Extreme hitte en droogte ook in China

Het nationale weerstation van China heeft op dinsdag 16 augustus, een rode waarschuwing gegeven voor hoge temperaturen. Overal worden de nodige maatregelen genomen.(UPD)

hitte en droogte
Mensen zoeken verkoeling aan de oever van een Jangtse waarvan het waterpeil sterk is gedaald. Wuhan (Hubei) op 15 augustus (foto Xinhua / Wu Zhizun) disclaimer

Rood is het ernstigste alarm. China heeft een vierledig waarschuwingssysteem voor extreme weersomstandigheden, onder andere van hitte en droogte. Rood is hierin de hoogste alarmfase, gevolgd door oranje, geel en blauw.

Alarmerende weersverwachtingen

Verzengende hittegolven treffen verschillende regio’s van het land. Op woensdag verwacht het Meteorologisch Centrum overdag temperaturen van 35 tot 39 graden Celsius in delen van Shaanxi, Anhui, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Shanghai, Fujian, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Guangxi en Guangdong. In delen van Sichuan, Chongqing, Hunan, Jiangxi en Zhejiang kan volgens het centrum de temperatuur 40 graden Celsius overschrijden.

Meteorologisch instituut Chongqing augustus 2022. Foto ter beschikking gesteld aan China Daily disclaimer

Maatregelen tegen hitte en droogte

Het dringend advies aan lokale overheden is om noodmaatregelen te nemen tegen hittegolven, buitenwerk bij blootstelling aan hoge temperaturen op te schorten, veel aandacht te besteden aan brandveiligheid en bijzondere zorg te dragen voor kwetsbare groepen. Uit gegevens van het Chinese Ministerie van Watervoorraden blijkt dat de watervoorziening van 830.000 mensen in zes provincies en regio’s is aangetast. Hulp bij droogte wordt georganiseerd om de watervoorziening in delen van China veilig te stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Anhui in Oost-China en Guizhou in het zuiden, de stadsprovincie Chongqing in het zuidwesten en de provincies Hunan en Hubei in Centraal-China die de laatste tijd getroffen zijn door opeenvolgende hittegolven. Langdurige hittegolven hebben meerdere gebieden getroffen waar rivieren zijn opgedroogd, zodat steden en dorpen langs de rivieren moeten proberen dammen te bouwen om de irrigatie van landbouwgrond veilig te stellen en de drinkwatervoorziening te beschermen. Volgens Xinhua heeft het ministerie van Landbouw en Plattelandszaken 25 werkgroepen en 12 technologieteams naar Anhui gestuurd om de strijd tegen droogte te leiden en de oogst in de herfst veilig te stellen in de zwaarst getroffen gebieden en de belangrijkste graanproductieregio’s.

Chongqing

De zomers in Chongqing staan altijd al bekend om hun hoge intensiteit en lange duur. De temperaturen zijn dit jaar echter aanzienlijk hoger en de regenval is sterk verminderd. Deze zomer kende de stadsprovincie Chongqing al twee hittegolven, met gemiddeld meer dan 29 dagen van hoge temperaturen. Zoiets was geleden van 1951 en 2006. In een bepaald district ging het kwik omhoog tot 44,5°C, een maximumtemperatuur die volgens het lokale observatorium slechts voor de tweede keer is geregistreerd in Chongqing sinds er metingen zijn.

Hittegolven

De Gezondheidscommissie van Chongqing en het Meteorologisch Instituut hebben de waarschuwing voor zonnesteken opgewaardeerd tot het hoogste niveau. Een dergelijke waarschuwing moet er komen nadat de temperatuur in ten minste acht districten vijf opeenvolgende dagen boven de 40°C is gestegen. Van 29 juli tot 12 augustus kenden een tiental districten in Chongqing – waaronder Hechuan, Bishan en Fengdu, en sommige delen van het centrale stedelijke gebied van de stad, temperaturen van meer dan 40°C gedurende vijf tot elf opeenvolgende dagen. De hittegolf zal naar verwachting de komende week aanhouden. Volgens de lokale weersvoorspelling zal een sterke subtropische hoge druk de gemeente gedurende 10 dagen van 13 tot 22 augustus hoge temperaturen van 38°C tot 42°C brengen, en sommige delen zullen 43°C tot 44°C bereiken.

hitte en droogte
waterdistributie in Wushan County van Chongqing op 13 augustus 2022 (foto Xinhua,
disclaimer

