De stand van zaken 25

Kort zakelijk nieuws uit China

O&O omhoog
Volgens een rapport van het Nationaal statistisch Bureau bedroegen de  totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling in China in 2009  580 miljard yuan. Dat vertegenwoordigt 1,7% van het BNP.  De groei is sensationeel, 23%. Daarmee zit men nu 6,5 maal hoger dan tien jaar geleden. 3,2 miljoen mensen werken aan onderzoek en ontwikkeling  in 45.000 verschillende instellingen.  49% van de onderzoekers hebben minstens een bachelor diploma . Vrouwen zijn nog in de minderheid, slechts 25%.  In Westerse landen bedragen de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling meestal iets meer dan 2%. China plant die 2% dit jaar te bereiken.
China naar 12% wereldverbruik
Tegen 2020 zal China 12% van het binnenlands verbruik van de wereld voor zich nemen. Dat blijft dan nog altijd onder het wereldgemiddelde en slechts een derde van dit in de USA. Toch zal het binnenlands verbruik de motor zijn die de Chinese economie doet draaien; vandaag zijn dat de investeringen en de uitvoer. De verstedelijking is de belangrijkste factor die het gezinsinkomen zal verhogen en het verbruik aanzwengelen. De economische groei zal 8% gemiddeld blijven met een 3,5 % aangroei van de verbruikersindex, aldus een rapport van Morgan Stanley geciteerd door de Global Times
Bestedingen stimuleringsprogramma
Hoe werd het anti-crisisbudget van 4000 miljard yuan sinds november  2008 besteed? 400 miljard ging naar sociale woningen. 370 miljard naar infrastructuurprojecten op het platteland; 1500 miljard naar wegen, spoorwegen en luchthavens en verbetering van het stedelijke elektriciteitsnet; gezondheid , onderwijs en cultuur kregen 150 miljard; 210 miljard ging naar leefmilieu en energiebesparing; 370 miljard naar technologische vernieuwing en stabilisering van sectoren; tenslotte ging ook 1000 miljard naar de versnelde heropbouw na de aardbeving van Sichuan. Ongeveer 30% kwam op het centrale budget, de rest op de lokale begrotingen.
Intussen is een volgend pakket van 4000 miljard al goedgekeurd. Zeven strategische industriën zullen er kunnen uit putten: groene nijverheden, nieuwe  IT, biotechnologie, hoogtechnologische fabricage, nieuwe  energieën, nieuwe  materialen en voertuigen met nieuwe energieën.
Jobs scheppen blijft moeilijk

Jobbeurs


Minister Yin Weimin voor HR en Sociale Zekerheid heeft meegedeeld dat gedurende het volgende vijfjarenplan jaarlijks 25 miljoen jobs zullen moeten geschapen worden, iets meer dan tijdens het elfde plan. Van 2006 tot november 2010 werden voor stedelingen 55 miljoen jobs geschapen en tezelfdertijd kregen ook 45 migranten een baan. Gedurende die periode studeerden 27 miljoen studenten af waarvan 80 % werk vond binnen de zes maanden na het behalen van hun diploma. Yin dankte de stabiele toestand aan de 160 miljard die er de afgelopen 5 jaren werd voor uitgetrokken, bedrag dat 134 % hoger lag dan de 91 miljard tussen 2001 en 2005.
Ook CNOOC gaat schoner
China’s offshore oliegigant wil nieuwe energie tot 40 à 50 % van haar energie optrekken. Momenteel bedraagt dit maar 10 % aldus voorzitter Fu Chengyu. Schone energie zou tijdens het twaalfde vijfjarenplan reeds instaan voor 20 à 30 %. Daarnaast denkt Fu voornamelijk aan het opdrijven van het aandeel aardgas. China zag zijn aardgasverbruik tussen 2000 en 2009 jaarlijks met 16 % groeien. Nu staat het in voor 3,8 % van het energieverbruik. Vorig jaar werd 87 miljard m³ verbruikt, waardoor vergeleken met de binnenlandse productie een tekort bestaat van 40 miljard m³. CNOOC heeft reeds vier LNG-zeeterminals gebouwd en zes andere zitten in een testfase aldus Fu. China voorziet de import van 25 miljoen ton jaarlijks.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *