Farmasector ziet toekomst rooskleurig in

China wordt dit jaar de derde grootste markt van gezondheidsproducten en tijdens het lopende vijfjarenplan wil de regering 6,3 miljard $ investeren in de biofarmaceutische sector. De sector Gedreven  door deze toekomstmogelijkheden ziet de sector deze vol optimisme tegemoet ook nadat China de administratieve formaliteiten terzake vereenvoudigde. We analyseren via het cluster in Tianjin hoe de samenwerking en concurrentie tussen de buitenlandse firma’s en de binnenlandse ondernemingen verloopt.
pharmaceuticalNaar verwachting zal dit jaar in China 400 miljard $ uitgegeven worden aan geneesmiddelen waardoor het land zich op de derde plaats hijst wereldwijd. The Economist verwacht dat China tegen 2016 Japan overtreft als ‘s werelds tweede.Voeg daarbij dat de overheid tijdens het twaalfde vijfjarenplan 6,3 miljard $ plant te investeren in de sector en het is duidelijk dat er opportuniteiten zijn.  Het aantal diabetespatiënten dat nu 92 miljoen bedraagt, zou naar verwachting tegen 2030 40 miljoen hoger liggen. 100 miljoen Chinezen lijden onder geestesziekten die met medicatie te genezen zijn, maar 70% van deze ernstig geesteszieken krijgen geen effectieve behandeling, weet voorzitter Santoni van Lundbeck-China. Het Deense bedrijf opende dus te Tianjin een filiaal om het gat in de markt te vullen m.b.t. de ziekte van Alzheimer. Lundbeck  plant een jaarlijkse aangroei van de productie in China met 20% en de lancering van 3 tot 5 geneesmiddelen voor het zenuwsysteem per jaar.
Ook voorzitter Lechleiter van ’s werelds vijfde grootste pillenvervaardiger Eli Lilly ziet ook de toekomst in China rooskleurig in hoewel zijn bedrijf een moeilijke tijd meemaakte met het verstrijken van het patent bij enkele van zijn topproducten b.v . Zyprexa. Hij is vast van plan een vijfde van zijn zakeninkomen terug te investeren in O&O. Hoewel zijn globaal inkomen vorig jaar met 7% daalde, steeg Lilly’s zakencijfer in China echter  met 27%. Lily opende op 18 maart een IT-innovatie lab in Dalian en nam een groter

Dalian IT-lab Eli Lilly

Dalian IT-lab Eli Lilly


aandeel in het te Nantong gebaseerde Novast Laboratories dat gespecialiseerd is in generische specialiteiten die in China 70 % van de markt uitmaken.
De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie dringt er de laatste jaren op aan dat de prijzen van essentiële geneesmiddelen verlaagd worden en vaak betreft dit westerse geneesmiddelen. De voorzitter van de Pharmaceutical Research & Manufacturers of America pleitte dan ook bij zijn bezoek aan Peking in november voor een fair en redelijk prijssysteem voor innovatieve geneesmiddelen. Deze zijn vaak duurder omdat het 10 tot 15 jaar kan duren vooraleer de O&O kosten kunnen terug verdiend worden.
Innovatie
Naast de grote markt en een billijke prijs draagt ook het innovatieniveau bij tot de ontwikkeling van de markt en dit zowel bij de lokale als de multinationale ondernemingen. Dit wordt gevoed door een gunstige biotoop in de ontwikkelingszones en waar multinationals samenwerken met lokale bedrijven. Zo heeft farmagigant GlaxoSmithKline een eenheid gevormd die
Glaxo-lab

