Tibet strijdt tegen woestijnvorming

Tibet: bergen, groen, woestijn

Tibet: bergen, groen, woestijn


De “Autonome Regio Tibet” heeft 40.000 ha woestijn opnieuw onder controle gebracht en spendeert nog 2 miljard yuan voor verdere verbetering. Van Tibets oppervlakte is 18 % verlaten gronden. De schaarse begroeiing en bosoppervlakte beslaan nauwelijks 11 % van het grondgebied. De natuurlijke omstandigheden maken Tibet dan ook kwetsbaar voor woestijnvorming. Deze kost de regio jaarlijks 860 miljoen yuan. Vooral landbouw en veeteelt zijn getroffen. Sedert de jaren ’80 doet de autonome regio aan preventie tegen woestijnvorming. Zo’n 83 miljoen ha weide werd gesloten en er werden talrijke maatregelen getroffen om de veestapel te verminderen. Nog 2 miljard zal worden besteed aan herbebossing en het planten van bomen om het zand vast te houden. Tibet hoopt tegen 2010 een nulaangroei van woestijn te bereiken en tegen 2020 de helft van de woestijn terug onder controle te hebben.

Print Friendly, PDF & Email