Gevolgen droogte opvangen in regio’s en het hele land

De gemiddelde neerslag sinds begin juli dit jaar was in heel Chongqing ongeveer de helft van die in dezelfde periode van voorgaande jaren. Sommige kleine en middelgrote rivieren zijn drooggevallen. Meer dan 600.000 mensen in de en duizenden hectare gewassen zijn door dit alles getroffen. De brandweer moet in sommige steden en dorpen de watertanks van de brandweerwagens inzetten om water te leveren aan de burgers. Er zijn ook plannen om kunstmatig regen op te wekken. In de naburige provincie Hubei heeft de provinciale dienst voor waterbeheer massa’s water geleverd voor de irrigatie van de landbouwgronden. Hoewel geen enkele grote stad problemen met het watergebruik meldt, zijn er enkele kleine steden en dorpen waar de watervoorziening is aangetast. Experts merken op dat er naast de watervoorziening ook een impact is op de elektriciteitsvoorziening, iets wat extra aandacht vraagt ​​vanwege de stijgende vraag naar elektriciteit en de afnemende capaciteit voor de opwekking van waterkracht. (UPD) China heeft 300 miljoen yuan (43,5 miljoen euro) uitgetrokken voor noodhulp bij de droogte. Noodfondsen, toegewezen door het ministerie van Financiën en het ministerie van Watervoorraden, zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de hulpverlening bij droogte in acht regio’s op provinciaal niveau, waaronder Hebei, Shanxi en Binnen-Mongolië.

Zuid-naar-Noord wateromleiding houdt (nu nog) stand

Dat de enorme droogte in Zuid-China voorkomt tijdens het regenseizoen is ‘historisch gezien zeldzaam’, volgens Ma Jun. ‘De belangrijkste oorzaak is het ongebruikelijke weer’ luidt zijn verklaring.

Ma Jun is ‘een bekende Chinees’. Hij is de directeur van het Instituut voor Openbare en Milieuzaken in Beijing, een ngo die zich al lange tijd inzet voor klimaatactie en daarbij de maatschappelijke ontwikkelingen en de officiële politiek kritisch èn opbouwend volgt. Journalisten van de Global Times gingen met hem praten over de huidige hitte en droogte.

‘In juni en juli heerste er in het hele stroomgebied van de Jangtse een subtropisch hogedruksysteem als gevolg van La Niña-gebeurtenissen. Het kenmerk van dit druksysteem is dat het de lucht erg droog maakt en dalende luchtstromen creëert, waardoor de regio langdurige zonnehitte en weinig regen kent,’ zei Ma. Toch verwacht hij niet dat de overdracht tussen de bekkens – de zuid-naar-noord-wateromleiding – zal worden beïnvloed.

Grote steden nog geholpen

‘Het water dat wordt onttrokken in de wateromleiding van zuid naar noord, komt voornamelijk uit de hoofdstromen van de grote rivieren. Op dit moment heeft geen enkele rivierstroom een ​​significant watertekort gemeld’, zei hij. ‘Het water dat Beijing via het project krijgt, komt bijvoorbeeld voornamelijk uit de Hanjiang-rivier. En het waterpeil van de hoofdstroom van de Hanjiang-rivier is nog steeds op een veilig niveau.’ ‘Daarnaast bevinden de noordelijke steden zich momenteel in een fase waarin er geen tekort aan water is, aangezien er deze zomer beduidend meer neerslag is gevallen in het noorden dan in voorgaande jaren. Het waterpeil in het Miyun-reservoir, het grootste stuwmeer in Peking, heeft bijvoorbeeld een hoog niveau bereikt’, zo zei Ma.

Het Zuid-naar-Noord Water Diversion Project van China, het grootste in zijn soort dat ooit is uitgevoerd, houdt in dat water uit zuidelijke rivieren wordt gehaald en naar het droge noorden wordt gevoerd. De oost- en middenroute van het project heeft meer dan 50 miljard kubieke meter water van de grote rivieren in het zuiden naar het droogtegevoelige noorden overgebracht sinds het ongeveer zeven jaar geleden in gebruik werd genomen.

Alertheid klimaatverandering hoogstnodig

Ma waarschuwde echter ook dat het risico bestaat dat dergelijke omstandigheden vaker zullen voorkomen. Zoals de meeste klimaatdeskundigen is hij van oordeel dat extreme hitte in de toekomst vaker zal voorkomen. ‘Het stroomgebied van de Jangtse in China, dat zich al op de breedtegraad van de droge gebieden van de planeet bevindt, is relatief nat vanwege de moessoninvloeden. Als de moesson- of oceaanstromingen blijven veranderen, kan ook dit gebied nog meer worden beïnvloed.’

Bronnen: Xinhua, China Daily, Global Times, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *