Communistische Partij van China in cijfers

Eind 2008 had de Communistische Partij van China (CPC) bijna 76 miljoen leden en  3,7 miljoen basisorganisaties. Ze is daarmee de grootste partij ter wereld.
Een vijfde van de partijleden zijn vrouwen en vijf miljoen leden komen uit etnische minderheden. Eén op de drie leden heeft een universitaire achtergrond. Wat de leeftijd betreft, komen alle leeftijdsgroepen voor: er zijn bijvoorbeeld even veel leden onder de 35 als er ouder zijn dan 60 jaar. Hetzelfde geldt ongeveer voor het tijdstip van aansluiting. Er zijn wel nog 733.000 personen over die reeds lid waren voor 1949.
Wat het beroep betreft, zijn er 7 miljoen arbeiders, 23 miljoen boeren, herders of vissers, 6 miljoen ambtenaren, 16 miljoen managers en technici, 2 miljoen studenten, 14 miljoen gepensioneerden en 5 miljoen ‘anderen’. Meer dan 3 miljoen leden staan in de niet-publieke sector, en daarbij zijn er meer managers en technici dan arbeiders.
In 2008 zag de partij 2,8 miljoen nieuwe leden de partij vervoegen, waarvan meer dan één derde vrouwen. Ongeveer 80 % is jonger dan 35 jaar; vooral het aantal studenten verhoogde.
Er bestaan 3224 lokale partijcomités, waarvan 31 op provinciaal niveau, 410 op stedelijk en 2792 op kantonaal niveau. Zo’n 86.000 partijorganisaties situeren zich binnen de ambtenarij: 64 op nationaal ministerieel niveau, 1377 binnen de provinciale ambtenarij, 15.000 op stedelijk en 70.000 op kantonaal niveau. Daarbuiten zijn nog 34.321 partijorganisaties actief in kleine steden en gemeenten (townships), 78.000 partijorganisaties op buurtniveau in de steden en 605.000 in de dorpen (villages).
Van China’s 2,6 miljoen ondernemingen voldoen een kleine 600.000 aan de voorwaarden om een partijorganisatie op te zettten (bijv. meer dan 3 leden). In de publieke sector werken 216.000 partijafdelingen in ondernemingen en 380.000 zijn actief in de privésector. In de instellingen werd bij 464.000 een partijorganisatie opgezet, bijv. 1622 aan universiteiten en 7892 aan onderzoeksinstellingen. Van de 81.000 burgerlijke entiteiten die geen ondernemingen zijn, hebben er 12.000 een partijafdeling.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *