Chinese regering zet vaart achter groene ontwikkeling

Het ministerie van leefmilieu vaardigt nieuwe richtlijnen voor lagere koolstofuitstoot uit. Het Nationaal Energieagentschap wordt op de vingers getikt wegens te trage transitie en te veel pollutie. China heeft nu eigen kerntechnologie van het meest recente wereldniveau. Bijna dagelijks komen er nieuwe indicaties dat het Beijing ernst is met een groene ontwikkeling.

Het ministerie van leefmilieu heeft een nieuwe richtlijn uitgevaardigd om meer de nadruk te leggen op strijd tegen klimaatverandering en milieubescherming. Ze bevat de hoofdlijnen van een gecoördineerd actieplan tegen klimaatverandering.

Er zal een nationale klimaatstrategie tegen 2035 opgesteld worden. In dat kader zal China meer geld besteden aan innovatie in technologieën om minder koolstof uit te stoten. Er komen meer pilot projecten.

Elke regio zal een piek van koolstofuitstoot moeten bepalen en ook respecteren. Vele provincies en steden hebben dat al gedaan maar het wordt nu veralgemeend. Er wordt eerstdaags een stappenplan verwacht om ten laatste in 2030 de totale nationale koolstofuitstoot te doen pieken.
Lokale besturen en lokale partijafdelingen zullen beoordeeld worden op hun milieuprestaties.

Diverse maatregelen

De maatregelen komen er bovenop de start van een nationale markt voor koolstofuitstoot deze maand. Eens deze markt goed functioneert heeft de overheid een krachtig middel in de hand om de uitstoot te beperken door de beschikbare uitstootrechten systematisch te verminderen.

Milieubescherming is al wat langer hot. In december 2020 kwam er nog een groot aantal nieuwe milieunormen zoals voor vast afval en elektromagnetische straling van 5G basisstations. In die periode verschenen ook allerlei documenten zoals een witboek over duurzaam transport, richtlijnen voor betere controle op de milieubescherming en een catalogus voor de promotie van groene technologieën.

Moeizame uitschakeling van steenkool

Een inspectieverslag van de centrale regering is erg kritisch voor het Nationaal Energieagentschap (NEA). Het agentschap ligt onder vuur omdat zijn strategie om elektriciteit uit de westelijke regio’s met een groot potentieel aan groene energie via lange hoogspanningslijnen naar de energiehongerige kustregio’s te sturen te weinig resultaten geeft. Die strategie ligt vast in een plan tegen milieuvervuiling van 2013. In 2014 werd beslist tegen 2017 twaalf nieuwe hoogspanningslijnen aan te leggen; vandaag is er nog steeds één die niet klaar is.

De NEA heeft onvoldoende opgevolgd wat er gebeurde in de kustprovincies, waar door het steenkoolverbruik in sommige de luchtverontreiniging nog verergerde. Dat komt omdat de NEA het naleven van milieuregels bij het gebruik van steenkool te zwak controleerde. Ook de supervisie van koolmijnen was ondermaats: het inspectieteam ontdekte dat in drie provincies liefst 121 koolmijnen met meer dan 30% boven de toegelaten productiecapaciteit werkten.

NEA legt teveel de nadruk op voldoende productie, en aarzelt om problemen met lokale overheden aan te pakken. Door het blijvend gebruik van elektriciteit die in het oosten van het land uit steenkool opgewekt wordt werken de nieuwe hoogspanningslijnen nog onder de geplande capaciteit.
Buitenlandse experts merken op de website van Sixthtone bovendien op dat zelfs in het westen van China nog steeds steenkoolcentrales gebouwd worden.

De NEA moet binnen de maand aan de regering een voorstel overmaken om zijn werking in de toekomst efficiënter te maken.

Nucleaire optie blijft – relatief beperkt – open

Hualong 1, de eerste van de Chinese kernreactoren van de derde generatie, is begonnen met stroom te leveren aan het net. Hij werd gebouwd door de China National Nuclear Corporation (CNNC) met eigen technologie, onafhankelijk van producenten in de VS, Rusland of Frankrijk. 90% van de onderdelen, waaronder al die van de kern, is Chinees. De drukwaterreactor staat in Fuqing in de kustprovincie Fujian. De bouw is gestart in 2015. Een tweede reactor op de site nadert voltooiing. In China werken nu 49 kernreactoren. Daarmee heeft het al de derde grootste capaciteit ter wereld. Nog 19 reactoren zijn in aanbouw. Dat zal de totale geïnstalleerde capaciteit op 72 gigawatt brengen.
Tussen 2016 en 2018 is omwille van de kernramp in Fukushima en technische vertragingen op de technologie van de derde generatie geen enkele nieuwe vergunning gegeven. Intussen is dat moratorium opgeheven.

Tegen 2025 zou er volgens planning nog eens 40GW extra capaciteit in aanbouw zijn. Kernenergie zal dan instaan voor 6% van de totale elektriciteitscapaciteit. Tegen 2035 kan dat verder stijgen naar 10%. Kernreactoren van de derde generatie zijn ontworpen voor een levensduur van 60 jaar.

Bronnen: MERICS, Sixthtone, South China Morning Post, Reuters, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *