Chinese cultuursector moet zelf creëren

De nationale regering heeft een langverwacht ontwerp van plan voor de culturele sector naar voren gebracht. Het is de bedoeling dat die bedrijfstak een grote rol gaat spelen in het doen toenemen van de binnenlandse vraag en bij het herstructureren van de economie.
De onderdirecteur van het cultuurdepartement van de CASS (Chinese Academy of Social Sciences), professor Zhang Xiaoming, riep de bedrijven op om hun eigen merken te ontwikkelen in samenwerking met de ‘creatieve sector’.
De professor, een bekende deskundige op dit gebied, zei dat de televisie- en de filmindustrie nu commercieel zouden kunnen scoren en dat de tekenfilmindustrie volgens de autoriteiten een expansie zal kennen. De ontwikkeling van de culturele industrie zou ook goed zijn voor de soft power van China, de invloed van producten en diensten op de wereldmarkt voor cultuurproducten en het aandeel in die markt .
Dat marktaandeel bedraagt nu al 19 %, volgens het Creative Economy Report 2008 van de Verenigde Naties, en China staat aan de top van de wereldhandel in die bedrijfstak. Professor Zhang merkte echter op dat China op dit moment hoofdzakelijk een producent was van producten en diensten die elders waren bedacht en dat de industrie van het land ook dringend zelf moest gaan creëren.
Hiervoor is een aantal ingrepen noodzakelijk: hervorming van overheidsbeleid op dit gebied, meer competitie en een derelugering die de voorwaarden moet scheppen om in te spelen op de nieuwe technologieën.
Volgens de professor is er de afgelopen dertig jaar in de maatschappij een consensus gegroeid over de socialistische markteconomie en hoeft er niet langer zo te worden gevreesd voor sociale onrust op grote schaal.
Bovendien zijn de meeste cultuurproducten ideologisch neutraal en is het niet nodig ze voortdurend te controleren. Volgens Zhang Xiaoming is een verdergaande hervorming nodig om ‘de creativiteit van haar ketenen te bevrijden’ en moet er overwogen worden om op een andere manier dan in de tijd van de planeconomie met ideologische supervisie om te gaan.
Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *