Corona: Onrust en doortastende maatregelen in Tianjin, Shanghai en Beijing

Een nieuwe coronabesmetting in Tianjin komt waarschijnlijk van ingevoerd bevroren voedsel dat onder meer in Beijing verdeeld is. Dat wordt voortaan strenger gecontroleerd. En Shanghai houdt de adem in nadat een geval van besmetting ontdekt is waarvan de oorsprong niet te traceren valt.

De Chinese regering heeft strengere regels gepubliceerd voor de controle op ingevoerd bevroren voedsel. De producten moeten voortaan grondig gedesinfecteerd worden vooraleer ze in aanraking komen met werklieden. Ook de magazijnen, voertuigen en verpakkingen moeten regelmatig gedesinfecteerd worden. De verdelers van bevroren voedsel zullen een certificaat moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de veiligheidsprocedures gevolgd zijn. Vooraleer te ontsmetten worden monsters van de goederen genomen voor controle op het coronavirus met een sneltest. De oorsprong van alle producten moet ondubbelzinnig kunnen aangetoond worden. De procedures worden zodanig ontworpen dat er geen te lange vertragingen voor de verdeling van de goederen optreden.

Besmetting door bevroren producten in Tianjin

Aanleiding voor de nieuwe regels is een recente besmetting van een arbeider in een bedrijf voor ingevoerd bevroren voedsel in de havenstad Tianjin. Het is sinds de maand juli al minstens de zestiende besmetting die vermoedelijk komt door dat soort producten. Naar aanleiding van vorige gevallen was al een systematische teststrategie met sneltests uitgerold voor personen die met ingevoerd bevroren voedsel in contact komen.

Alhoewel er al geruime tijd een verdenking op bevroren voedsel als virusverspreider ligt, was er lang geen bewijs. Pas in oktober kon het Chinese Center for Disease Control and Prevention de aanwezigheid van levend virus op de buitenste verpakking van bevroren zeevruchten aantonen als bron van een besmettingshaard in de havenstad Qingdao. Datzelfde onderzoek wees ook naar ingevoerde bevroren zeevruchten bij besmettingen in Beijing in juni.

Health Times, een tijdschrift van de Nationale Gezondheidscommissie meldt dat het in het geval van Tianjin gaat om bevroren varkenspoten uit Bremen in Duitsland. Het virus heeft minstens 20 dagen overleefd op de verpakking.

In Tianjin is een arbeider die in contact kwam met de bevroren varkenspoten besmet geraakt. De goederen werden nadien naar de provincie Shandong gestuurd, waar men het virus ontdekte. Bij de daarop volgende controle van het personeel werd nog een tweede besmette persoon ontdekt die evenwel geen symptomen vertoonde; de man kwam niet met dezelfde goederen in aanraking. De 364 andere personeelsleden testten negatief en werden in strikte quarantaine geplaatst. Hun nauwe contacten werden opgespoord en getest.

De volgende dag werden twee wijken in het havengebied van Tianjin uitgeroepen tot zones met middelmatig risico. De 77.000 bewoners werden binnen de 24 uur getest. Men kan de zone alleen nog verlaten voor essentiële redenen en na het afnemen van een test.

De besmette goederen uit Tianjin zijn ook verspreid in verschillende supermarkten in Beijing en men haalt ze zoveel mogelijk nog uit de rekken. Dat zorgt voor onrust in de hoofdstad en op het internet.

Onverklaarde besmetting in Shanghai

Enige onrust heerst ook in Shanghai sinds daar een tot nu toe onverklaarde besmetting uitbrak. Een stuwadoor op de Pudong luchthaven bood zich maandag met lichte COVID-19 symptomen aan in een gezondheidscentrum en testte positief. Hij werd onmiddellijk volledig geïsoleerd. Zijn 26 nauwe contacten op het werk en familie zijn getest en in quarantaine geplaatst.

De man was niet in contact geweest met ingevoerde bevroren producten. De voor de hand liggen hypothese is dat hij besmet geraakt is via een binnenkomende reiziger. Maar de veiligheidsprocedures voor passagiers die uit het buitenland aankomen op de Chinese luchthavens zijn bijzonder streng.

De Pudong luchthaven is één van de grootste internationale luchthavens van China. Alle inkomende passagiers moeten een certificaat van een dubbele test hebben (sneltest en klassieke) en worden twee weken in quarantaine gestopt in speciale hotels. Alle contact tussen inkomende internationale passagiers en andere personen wordt vermeden. En toch lijkt dit niet waterdicht.

Dr Zhang Wenhong, longspecialist van het Shanghai’s Huashan Hospital en voorzitter van de adviescommissie van het stadsbestuur vraagt zich af of deze besmetting door een onbekende bron wel de enige is. Momenteel vindt in Shanghai de Internationale Invoer Beurs plaats waaraan 400.000 personen deelnemen, waaronder ook een aantal uit het buitenland.

Vertrouwen

De centrale regering blijft intussen vertrouwen hebben dat de gevolgde politiek succesvol zal zijn. In een interview met het dagblad Caixin verklaarde Feng Zijian, vicedirecteur van het Chinese Center for Disease Control and Prevention dat China een nieuwe besmettingsgolf tijdens de winter ‘heel waarschijnlijk zal kunnen vermijden’. ‘Indien we de stricte controlemaatregelen volhouden, dan zal een tweede golf, een grootschalige uitbraak gedurende de herfst of de winter, niet noodzakelijk optreden in ons land’. Hij voegde er nog aan toe dat wat het coronavirus betreft de situatie in China ‘ in zijn geheel erg veilig’ is.

Bronnen: China Daily, Global Times, Asiatimes

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar