Energietransitie: doelstelling 2025 al bereikt in 2023

De vooruitgang van niet-fossiele energie loopt zo snel dat de doelstelling voor 2025 dit jaar al bereikt is. Dit doet de hoop groeien dat de piekuitstoot van broeikasgassen, gepland voor ten laatste 2030, vroeger kan bereikt worden.

Windmolenpark in Hami (Xinjiang) Ffoto Xinhua/ Zhao Ge Disclaimer

Om ten laatste in 2030 de piekuitstoot van broeikasgassen te bereiken, was als interim-doelstelling in 2025 voorzien dat de helft van de geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit hernieuwbaar zou moeten zijn.

Uit de cijfers van de National Energy Administration voor 2023 blijkt echter dat er nu al 1.450 gigawatt (GW) niet-fossiele opwekkingscapaciteit voor elektriciteit gebouwd is, iets meer dan de helft van de totale capaciteit van 2.900 GW.

Dit jaar werd 330 GW nieuwe capaciteit toegevoegd.

Zon- en windenergie alleen staan in voor 1.000 GW.
Een deel daarvan zijn installaties in de Gobiwoestijn, waarvan stroom naar het oosten van China vervoerd wordt via ultrahoge gelijkspanningslijnen. Men heeft daar al 45 GW geïnstalleerd en nog eens 50 GW is in aanbouw.

Naast productiecapaciteit ook groen verbruik opdrijven

Capaciteit is echter maar één facet. De hernieuwbare energie is in tegenstelling tot de fossiele versie niet continu beschikbaar (periodes zonder wind of zonlicht). Wind- en zonne-energie maken daardoor slechts 15% van het totale verbruik uit, een stijging met 1,3% in één jaar. Hier bevinden zich nog mogelijkheden tot verbetering.

Om rekening te houden met het onregelmatig karakter van deze hernieuwbare energiebronnen werkt China aan een beter rendement op het elektriciteitsnet, bouwt het opslagcapaciteit voor elektriciteit (batterijen, pompcentrales) en werkt het aan een elektriciteitsmarkt. Het bouwt ook nog steeds nieuwe fossiele centrales die als back-up kunnen dienen.

Vooral de bouw van opslagcapaciteit is recentelijk versneld. Alleen dit jaar gaat het om 24 GW.

Naast een versnelde groene transitie versterkt China ook zijn bevoorradingszekerheid in fossiele energie. De eigen productie van aardolie blijft op 200 miljoen ton per jaar. De productie van aardgas is dit jaar met 4,5% verhoogd tot 230 miljard m³.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email