Dode varkens in rivier bij Shanghai UPD

dode varkensHet opduiken van dode varkens in een rivier leidt tot ongerustheid onder de bevolking en dwingt de overheid tot actie.
Sinds donderdag drijven er meer en meer dode varkens in de Huangpu-rivier. Het aantal is intussen opgelopen tot 16.000 volgens de ambtenaren die voor de controle instaan. Het drinkwater in districten van Shanghai en Zhejiang zou besmet kunnen worden. De bevoegde diensten controleren dan ook nauwgezet de waterkwaliteit. Schoonmaakploegen werken hard om alle karkassen zo snel mogelijk te vinden en te verwijderen. Er is een onderzoek gestart. In monsters genomen bij de dieren en in het drinkwater is een virus aangetroffen dat bij varkens een ziekte veroorzaakt. De onderzoekers verzekeren dat de drinkwaterkwaliteit over het algemeen in orde is en dat het, in een beperkte hoeveelheid gevonden, virus niet schadelijk is voor mensen. Het spreekt vanzelf dat er grote ongerustheid is onder de bevolking, die met de verklaringen niet helemaal wordt weggenomen. Gestimuleerd door kritieken, oproepen en opmerkingen in de klassieke en in de sociale media, werkt de overheid hard aan een snelle en efficiënte aanpak. Het ministerie van Landbouw en de plaatselijke departementen voor landbouw en dierenwelzijn proberen erachter te komen waar de varkens in de rivier zijn gedumpt. De code in het oor van de dieren wijst uit dat ze van een district in de provincie Zhejiang komen waar een epidemie van varkensziekte is gemeld. Tienduizenden dieren zijn daaraan gestorven. De plaatselijke autoriteiten verdedigen zich dat er goede procedures zijn voor de opruiming van dode dieren, maar dat het niet uitgesloten is dat sommige boeren om een of andere reden (tekort aan grond, te weinig normbesef) dode dieren in het water gooien. De onderminister voor landbouw heeft een veelzijdige benadering van het probleem aangekondigd: een grondige en regelmatige controle van het drinkwater, voorlichting van de bevolking, een systeem van beloningen en financiële ondersteuning betreffende de melding van epidemieën en de opruiming van karkassen (naast de straffen voor overtredingen), een betere preventie van dit soort ziekten, de bevordering van een gezondere organisatie van de varkensteelt.
De Global Times brengt een opiniestuk. Het gaat onder andere over het precedent van de Rijn, waar China volgens de krant van kan leren. De Europese landen werkten een Conventie tegen de Chemische Vervuiling uit, namen de situatie ernstig op en betrokken het publiek bij de controle en het herstel van de biodiversiteit. Dat hielp.
http://www.globaltimes.cn/content/767692.shtml#.UUAiWzdAkyW
China Daily, BBC, Global Times,SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *