Chinese doorbraak in celtherapie tegen bloedkanker

Chinese onderzoekers hebben een doorbraak bereikt in de celtherapie  CAR-T tegen bepaalde bloedkankers. Ze krijgen daarvoor nu ook internationale erkenning. Globaal loopt China nog achter op het vlak van biotechnologie, maar het heeft een aantal troeven in kankeronderzoek die een snelle inhaalbeweging vergemakkelijken.

Een Amerikaan volgt zijn kankerbehandeling in China

celtherapieCraig Chase is de eerste Amerikaanse patiënt die zich  in het Jiangsu hospitaal, een provinciaal ziekenhuis in Nanjing aanbood voor een experimentele behandeling: de CAR-T (chimere antigeenreceptor-therapie). Hierbij worden bloedcellen – afgenomen bij de patiënt – bewerkt in het labo om de kanker te herkennen en aan te vallen. Daarna worden die eigen bloedcellen terug ingespoten in het lichaam van de patiënt en ze vernietigen de kanker.
Na 6 weken behandeling kon Craig Chase terug naar huis. Zijn dokters in Amerika vonden geen spoor meer terug van de bloedkanker, het multipel myeloom, die drie jaar voordien vastgesteld was en zijn leven in gevaar bracht.

Nanjing Legend gaat naar Amerikaans Congres van Oncologie

Chase hoorde voor het eerst over de experimentele Chinese kankerbehandeling na het jaarlijkse kankercongres van de Amerikaanse vereniging van Oncologie in juni 2017. Dat brengt 30.000 artsen en wetenschappers uit de hele wereld samen. Een Chinese biotech-groep, Nanjing Legend, presenteerde er haar klinische studie bij 35 patiënten met multipel myeloom die hervallen waren en geen baat meer hadden van klassieke medicatie. Na 2 maanden met de Nanjing Car-T behandeling waren 33 patiënten hersteld. Een succes bij 94% van de proefpersonen: dat is bij de beste wereldresultaten voor een Car-T behandeling.
Veel deelnemers aan het congres stonden sceptisch tegenover de spectaculaire resultaten van een onbekende Chinese onderzoeksgroep. Maar Chase, die al vijf maanden op een wachtlijst stond voor een Car-T experiment in de VS, besloot het in China te proberen en vloog een maand later naar Shanghai.

Janssen Pharmaceutica sluit onderzoeksakkoord met Legend

De Chinese studieresultaten werden eveneens opgemerkt door investeerders die aandelen kochten in GenScript, het moederbedrijf boven Legend Nanjing. Hierdoor verzesvoudigde de waarde van dat aandeel op de beurs van Hongkong.
Ook de directie van de farmaceutische multinational Johnson & Johnson (J&J) kreeg belangstelling. Janssen Pharmaceutica, een dochterbedrijf van de farmareus wou Car-T ontwikkelen voor multipel myeloom. Ze waren geïnteresseerd in de klinische resultaten van Legend Nanjing. De maanden daarop maakten onderzoekers van Janssen meerdere studiereizen naar China en die overtuigden hen dat de Legend Car-T behandeling een ‘spectaculair product’ is. De Chinese Car-T tegen multipel myeloom kan superieur zijn aan de meest geavanceerde Amerikaanse Car-T omdat de Chinese therapie het kankereiwit niet op één maar op twee plaatsen aanvalt.
In december 2017 kwam het tot een akkoord. J&J en Legend dragen samen de verdere ontwikkelingskosten van de Car-T therapie en zullen de winsten delen als de regelgevers in de VS en China hun goedkeuring geven om de therapie op de markt te brengen. J&J betaalt daarvoor 350 miljoen dollar aan Legend.

Uitzondering op de regel of start op nieuwe paden?

Wetenschappers van beide landen stellen dat China – globaal gesproken nog achter loopt op biotech vlak. Het Legend verhaal is dan de uitzondering op de algemene regel. De voorbije 40 jaar maakte medische biotechnologie wereldwijd grote sprongen vooruit, maar de Chinese industrie kopieerde eerder dan eigen vernieuwingen te zoeken.
In de VS zijn al 2 Car-T behandelingen voor zeldzame vormen van leukemie beschikbaar. Maar de therapie staat nog in haar kinderschoenen en veel experten menen dat de grootste vooruitgang nog moet komen. De eerste uitdaging vormen bloedkankers en daarna volgen orgaankankers en zelfs infectieziekten zoals aids.
De laatste jaren groeit China echter uit tot een wereldleider in celtherapieën, zoals Car-T. Er lopen momenteel meer klinische studies over Car-T in China (116) dan in de VS (96) en Europa (15). Vaak komen de investeringen van Chinese wetenschappers die uit het buitenland terugkeerden. Die vinden makkelijker fondsen voor hun nieuw bedrijf in China dan in de VS.
Hierbij betreden sommige Chinese biotech-groepen nieuwe onderzoekspaden. Zo zijn meer dan 20 Car-T klinische onderzoeken gericht op vaste tumoren van long, lever en andere organen. Een biotech-groep in Shanghai beweert grote vooruitgang te maken bij de standaardisatie van de Car-T therapie tot een breed bruikbaar product in plaats van een therapie die telkens per patiënt moet aangemaakt worden. Een overstap van het huidig ‘autoloog’ model, met de eigen cellen van de patiënt, naar een ‘allogene’ benadering, met donorcellen, wordt beschouwd als een grote stap naar een goedkopere en eenvoudigere behandeling.

Chinese troeven in biotech onderzoek

celtherapieSommige wetenschappers en ondernemers menen dat China een aantal strategische voordelen heeft die de Amerikaanse dominantie op dit terrein kunnen doorbreken, zoals een soepele regelgeving, de lage arbeidskosten en veel ervaring in precisiewerk.
Daarmee kunnen de Chinezen de hoge productiekosten van Car-T per individuele therapie drukken. Het huidige productieproces op maat per patiënt vereist veel handwerk. De productiekosten in China zelf zou zesmaal lager liggen dan de productiekosten in de VS. In de VS lopen de kosten op tot 475.000 dollar per patiënt. De Chinese Car-T therapie zou in de VS op de markt kunnen komen voor slechts 158.000 dollar. Maar voor een doorsnee Chinees blijft ook dat nog ontzettend duur.
Een 30-tal bedrijven actief in Car-T onderzoek bouwen samen grote en specifieke productiehallen, vaak met subsidies van de lokale overheid. Veel Chinese biologen zijn opgeleid aan universiteiten in de VS en keerden terug naar China, waar ze hun onderzoek voort kunnen zetten tegen veel lagere kosten. Als China een dergelijke hoeveelheid onderzoeken blijft uitvoeren, dan zal dit eventueel leiden tot belangrijke nieuwe doorbraken.
De Amerikaanse recente hoge importtarieven op farmaceutische basisproducten uit China zouden slechts een verwaarloosbaar effect hebben op de Chinese capaciteit om hoogwaardige medische biotechnologie verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Gaten in de regelgeving stimuleren onderzoek

Vermits de Car-T therapie in China geclassificeerd werd als een medische technologie en niet als een geneesmiddel, volstaat voor klinisch onderzoek een goedkeuring van het intern ethisch comité van het ziekenhuis. Er is geen toestemming nodig van de centrale regelgever, de Chinese Voedsel- en Geneesmiddelenadministratie. Daardoor kan een klinisch onderzoek al na 2 maanden starten.
In de VS hebben patiënten pas toegang tot Car-T therapie nadat alle andere behandelingen faalden. In China kan Car-T al na een gefaalde chemotherapie.
De Chinese Car-T behandelingen hebben vaak negatieve bijwerkingen, zoals koorts, hoge bloeddruk en soms ernstige toxiciteit van het zenuwstelsel. Wanneer een patiënt overlijdt, beslist het ethisch comité van het ziekenhuis of het klinisch experiment stopt of niet.
Minstens twee Car-T proefprojecten in China pasten een Crispr onderzoekstechniek toe. Bij Crispr worden genen gewijzigd. In de VS is Crispr niet toegestaan.
Met een verouderende bevolking, een ongezonde leefstijl en veel vervuiling heeft China de hoogste kankerincidentie ter wereld. In 2015 werden 4,3 miljoen kankers gediagnosticeerd – tweemaal zoveel als in 2000. Dat maakt enerzijds het rekruteren van voldoende kankerpatiënten voor klinisch onderzoek makkelijker en wijst anderzijds op de enorme binnenlandse nood aan efficiënte kankertherapie. De ontwikkeling van de Chinese biotech sector is door deze situatie vooruit gestuwd. De bedrijven kunnen sneller vaststellen of hun behandeling effect heeft. Sneller onderzoek levert sneller resultaat: rekrutering van deelnemers duurt in de VS vaak langer dan 1 jaar, in China slechts enkele maanden.

Striktere regels tegen wildwesttoestanden

In december 2017 kondigde de Chinese Voedsel- en Geneesmiddelenadministratie aan dat Car-T toch als geneesmiddel zou worden beschouwd. Hierdoor wordt de bijbehorende striktere regelgeving van toepassing. Deze beslissing kan vertragend werken op de groei van de biotech sector, maar het voorkomt dat er wildwesttoestanden ontstaan. Vier bedrijven, waaronder Legend, hebben zich al geregistreerd.
Bron: Financial Times, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *