De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren
–Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit bij 100 % van de stedelijke senioren het geval moeten zijn. Meer inspanningen op het platteland zijn dus nodig. China voorziet dat 90 % van hun bejaarden thuis toegang hebben tot seniorendiensten. 7% kan zich een verzorgingstehuis permitteren. Voor de overige 3% wordt het een instelling en om dit doel te bereiken moeten er in de rustoorden 3,4 miljoen bedden bijkomen.
Lege gebouwen omgevormd voor senioren
–Shanghai vat op dit vlak de koe bij de horens. Leegstaande scholen, ziekenhuizen, fabrieken of burelen zullen vernieuwd worden tot residentiële buurtgemeenschappen met diensten die afgestemd zijn op seniorenzorg. Deze centra geven verzorging gedurende de dag, maar de bejaarde blijft bij zijn familie leven. Tegen 2015 moet zo 7 % van de senioren in de metropool bereikt worden. 90 % blijft aangewezen op de familie en 3% leeft in instellingen. Tegen 2015 moeten bejaardenhomes 350.000 bedden tellen of 30 per 1000 personen.
90 % eigenaar van huis
Volgens een rapport van de Southwestern University of Finance and Economics en de People’s Bank of China zijn in China 90 % van de gezinnen eigenaar van hun huis terwijl dat in andere landen maar 60 % bedraagt. Volgens het onderzoek bij 4000 stedelijke gezinnen heeft 85 % een eigen huis en deze graad is zelfs hoger in landelijke gebieden waar het eigenaarschap 94 % bedraagt. Volgens de studie heeft een gemiddeld stedelijk gezin 1,22 appartementen gemiddeld. China Daily
Cultuur minderheden floreert
Viceminister van de State Ethnic Affairs Commission heeft meegedeeld dat de minderheden de dragers zijn van 515 types cultureel erfgoed of 42 % van het nationaal aantal. Daarvan zijn er 13 erkend door de UNESCO of 38 % van China’s totaal.  Van 2005 tot 2011 gaf China 3,75 miljard financiële steun aan 22 kleine minderheidsgroepen met in totaal 650.000 personen. De dekking werd ondertussen uitgebreid naar 28 minderheidsgroepen met in totaal 1,69 miljoen personen. Van 7 juni tot 6 juli grijpt het National Ethnic Group Arts Festival plaats waarbij 1700 performers 41 shows gaan opvoeren.
Talentenpool 180 miljoen in 2020.
Eind 2010 had China 120 miljoen geschoolde professionelen en zij maken 11 % uit van China’s arbeidskrachten. Bij deze pool behoren 30 miljoen professionelen uit het zakeleven, 28 miljoen personen met een hoge opleiding en 10 miljoen ruraal personeel met een opleiding. China wil nu deze pool tegen 2020 vergroten tot 180 miljoen of 16 % van de arbeidskrachten. Volgens dit plan zou één vijfde van de werkende bevolking een hogere opleiding moeten genoten hebben.
Tekort in geestelijke gezondheidszorg
China telde in 2010 20.000 psychiaters voor het gehele land, maar het merendeel bevindt zich in het westers kunstgebied. Naar verluidt zijn er in westerse landen 11 psychiaters per 100.000 personen, welnu in Yichang met zijn 4 miljoen inwoners zijn er maar 40 of één op 100.000. Zij ontvangen 100 personen per dag, een onhoudbare toestand. Volgens statistieken van het China’s National Center for Mental Health hadden in 2009 170 miljoen personen een of ander probleem qua geestelijke gezondheidszorg en het aantal ernstige patiënten overschreed het 16 miljoen. Maar 30 % werkt in Centraal-China en in het westelijk deel nog minder 23%. Bovendien werken 80 % in psychiatrische ziekenhuizen en maar 20 % in algemene ziekenhuizen. Velen houden het niet lang uit. Een revolutie is noodzakelijk: daarbij zullen psychologen en sociaal assistenten op buurtniveau eerst multidisciplinair nagaan wat er fout loopt bij de patiënt vooraleer de zaak verergert en hij doorgestuurd wordt naar de psychiatrie. Dit bleek op een colloquium waaraan onder meer de Fogarty International Center van het US National Institute of Health deelnam.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *