Chinese generaal ‘voor internationale militaire samenwerking, maar Taiwan blijft rode lijn’

Deze week grijpt voor de 10de maal het Beijing Xiangshan Forum plaats. Zhang Youxia opende dit driedaagse internationale evenement rond het thema defensie. Deze generaal is de tweede militaire functionaris en vicevoorzitter van de Centrale Militaire Commissie van China.

Foto Global Times / Li Aixin (disclaimer)

Op maandag 30 oktober werd de openingsceremonie gehouden in het Beijing International Convention Center. Zhang hield er een keynote speech.

Militaire samenwerking urgent

In zijn toespraak zei de generaal: ‘de Chinese strijdkrachten zijn bereid om samen te werken met alle partijen om het wederzijdse vertrouwen in veiligheidskwesties voortdurend te laten groeien, en de veiligheidsarchitectuur, het veiligheidsbeheer en de samenwerking op veiligheidsgebied te verbeteren’.

Geopolitieke context

Zhang onderbouwde zijn stelling met belangrijke principes van de huidige Chinese internationale politiek. De Communistische Partij van China benadrukt immers voortdurend en krachtig, bij monde van Xi Jinping, dat de noodzaak tot ‘win-win-samenwerking’ en ‘het streven naar gemeenschappelijke ontwikkeling en veiligheid voor alle landen’ zich opdringt in de ‘huidige wereld van grote veranderingen en wanorde’.

Kritiek

Zhang Youxia riep dus alle landen op om geschillen op te lossen door middel van dialoog en overleg. Hij merkte op dat geen enkel land zijn wil aan anderen mag opleggen of zijn eigen voordelen ten koste van anderen mag zoeken. Hij kantte zich tegen het feit dat sommige landen hun eigen veiligheid willen waarborgen ten koste van die van andere landen, of opzettelijk andere landen provoceren over belangrijke gevoelige kwesties.

Concreet

De vicevoorzitter van de Centrale Militaire Commissie gaf hierbij concrete voorbeelden. Alhoewel hij geen namen noemde van de landen die hij verbaal onder vuur nam, was het wel duidelijk op welke regeringen zijn kritiek was gericht. Zo sprak hij over landen die ‘doelbewust spanningen aanwakkeren, tussenkomen in regionale en interne aangelegenheden van andere landen en op kleurenrevoluties aansturen.’ Hij zei verder: ‘ze wakkeren de geschillen aan door wapens te leveren en proxy-oorlogen te lanceren’ en ‘geven telkens onbeschaamd steun aan één kant in een conflict’. Zhang bepleitte politieke oplossingen en vredesbesprekingen zowel voor de crisis in Oekraïne als voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Bij dat laatste drong ook hij aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Taiwan is Chinees

Nog concreter werd de generaal toen hij het had over Taiwan. De ontwikkelingen in en om deze Chinese regio die de facto autonoom functioneert dankzij de VS en onder aansporing van Washington, raken volgens Beijing de kern van alle belangen van China. Zhang Youxia stelde dat nog eens heel duidelijk. Hij wees erop dat de overweldigend meerderheid van de landen in de wereld het één-China-principe voorstaat. Hij waarschuwde dat de Chinese strijdkrachten elke poging resoluut zullen afschrikken en verwerpen om Taiwan officieel van China af te scheiden, ongeacht wie die pogingen ook onderneemt of welke vorm ze aannemen.

Complementaire tegenstellingen

De twee grote lijnen in Zhangs toespraak spelen in 2023 op de achtergrond mee bij dit internationale militaire forum. Enerzijds zei hij dat China ‘bereid was militaire contacten met de VS te onderhouden op basis van wederzijds respect, vreedzame co-existentie en win-win samenwerking.’ Er was inderdaad een delegatie van de VS uitgenodigd en aanwezig. Ze stond onder leiding van Xanthi Carras, een functionaris van het ministerie van Defensie die bevoegd is voor kwesties die verband houden met China. Anderzijds is de geregelde militaire communicatie van China met de VS nog niet hersteld. China schortte die betrekkingen met de VS op uit protest tegen het provocerende bezoek van de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan.

militaire
Foto Xinhua/Li Jie (disclaimer)

Aanwezigheid op het Xiangshan Forum

Ook de defensieminister van Rusland, Sergei Shoigu, hield een toespraak, hoewel westerse media eerder hadden betwijfeld of hij aanwezig zou zijn. De vertegenwoordiger van Rusland zei dat ‘de Verenigde Staten doelbewust de basis van de internationale veiligheid en strategische stabiliteit ondermijnen’ en ‘dat de VS en hun westerse bondgenoten Rusland bedreigen via de ‘oostwaartse expansie’ van de NAVO’.

De reden waarom het de vicevoorzitter van de Centrale Militaire Commissie van China is die het Xiangshan Forum voorzit en niet de minister van Defensie, die zoiets gewoonlijk doet, ligt in het ontslag van deze laatste. Het forum, met als thema ‘Gemeenschappelijke veiligheid, duurzame vrede’, wordt dit jaar bijgewoond door ruim 1.800 deelnemers, waaronder leden van 99 officiële delegaties, ministers van Defensie van 19 landen en hoofden van de strijdkrachten van 14 landen, evenals deskundigen en academici uit China en het buitenland.

Bronnen: Xinhua, Reuters, Morning Star, China Vitae

Print Friendly, PDF & Email