Glaxo-lab


samenwerkt met experten traditionele Chinese geneesmiddelen in de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten. Het innovatieklimaat in China verbeterde eveneens door de vereenvoudiging van de administratieve procedures vooraleer een nieuw middel de goedkeuring verkrijgt. Volgens algemeen manager en vicevoorzitter Martina Bielefeld Sevigny van PerkinElmer Life Sciences heeft dit tot gevolg dat de testen minder grote testgroepen vereisen, minder lang duren en bijgevolg minder duur zijn zodat er meerdere geneesmiddelen tezelfdertijd kunnen uitgetest worden. Volgens Chief Scientific Officer bij PerkinElmer  Marshak zijn de resultaten van deze vereenvoudiging al duidelijk in de strategische beslissingen van de regionale hoofdkwartieren die in China overstappen van het louter produceren van generische drugs tot O&O in geneesmiddelen. Hij verwacht tegen 2030 een verbruikende middenklasse in China die 600 miljoen personen bedraagt. De Roche Holding heeft daarbij een nieuw kanaal aangeboord om zijn kanker bestrijdende producten te verkopen, namelijk door een samenwerking met Swiss Re die al 10 miljoen klanten een verzekering aanbiedt.
 TEDA- zone
Het zijn vooral de ontwikkelingszones die de afgelopen 30 jaar hebben bijgedragen tot een aantrekkelijk ondernemingsklimaat tedapharmin China en zeker in de farmaceutische sector. Dit gaan we even bekijken in Tianjins Economic Development Area (TEDA) waar GlaxoSmithCline in 1984 startte en in 1995 een tweede vestiging opende en waar ook het Deense Lundbech een meer bescheiden vestiging heeft waarin voor 9,5 miljoen $ werd geïnvesteerd. In TEDA opereren 396 ondernemingen die ofwel geneesmiddelen vervaardigen, medische apparatuur of die diensten verlenen. Deze investeerden alleen al 200 miljoen yuan in farmaceutisch onderzoek. De meeste buitenlandse bedrijven leggen zich toe op vervaardiging en de binnenlandse firma’s doen meer aan O&O. Dit heeft synergiën tussen grote ondernemingen als GlaxoSmithKline, Novo Nordisk en Novozymes op gang gebracht evenals” Contract Research Organizations”. Kortom een gehele bio-tech ketting werd  gevormd met productie, O&O, technologieoverdracht, logistiek …. Het zijn deze synergiën die de innovatie stimuleren. Daarnaast beschikt het TEDA Bio-pharmaceutical Industry Fund over een begroting van 200 miljoen yuan. Tegen 2015 zou TEDA 50 O&O instellingen tellen en de investeringen in onderzoek goed zijn voor 10% van het totaal inkomen. Deze innovatie grijpt al plaats in onderzoeksinstellingen als Tianjin Industrial Biotechnology R&D Center, de Chinese Academie voor Wetenschappen en het Tianjin Institute of Pharmaceutical Research.  Dit wordt dan verder ondersteund door 60 ziekenhuizen in de regio Tianjin-Peking van het niveau A
Enkele farmagroten in TEDA

Enkele farmagroten in TEDA


De verhouding tussen de buitenlandse en de Chinese bedrijven word door researchfirma Quintiles woordvoerder Jay Johnson omschreven als “coopetion”, met andere woorden een samentrekking van samenwerking als wedijver. Een nieuwe trend is het outsourcen door buitenlandse bedrijven van taken of opdrachten naar Chinese ondernemingen, aldus  Marshak van PerkinElmer. Zo doen de Chinese bedrijven die vaak te versnipperd zijn en aan innovatie ontbreken, van hun kant meer know-how op.
Het aantrekken van bedrijven bij de uitbouw van de nijverheidsketting is een zaak. Het behoud van dit talent door een aantrekkelijk leefklimaat een andere. TEDA heeft nu ook een professionele voetbalploeg, een kruidentuin, een International Cardiovascular Ziekenhuis en een internationaal erkende school. Binnen een kring van 150 km zijn er 200 hogescholen die elk jaar 5000 gediplomeerden afleveren en werkt 200.000 onderzoek personeel. Ook op het milieuvlak bestaat een schema voor samenwerking in nijverheidsprocessen waarbij de ene profiteert van de afval van de andere. Dit industrial symbiosis (IS) schema bevat al 38 synergiën die de kosten met rond het 100 miljoen yuan drukten en de uitstoot van 32.000 ton CO2 vermeed.
Naast het TEDA-cluster telt ook de delta van de Jangtse en deze van de Parelrivier een cluster met een groot aantal farmaceutische ondernemingen. Bij dezen is een derde prive, een derde staatsondernemingen en een derde buitenlandse. China telt meer dan 4000 binnenlandse en 1800 farmabedrijven met buitenlandse kapitaalinbreng . Daarbij behoort de volledige top-20 uit de sector, met onder meer het Belgische Xian-Janssen dat ondertussen deel uitmaakt van Johnson &Johnson. Allen maken zich op voor de grootste verschuiving die de sector ooit meemaakte.
Bronnen: http://en.ce.cn/Insight/, China Daily, Wikipedia, Economist IU

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *