De sociale stand van zaken 35

Controverse rond kinderen filmproducer
Zhang-Yimou–Recentelijk ontstond ophef rond het aantal kinderen van filmproducer Zhang Yimou. Zhang heeft naar verluidt een kind bij zijn ex-vrouw Hua Xia. Hij heeft verder een dochter en 2 zonen met zijn vrouw Chen Ting waarmee hij in 2011 huwde. Tenslotte wordt aangenomen dat hij nog twee dochters en een zoon heeft uit andere relaties.. Op Weibo wordt de vanzelfsprekende kritiek geuit “Geldt de geboorte politiek misschien niet voor bekende Chinezen?” Volgens juridische experten zou het koppel een boete riskeren van 160 miljoen yuan (SCMP)
 Begroting sociaal zekerheidsfonds
–Het Nationaal Zekerheidsfonds begroot dit jaar een vermeerdering van 9,9% van haar inkomen tot 3.280 miljard yuan. . De inkomsten komen zowel van 2470 miljard bijdragen als van 718 miljard regeringstoelagen. De 2 fondsen voor pensioenen zouden 8 en 9 % meer inkomen hebben, de werkloosheid +9,5%, de 2 ziekteverzekeringen +11,2% en + 17%, het fonds voor arbeidsongevallen 10% meer en het fonds voor bevallingen 13% meer.
 Sociale diensten voor arme senioren
seniorhulpChina heeft 39 miljoen senioren die niet alleen kunnen leven en dit is een vijfde van de grijsharige bevolking. Viceminister Dou Yupei heeft op een seniorenexpo beloofd dat de regering er naar streeft hen toelagen te verstrekken zodat ze hun revalidatie en verpleging kunnen betalen. Ook komen er toelagen voor arme senioren in rustoorden of voor zij die afhangen van buurtopvang. 18 lokale besturen hebben al pilootprojecten op dit vlak. Privé-diensten vragen 20$ per uur. China Daily
Meer linksen dan liberalen
Uit een opinieonderzoek bij 1750 volwassen stedelingen door de Chinese Academy of Social Sciences blijkt dat 38 % er linkse ideeën op nahouden met kritiek op individualisme en ongelijkheid. Enkel 8% zijn  liberaal met meer klemtoon op de vrijheden en minder overheid. De overige zijn centristen die noch rechts, noch links zijn aldus het blad Southern Weekly. 67% staat positief tegenover een grotere participatie in politiek, maar enkel 15% vindt dat dit regelmatige verkiezingen hoeft te betekenen tussen verschillende partijen. (SCMP)
 Bank voor beenmergtransplantatie
marrowdonorChina heeft een staatsbank voor beenmerg dat eind april al 114 buitenlandse giften had ontvangen uit 10 landen, zo werd bekend op de dag van het Rode Kruis. De bank werd opgestart in 1992 en is nu ’s werelds vierde grootste na VS, Duitsland en Brazilië. Hij telt 1,65 miljoen vrijwillige donoren, meestal Chinezen en dit komt neer op 13 personen per 10.000. In totaal heeft de bank al 3420 donaties verwezenlijkt.  China Daily
 Gratis begrafenis voor armen
De stad Nanning (AR Guangxi) zal arme personen de begrafenis betoelagen. Het gaat om personen die van het minimum leven, personen zonder werk of inkomen en niet geïdentificeerde doden. De nieuwe politiek kan elk gezin 1500 yuan besparen. De familie zou de kost eerst zelf moeten betalen om deze later door de administratie terug betaald te krijgen. China Daily
61 miljoen achtergelaten kinderen
migrkidsVolgens cijfers van de All-China Women’s Federation vergezellen 35 miljoen migrantenkinderen hun ouders in de trek naar de steden en blijven 61 miljoen kinderen alleen achter op het platteland bij grootouders of kennissen. Wanneer de migranten meer onderwijsrechten in de steden zullen verkrijgen, zal het aantal achtergelaten kinderen wellicht dalen chinagate.cn
 
Melkpoederprobleem aangekaart
melkpoederDe Nederlandse delegatie die deze week China bezocht heeft bij zijn gesprekspartners het probleem aangekaart dat melkpoeder uit Nederland massaal naar China verdwijnt zodat de Nederlandse moeders voor lege rekken komen te staan. Zogenaamde runners kopen het melkpoeder op om het met ferme winst in China opnieuw te verkopen. De Chinese minister van Import en Export Zhi Shuping had begrip voor het probleem en riep de Nederlandse zuivelsector op om te investeren in melkpoederfabrieken in China. In België stelt het probleem zich minder omdat dit melkpoeder enkel via de apotheek te koop is.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *