Chinese yuan meer internationaal

De State Administration of Foreign Exchange (SAFE) heeft een belangrijke maatregel genomen om de Chinese yuan meer internationaal te maken.

yuan

‘Hot money’ onder controle?


Sinds 9 juni mogen alle buitenlandse niet-financiële bedrijven in China 100% vrij geld op hun kapitaalrekeningen omzetten in Chinese yuan. Tot nu toe was dit enkel toegelaten in vier pilotzones, de Free Trade Zones (FTZ) in Shanghai, Tianjin, Guangdong en Fujian.
SAFE maakt onderscheid tussen deviezenwissel op de lopende rekeningen en op de kapitaalrekening. Lopende rekeningen betreffen de courante werking van het bedrijf en alle deviezenwissels die nodig zijn voor invoer en uitvoer. Die zijn al een aantal jaren vrijgemaakt. Bij kapitaalrekeningen gaat het over rechtstreekse investeringen, buitenlandse leningen en verkopen van vaste activa. In deze gevallen moest men telkens met de nodige motivering toestemming vragen aan SAFE om geld om te wisselen. Dit systeem blijft bestaan, maar bedrijven kunnen nu opteren voor een nieuw systeem waarbij ze voor een bepaald percentage van hun kapitaalrekeningen vrij over wisselen kunnen beslissen. Dat percentage is momenteel vastgelegd op 100%, dus volledige vrijheid, maar het kan in de toekomst verminderen indien de toestand van de Chinese betalingsbalans dat zou vereisen.
De beperkingen die er waren kwamen voort uit de bezorgdheid van de overheid voor ‘hot money’,  speculatieve kapitaalbewegingen: bedrijven die louter uit speculatie, zonder economisch doel, buitenlandse deviezen omzetten in Chinese yuan of omgekeerd, in functie van een verwachte stijging of daling van de wisselkoers van die yuan. Om de verstorende gevolgen van speculatie tegen te gaan kent China een combinatie van quotasystemen, beperkingen en actief bijsturen van de wisselkoers.
Die mechanismen botsen echter met het Chinese doel om van de yuan een internationale munt te maken die op termijn met de dollar kan rivaliseren. Vandaar dat SAFE zelf reeds in 2014 vroeg om het systeem te hervormen ‘omdat het in zekere zin belette dat ondernemingen zich op een redelijke manier konden indekken tegen schommelingen in de wisselkoers.’ Indekken van de normale internationale operaties van een bedrijf tegen niet te voorziene schommelingen van de wisselkoers lijkt oppervlakkig op speculatie maar is in feite net het omgekeerde.
Onder de nieuwe regels blijven er toch nog bepaalde beperkingen op het gebruik van de in yuan omgewisselde deviezen: het geld mag niet gebruikt worden voor uitgaven die niets met de zaken van het bedrijf te maken hebben, niet gestopt worden in waardepapieren of in andere producten van vermogensbeheer die niet door een officiële bank zijn uitgeschreven en die geen kapitaalsgarantie bieden, niet gebruikt worden voor leningen zonder garantie aan niet-verbonden ondernemingen, of gebruikt voor de aankoop van vastgoed dat niet dient voor het bedrijf zelf. Dit is een toepassing van het in China relatief nieuwe principe van de negatieve lijst: alles is toegelaten behalve wat expliciet verboden is. Volgens SAFE is de huidige negatieve lijst veel korter dan diegene die gold in de vier pilotzones.
Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar