljoen ton capaciteit voor cement en 1,75 miljoen ton capaciteit voor vlakglas. Het aantal studenten van het platteland in het hoger onderwijs moet 10% omhoog. De subsidie voor de ziekteverzekering voor plattelandsbewoners en werkloze stedelingen gaat omhoog naar 320 yuan per persoon. Dit jaar wordt de bouw van 7 miljoen sociale woningen begonnen; 4,7 miljoen daarvan komen in vervallen stedelijk gebied. Miljoenen sociale woningen moeten dit jaar klaar zijn.

In de strijd tegen luchtvervuiling wordt gefocust op de megasteden en andere bijzonder getroffen regio’s. 50.0000 kleine met steenkool gestookte ovens gaan dicht; elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van 180 gigawatt krijgen een ontstoffingsinstallatie, 150 gigawatt worden uitgerust met een zuivering voor stikstofoxides, en 15 gigawatt met een ontzwavelingsinstallatie; zes miljoen oude voertuigen worden van de weg gehaald. Ten slotte moet in 2014 de energie-intensiteit van de economie met 3,9% naar beneden; de uitstoot van zwaveldioxide en de COD (watervervuiling) moeten 2 % naar beneden.

Focus

Uit de commentaren in de media kunnen we uit deze overvloed aan cijfers enkele echte klemtonen halen. Het vooropgestelde doel van 7,5% groei verrast niemand. Het ligt iets lager dan de reële groei van 2013 maar is naar internationale normen gemeten toch nog zeer hoog. De sceptici die in 2013 de ‘ineenstorting’ voorspelden gaven nog geen commentaar.
Het persagentschap Xinhua heeft het over de nadruk van de premier op hervormingen. Nadat hij wees op de complexe internationale omgeving, zei Li: “Diepgewortelde binnenlandse problemen komen boven, en pijnlijke aanpassingen zijn nodig”. Hervorming betekent in de praktijk vooral het vereenvoudigen en decentraliseren van administratieve toelatingen, het meer marktgericht maken van overheidsbedrijven en het geven van meer steun aan de privésector. CNTV heeft het in dit verband over ‘diepe waters’ die ongeveer alles aspecten van het leven zullen veranderen en voorspelt dat de regering veel hindernissen zal ontmoeten.
Bij vele commentatoren springt de “oorlog tegen de pollutie” in het oog, met de nadruk op de ernstige luchtvervuiling in de grote steden. Li ging hier uitvoerig op in. Binnen vijf jaar moet er al een merkbare verbetering zijn. De Chinese media vermelden ook dat Li zich nog eens expliciet voor efficiënte corruptiebestrijding uitsprak.
Een aspect dat buitenlandse waarnemers opvalt, is het met 12,2% verhoogde budget voor defensie. Dat valt niet echt uit de toon: het wordt al meer dan 10 jaar telkens met meer dan 10% verhoogd. Onafhankelijke experten wijzen erop dat zelfs nu het Chinese budget vijf keer kleiner is dan het Amerikaanse. De toegenomen budgetten dienen voornamelijk voor modernisering van het leger. Daarbij ligt de klemtoon op het beschermen van de aanvoerroutes van grondstoffen uit het Midden-Oosten en de toegangen tot de oceaan via de Gele Zee, de Oost-Chinese- en de Zuid-Chinese Zee.

Bronnen: Xinhua, CNTV, Global Times, BBC, SCMP, Guardian.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *