McKinsey bepleit meer productieve economie

Volgens het McKinsey Global Institute (MGI) kan een meer productieve economie in China tegen 2030  het bnp 36.000 miljard meer opleveren en de inkomsten van de gezinnen vermeerderen met 33.000 miljard yuan. De consultancy levert een vijftal  recepten om af te stappen van een economie die gestuurd wordt door de investeringen ten voordele van een betere productiviteit.

MGIsamvt

Samenvatting MGI-rapport


Na 3 decennia van duizelingwekkende groei wordt China door de Wereldbank nu aangezien als een land met een gemiddeld hoog inkomen dat op weg is een van ’s werelds meest geavanceerde economieën te worden. Toch begint er wat sleet te komen op het model waarbij de groei vooral gestuurd werd door de investeringen. Vorig jaar nam de groei van het bnp af, de bedrijfsschulden namen toe, de buitenlandse reserves verminderden met $ 500 miljoen en de beursmarkt daalde met bijna de helft. Een grote reeks bedrijven die minder presteren, trekken het gemiddelde naar beneden terwijl sommige top-performers opbrengsten hebben die vergelijkbaar zijn met top VS-bedrijven in hun sector. Meer dan 80% van de economische winsten komt uit financiële diensten en dat is een scheefgetrokken toestand. Redetwisten of China op weg is naar een financiële crisis nemen toe.
Volgens het nieuwe rapport van McKinsey Global Institute (MGI) staat de natie voor een belangrijke keuze: of door te gaan met het oude model en een harde landing te riskeren of over te schakelen naar een nieuwe benadering. Volgens McKinsey zou het benadrukken van de productiviteit tegen 2030 36.000 miljard meer bnp opleveren en zouden de gezinnen zo 33.000 miljard meer verdienen. On over te schakelen naar het nieuw model kan de regering de fiscale en monetaire hefbomen hanteren zoals het verhogen van de soevereine schuld en het verzekeren van bijkomende financies op basis van de 123.000 miljard aan staatsactiva. China heeft een bloeiende private sector die volgens MGI drie maal meer per activa verdienen dan de staatsondernemingen. Er zijn nu 116 miljoen gezinnen met een jaarinkomen van minstens $ 21.000, terwijl dat er in 2000 nauwelijks 2 miljoen waren. De consultancy vindt China rijp voor een revolutie in de productiviteit die momenteel maar tussen 15 en 30% bedraagt van het gemiddelde in de OESO-landen. Het model dat gedragen wordt door productiviteit zou volgens MGI leiden tot meer duurzame banen en bijgevolg de consumptie in de hand werken. Zwakke bedrijven moeten kunnen failliet gaan in plaats van in bepaalde sectoren de cijfers naar beneden te trekken. De verbruikers zouden meer toegang moeten hebben tot diensten en mogelijkheden om te participeren in de economie.
De omvorming naar het nieuwe model wordt dringend noodzakelijk genoemd. McKinsey heeft berekend dat de ratio van leningen die niet terugbetaald zullen worden niet 1,5 % bedraagt zoals officieel aangegeven, maar komt uit op 7%. Als dit niet ernstig verbetert, kan dit zo oplopen tot 15% wat tot een ernstige waardevermindering van het bankkapitaal kan leiden. Elk jaar uitstel kost 2000 miljard RMB.

5 middelen

digital

Digitalisering: een van de assen


Het Instituut vindt 5 mogelijkheden om tegen 2030 de productiviteit op te voeren. Vooreerst gelooft MGI dat het verbruik dat sinds 2008 voor ongeveer 36 % van het bnp instaat, kan worden opgetrokken tot 49 %. Vooral bij de stedelijke consumenten liggen er mogelijkheden want ze zijn bereid meer uit te geven. De digitalisering van zowel de nijverheid als de diensten zijn een tweede mogelijkheid. Kleinhandel en logistiek zijn nog te gefragmenteerd in China. Een derde as is de innovatie te versterken vooral in O&O-intensieve sectoren. In auto’s, geneesmiddelen en halfgeleiders hinkt China nog achter op de wereldleiders. Ten vierde gelooft MGI dat door de bedrijfsprocessen te verbeteren de arbeidsproductiviteit tegen 2030 kan 15 % tot 30% beter. Tot slot kan het globaal gaan van de Chinese bedrijven de productiviteit met 10 tot 15 % verhogen door passende mergers & acquisitions.
Om deze mogelijkheden waar te maken zijn ook institutionele veranderingen nodig. Meer sectoren moeten open worden gesteld voor concurrentie, de bedrijven dienen geherstructureerd te worden en de kapitaalmarkt verder ontwikkeld. De arbeidskrachten zullen beter dienen te worden geschoold. De regering zal als bewaker van het proces moeten bemiddelen tussen de verschillende belanghebbende partijen en ook de eigen processen te moderniseren.
Bron: MGI-rapport

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *