De Stand van zaken 49

Kort zakelijk nieuws

Yangshan-diepzeehaven: blijvende groei
Yangshan is de diepzeehaven die Shanghai in 2005  op 35 km in zee bouwde en met het vasteland verbondt via  een brug. Gedurende de laatste 5 jaar groeide de containeroverslag op de diepzeehaven jaarlijks met 32 %. Volgens algemeen manager Wang Xuan van Yangshan Tongsheng Port Construction Co Ltd zal nog 10 miljard yuan bij worden gespendeerd aan de uitbouw van nieuwe diepwater aanlegplaatsen: deze vierde fase moet klaar zijn in 2015 en nog 4 miljoen TEUs (van 20 voet) toevoegen aan de bestaande capaciteit van 9,3 miljoen TEUs. Tegen 2015 wil Shanghai’s haven in Yangshan 15 miljoen TEUs capaciteit. Shanghai werd in 2010 groter dan Singapore inzake containertonnage met een overslag van 29 miljoen TEUs (Yangshan én niet-diepzee samen). Yangshan realiseert dus een derde van de totaliteit. De douaneformaliteiten zijn door de moderne technologie gereduceerd tot 1 à 2 uren terwijl dit vroeger een volledige dag in beslag nam.
WB voorspelt 9,3 % groei
De Wereldbank voorspelt in zijn halfjaarlijks “Global Economic Prospects” een groei dit jaar voor China van 9,3%  die volgend jaar zal afkoelen tot 8,7 % en tot 8,8 % in 2013. Volgens WB-economist Hansson beginnen de afkoelingsmaatregelen te werken hoewel de intrestvoet nog 1 % lager bedraagt dan voor de financiële crisis. Volgens hem is het grootste gevaar niet de inflatie maar de vastgoedmarkt. De inflatie zou in het tweede semester afnemen. In de maand mei nam het handelsoverschot opnieuw verder af zodat dit overschot  tijdens de eerste 5 maanden dit jaar met een derde afnam.
Ook afkoeling in autosector
In mei daalde het aantal verkochte wagens met 6,1 % tot  1 miljoen vergeleken met april. Op jaarbasis bedraagt de vooruitgang 0,3%. Dit komt omdat de stimuleringsmaatregelen van na de financiële crisis afgelopen zijn; door de verhoging van parkeergelden plus brandstofprijs; en andere beperkende maatregelen in steden. Vooral het segment van de camionettes lijden onder het wegvallen van de stimuleringstoelagen. Het is mogelijk dat dit jaar voor het eerst sinds 1992 een negatieve groei plaats vindt, maar een contractie lijkt onvermijdelijk in het nastreven van meer duurzame groei. Toyota en Honda leden onder de gevolgen van de Japanse aardbeving door een gebrek aan onderdelen.  De perspectieven tot afkoeling weerhouden Ford dat maar 2,7 % van de markt heeft (vgl met GM 14 %) niet om tot 10 bijkomende modellen in China beschikbaar te willen stellen.  Andere uitzondering op de regel is Volvo dat in mei haar verkoopscijfers zag aangroeien met 82% zodat China nu haar derde grootste markt wordt na de VS en Zweden. Volvo plant honderden nieuwe aanwervingen in Zweden en België.
Sector zeldzame metalen herstructureert
De autoriteiten in Binnen-Mongolië hebben de herstructurering aangekondigd van de sector zeldzame metalen om een duurzame ontwikkeling te verzekeren. Vier producenten uit Hohhot, Baotou en Bayanmur worden versmolten door de  Baogang Group. 31 anderen gaan dicht. Baogang wordt dus de enige vergunde producent. Vorige maand werden reeds nieuwe milieuregels van kracht in de sector met straffen voor illegale productenten.
Naar akkoord over afsplising Alipay?
CEO Ma Yun van de groep Alibaba blijft optimistisch over het bereiken van een compensatie-akkoord met Yahoo en Softbank over de afsplitsing van Alipay, de on-line betalingdienst van de groep. Volgens Ma heeft hij Alipay van de groep afgesplitst om in orde te zijn met de wetgeving over de buitenlandse inbreng in betalingsfirma’s. Volgens Yahoo en Softbank zouden de aandeelhouders niet tijdig verwittigd zijn, maar Ma beweert dat de bestuurders van de Alibabagroep wel op de hoogte waren.  Nu zijn dus onderhandelingen bezig ter compensatie van het verlies voor Yahoo en de Softbank die de afsplitsing als een soort diefstal beschouwen. Yahoo heeft 43 % van de Alibabagroep en Softbank heeft 30 %. De onderhandelingen over de schadeloosstelling duren verder.  De aandelen van Yahoo doken reeds naar beneden. Yahoo dreigt in de VS door gedupeerden vervolgd te worden omdat aandeelhouders niet tijdig werden ingelicht over de afsplitsing van de groep waarin Yahoo participeert.
Grieks zakenleven beoogt China
Meer dan 60 en 187 verantwoordelijken uit het Chinese en Griekse bedrijfsleven hebben op een forum onderzocht hoe ze de bilaterale handel kunnen verbeteren.  Sectoren met toekomst zijn elektrisch-en mechanische apparatuur, scheepsbouw, energiebesparing, milieu, telecom, vastgoed en toerisme…Vorig jaar nam de Griekse export naar China met meer dan de helft toe. Ook het aantal Chinese toeristen aan Griekenland zit in de lift.
Shenzhens zakenleven naar Denemarken
Verantwoordelijken en experten uit Shenzhen brachten een bezoek aan Denemarken om de handel en investeringen aan te zwengelen, meer bepaald in hich-tech, nieuwe energie en andere opkomende nijverheden. Vooral nieuwe energie, nieuwe materialen, internet en biologie vormden de interesse van de bezoekers uit Shenzhen. Denemarken dat sterk is in technologie voor hernieuwbare energie, farmaceutica, scheepvaart en logistiek speelt hier graag op in. Secretaris Jensen van de Deens-Chinese Kamer van Koophandel benadrukte vooral de mogelijke rol van KMO’s.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *