Tag: geestesziek

Naar verdubbeling aantal psychiaters

China waarin twee derden van de arrondissementen geen psychiatrische instelling hebben, streeft in het kader van haar vijfjarenplan voor geestelijke gezondheid er naar om op 5 jaar tijd het aantal psychiaters te verdubbelen. Dit werd officieel bekend gemaakt naar aanleiding van de Wereld dag voor Geestelijke Gezondheid. China telde eind vorig jaar 4,3 miljoen ernstige geesteszieken en 55 % van hen leeft in armoede. 84 % van de patiënten bezit hooguit een diploma van lager…

Nieuwe wet geestelijke gezondheidszorg

Op 1 mei is de nieuwe wet op de geestelijke gezondheid eindelijk van kracht geworden. Het wetsontwerp van 2011  is in oktober door de bevoegde parlementscommissie goedgekeurd na drie lezingen. Bedoeling is vooral de geesteszieken beter te beschermen tegen misbruiken. De voorbije jaren  kwamen vele gevallen in de media van personen die verkeerdelijk geestesziek verklaard worden. Meestal regelden familieleden de opname na een familieruzie, maar er zijn ook gevallen bekend van werkgevers die werknemers lieten…

Nieuwe wet geestelijke gezondheid aangenomen

Na 15 jaar discussie heeft het Permanent Bureau van het Volkscongres de wet op de geestelijke gezondheid in derde lezing aanvaard. Daardoor zullen zij die hulp nodig hebben beter worden kunnen verzorgd en worden achterpoortjes die leiden tot arbitrair opsluiten gesloten. De wet is maar de start voor de nodige uitbouw van psychiatrie geïntegreerd in het buurtgezondheidssysteem. 100 miljoen Chinezen leiden aan psychische problemen, waarvan 16 miljoen ernstig. Enkel de helft van hen ontvangt de…

De sociale stand van zaken 22

Migrantennieuws –*Het percentage van migrantenkinderen in Peking, Shanghai en Kanton die geen school lopen, ligt hoger dan het nationaal gemiddelde aldus een rapport van het Bevolkingsbestuur. 60 % van de migranten brengen hun kinderen mee. In Peking lopen 82 % van die kinderen school en in Kanton bedraagt het 56%. 3,5 % van deze kinderen gaan helemaal niet naar school in Peking; dit bedraagt 5,1 % in Shanghai en is 5,3 % in Kanton. *30…

De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren –Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit…

De sociale stand van zaken 8

-Kort sociaal nieuws- Kost geneesmiddelen min 25 % –De prijs voor essentiele geneesmiddelen zijn de laatste 2 jaren in buurtklinieken met een kwart gedaald zo deelt het ministerie van Volksgezondheid mee. De daling kwam er na een hervorming die startte na augustus 2009 en die natiewijd werd geïmplementeerd. De hervorming hield in dat door de overheid betoelaagde buurthospitalen de essentiële geneesmiddelen voorschrijven tegen kostprijs 1,2 miljard gedekt door ziekteverzekering De drie systemen voor ziekteverzekering dekken…

Ontwerp wet geestelijke gezondheid

De regering heeft een ontwerp van wet over de geestelijke gezondheid bekend  gemaakt voor advies door het publiek. De wet wil het onterecht plaatsen in instellingen voorkomen en de rechten van de patiënten veilig stellen. In het verleden werd vastgesteld dat lastige personen soms jaren door familie of lokale overheden in een instelling werden gestopt onder het voorwendsel van geestesziek te zijn . Het ontwerp  stelt dat het testen op geestelijke gezondheids vrijwillig moet zijn tenzij…

Geesteszieken weldra beter opgevangen?

De laatste maanden staan de media bol van artikels over moorden door geesteszieken. Meest bekend zijn natuurlijk de slachtingen van schoolkinderen. Daar moet iets  aan gebeuren De vice-minister van gezondheidszorg Yin Li,heeft aangekondigd dat de regering meer geld zal pompen in een verbeterde opvang van geesteszieken.Op een persconferentie linkte hij het grote aantal psychische problemen in China aan de stress van de zeer snelle veranderingen in de Chinese maatschappij. Er zijn momenteel 550 psychiatrische hospitalen…

Meer ziekenhuizen voor gevaarlijke geesteszieken

Het ministerie van Politie wil dat het aantal ‘Ankang’-ziekenhuizen wordt opgetrokken tot minstens één per provincie. In die ziekenhuizen worden gevaarlijke geesteszieken behandeld. De oproep is een gevolg van de reeks aanslagen op schoolkinderen. Momenteel zijn er maar 22 Ankanghospitalen in een 18-tal provincies, terwijl China rond de 30 provincies, municipaliteiten  en autonome gebieden telt. Het politieministerie, waar de ziekenhuizen voor gevaarlijke geesteszieken onder vallen, wil dit aantal nu optrekken tot minstens één per provincie…