Cyber-rechtbanken maken rechtspraak sneller en beter

Sinds vorig jaar in Beijing de Cyber-rechtbank startte, heeft die meer dan 3000 zaken ontvankelijk verklaard. 99% van de geschillen wordt nu online afgehandeld. Een rechter kan met het systeem twee keer zoveel rechtszaken afhandelen en ook voor de griffiers houdt het minder werkdruk in.


Rechter Liu Shuhan

Door zijn 800 miljoen internetgebruikers en de sterke ontwikkeling van e-commerce schoten ook de internet gerelateerde betwistingen de hoogte in. Als antwoord op deze nood opende het eerste internet gerechtshof te Hangzhou in 2017. Vorig jaar volgden Beijing en Guangzhou. Statistieken van het Beijing High People’s Court tonen aan dat in de hoofdstad tussen januari en augusts 2018 37.631 internetbetwistingen aanhangig werden gemaakt, een stijging van 24% in vergelijking met het jaar voordien.

Rechter Liu Shuhan handelde vorige maand een zaak af op 40 minuten tijd en de procederende partijen moesten niet eens naar het hof komen. Zowel de eiser als verweerder wendden zich tot het hof via elektronische schermen. Op deze manier kan Liu 50 gevallen per maand afhandelen, het dubbele van voorheen. Het oplossen van de gevallen spaart niet enkel tijd uit, maar ook bevordert het nieuw systeem de doorzichtigheid en de gerechtelijke efficiency.

Eerste geval voor de Beijing Cyberrechtbank op 9/09/18

Volgens een recente richtlijn van het Supreme People’s Court zijn de cyber-rechtbanken verantwoordelijk voor het afhandelen van betwistingen die met Internet te maken hebben. Dit gaat van online leningen, koopcontracten, copyright problemen tot en met IPR-zaken. In het vijfjarenplan van dit Opperste Gerechtshof uit februari stelde het plan dat gezien het verspreiden van de online verdicten goed gewerkt had bij de Internet-rechtbanken, dat dit zal uitgebreid worden naar meer gerechtshoven. Hoe sneller een vonnis geveld wordt, des te beter de justitie kan handhaven, denkt advocaat Gao Zicheng uit Beijing. Anderen zijn voorzichtiger en vinden dat niet te snel mag worden gehandeld om te vermijden dat privé gegevens zouden lekken. Liu vindt dat ze sinds het Beijing Internet Court werd opgezet, meer tijd kan bestreden aan de inhoud zelf van het geschil en minder aan de administratieve details. Van de 3040 gevallen die sinds 9 september 2018 werden ingediend, zijn 99% online behandeld. De partij die een geval voor de rechtbank brengt, moet eerst zich online registreren met zijn ID-kaart en met gezichtsherkenning. Er wordt gecontroleerd of de biometrische gegevens kloppen met deze van de politie. Nadien zendt de griffier een sms met de datum en tijd van de hoorzitting. Zelden wordt een offline zitting georganiseerd. Dit gebeurt enkel wanneer de rechter twijfels heeft over de identiteit van de pleitende partij. Normaal kan iedereen deelnemen aan de hoorzitting vanaf de plaats die hij verkiest. Het Hof beslecht zo tien gevallen per dag. Het Opperste Gerechtshof bepaalt ook dat bij onduidelijkheden het Hof tijdig moet antwoorden.

De Cyberrechtbank heeft ook een bemiddelingsruimte

Liu vermeldt nog dat het systeem van stemherkenning de werklast van de griffiers vermindert in elke rechtszaak waar het proces opgenomen wordt. Hun taak heeft nu hoofdzakelijk betrekking op het verifiëren van de documenten. Wanneer een rechtszaak wordt afgesloten, ontvangen de eisers en beklaagden een elektronisch vonnis met een QR-code. Het scannen van de code en de online ondertekening betekenen dat het vonnis aanvaard werd door beide partijen.

Toch zijn er nog problemen die opgelost dienen te worden. Het verkrijgen van een kopie van het vonnis vraagt de procederende partijen naar het Hof komen. Voor Liu valt de plicht om binnen 24 uur te antwoorden nogal zwaar omdat ze zo zowel tijdens de weekends als tijdens de vakanties moet antwoorden. De griffiers zouden voor de minder grote problemen kunnen antwoorden.

China Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar