De noodzaak van een collectief geheugen over het verleden van China

Onze ‘man in Beijing’ * las een actuele bespreking van het boek ‘400 million customers’ (400 miljoen klanten), een boek uit 1937, en ontdekt daarin boodschappen voor vandaag.

400 million customers

De Britse auteur Paul French heeft een interessante recensie geschreven van het boek ‘400 million customers’ van Carl Crow (1884-1945, Amerikaans zakenman in Shanghai, oprichter van het eerste westerse reclamebureau in Shanghai).

Het is interessant om de vergelijkbare omstandigheden te zien die Carl Crow ervoer door te lezen over zijn gedachten, meningen en acties over China in de jaren ’30 en ze te bezien met een blik uit onze huidige jaren ’20. Waar Crow zich in het bijzonder zorgen over maakte wat hij ook actief tot uiting bracht, was de noodzaak het bewustzijn te vergroten aangaande de groeiende Japanse agressie in de jaren dertig. Ook verzette Crow zich sterk tegen de veel gebruikte racistische term Chinaman in die tijd.
Nog een overeenkomst tussen de jaren 1930 en vandaag is de vluchtigheid van de realiteit in en de actualiteit over China, uitgedrukt door China-experts in boeken, opiniestukken en rapporten van toen en nu.

Japan vs China

Het boek van Carl Crow raakte al snel in de vergetelheid toen de ‘Verzetsoorlog tegen de Japanse agressie ‘ (抗日战争) in 1937 uitbrak, die in het Westen beter bekend is als het uitbreken van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Een datum die soms wordt beschouwd als het begin van de Tweede Wereldoorlog in Azië-Pacific. Pas toen China in de jaren ’70 weer openging, leerden buitenlandse bedrijven de Chinese zakencultuur en -omgeving weer helemaal opnieuw kennen, vaak met harde lessen. Terwijl veel van die zakelijke cultuurlessen al 40 jaar eerder door Crow waren opgeschreven, en ze volledig waren vergeten.

Kortetermijngeheugens

In de huidige jaren 2020 gaat het niet veel anders met de korte houdbaarheidsdata van het overweldigende aantal publicaties en meningen over China, zowel economisch, sociaal als politiek. Zoals Paul French al zei in zijn recensie: ‘We moeten hard werken om een collectieve herinnering aan het verleden van China te bewaren, iets waarin het buitenlandse bedrijfsleven, de academische wereld en allerhande China-experts (in al hun problematische gedaanten) niet bijzonder goed zijn geweest.’

En vandaag?

Gordon Dumoulin voegt eraan toe: ‘en dat geldt niet alleen het verleden, maar ook een dieper en breder omvattende blik op het heden van China in plaats van vaak selectief gekozen perspectieven voor het uitdragen van een bepaalde, vaak specifieke beeldvorming’.

Lees meer over de interessante recensie van Paul French over het boek van Crow en ook over het leven van Carl Crow in het China Project : https://thechinaproject.com/2023/01/10/carl-crows-400-million-customers/

Oorspronkelijk The necessity of a collective memory of China’s past… op de 5iZ China blog van onze OogGetuige Gordon Dumoulin.

Print Friendly, PDF & Email