Fujian wordt brug tussen Taiwan en Volksrepubliek

China bereidt de vreedzame integratie van Taiwan in de Volksrepubliek voor met een langetermijnplanning om van de provincie Fujian een demonstratiezone voor gezamenlijke ontwikkeling te maken.
China streeft naar de herintegratie van de sinds 1949 autonoom bestuurde provincie Taiwan volgens het principe ‘Eén land, twee systemen’, wat aan de Taiwanezen de kans zal geven binnen de Volksrepubliek hun eigen politiek-economisch systeem te kiezen.

Directe vluchten Fuzhou-Taiwan Foto Xinhua/Lin Shanchuan Disclaimer

China wil van de provincie Fujian een demonstratiezone maken voor geïntegreerde ontwikkeling tussen de twee oevers van de straat van Taiwan. Dat staat in een plan dat deze week op het hoogste niveau – tegelijk door het Centraal Comité van de Communistische Partij en door de regering – bekend is gemaakt.

Het plan bevat naast algemene bepalingen ook 21 specifieke beleidsmaatregelen. Het doel is de ontwikkeling op alle vlakken meer te integreren en zo de vreedzame hereniging van Taiwan met China dichterbij te brengen.

Fujian is de kustprovincie tegenover het eiland Taiwan. De bevolking van Fujian staat cultureel het dichtst bij die van Taiwan en de provincie is ook qua ligging het meest geschikt voor samenwerking.

Gemakkelijker samenwerken op alle gebieden

Het plan voorziet dat Taiwanezen die naar Fujian komen behandeld worden zoals alle andere Chinezen. Dat moet hen verleiden om in Fujian te komen wonen, werken of zaken te doen. De demonstratiezone moet dat zo gemakkelijk mogelijk maken.

Handel en investeringen moeten vlotter verlopen, en uitwisseling tussen de oevers van de straat van Taiwan zal zich op alle gebieden verdiepen.

Het plan benadrukt de samenwerking tussen stedenparen. De speciale economische zone Xiamen zal zich vooral richten op Quemoy, de provinciehoofdstad Fuzhou zal de samenwerking bevorderen met Matsu. Quemoy en Matsu zijn steden op door Taiwan gecontroleerde eilandjes dicht bij de kust van het vasteland.

Focus op mensen en middelen

Taiwanezen zijn welkom in Fujian als bezoekers, om er te studeren of te werken. Taiwanese dokters kunnen een praktijk openen. Ook andere Taiwanese diploma’s zullen erkend worden. Bedrijven, in het bijzonder die met Taiwanees kapitaal, worden aangemoedigd om personeel uit Taiwan aan te trekken.

Taiwanezen in Fujian krijgen aantrekkelijke voorwaarden om aan te sluiten bij de Chinese sociale zekerheid. Wie uit Taiwan komt kan meteen een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur krijgen.

De provincie wordt verantwoordelijk voor het voorzien van tewerkstelling, gezondheidszorg, woongelegenheid, rusthuizen en sociale bijstand voor de Taiwanezen die er leven. De gerechtelijke samenwerking met Taiwan zal verbeteren.

Logistiek is een belangrijk onderdeel van het project. Fujian moet zoveel mogelijk transport- en communicatiekanalen naar Taiwan openen en zal dienen als hub om Taiwan met de andere provincies te verbinden.

Economische integratie is een speerpunt. Bedoeling is fabrieken en industriezones van wereldniveau te creëren met kapitaal , technologie en mensen van beide zijden. Er zal ook gestreefd worden naar financiële markten die de straat van Taiwan overbruggen.

Taiwanese landbouw- en visserijbedrijven krijgen steun om zich in Fujian te vestigen. De samenwerking in het kader van technologische vernieuwing wordt opgedreven.

Sociale en culturele uitwisseling en samenwerking zal uitgebreid worden. Het plan vermeldt zelfs religieuze uitwisseling rond het lokale geloof in de zeegodin Mazu en andere volksgebruiken.

Meer communicatie en uitwisseling tussen jongeren staan uiteraard ook op het programma.

Om de geïntegreerde ontwikkeling tussen de beide oevers van de zeestraat te verzekeren vraagt het plan dat er een verantwoordelijk organisme komt, met budgetten van de centrale overheid.

Specifieke focus: steden koppelen, gemeenschappelijke cultuur uitspelen

Inwoners van Quemoy die in Xiamen komen wonen zullen gelijk worden behandeld als de lokale bevolking. De infrastructuur van Xiamen en Quemoy zal geïntegreerd worden door de bouw van bruggen naar het eiland, leveringen van gas en elektriciteit aan Quemoy en een vlottere toegang tot het vliegveld van Xiamen.

Gelijkaardige plannen zijn er voor de steden Fuzhou en Matsu. Er zal daar ook een park voor industriële samenwerking opgezet worden.

De Pingtan Comprehensive Experimental Area krijgt speciale ondersteuning om zich volledig voor Taiwan open te stellen. Ook andere delen van Fujian worden daartoe aangemoedigd. Pingtan is het door de Volksrepubliek gecontroleerde eiland dat zich het dichtst bij Taiwan bevindt.

De steden Quanzhou en Zhangzhou, waar het Minnan-dialect van Taiwan gesproken wordt, moeten zich op de kaart zetten als wereldcentra voor de Minnan-cultuur. Taiwan en Fujian kunnen samen Minnan-culturele relieken voorstellen als Unesco-werelderfgoed.

Een stap naar vreedzame integratie

De Chinese overheid stelt sinds 1949 dat Taiwan een Chinese provincie is onder een opstandig bestuur. Een deel van de politieke partijen van Taiwan – waaronder de vroegere regeringspartij Guomindang – erkent eveneens dat Taiwan bij China hoort. De officiële naam van Taiwan is ‘Republiek China’, die volgens de grondwet heel China inclusief Taiwan omvat. Bijna alle landen ter wereld – ook België, Nederland en de VS – erkennen formeel dat Taiwan een deel van China is. De Democratic People’s Party, die momenteel de regering leidt, vaart echter een separatistische koers en krijgt de steun van de VS. Ook Westerse media stellen Taiwan dikwijls voor als een onafhankelijk land.

China herhaalt voortdurend dat de hereniging met Taiwan een kernbelang van het land is. Het betekent het formele einde van het kolonialisme. Taiwan werd gekoloniseerd door de Portugezen (‘Formosa’) en de Japanners en valt sinds 1949 de facto onder controle van de VS. De VS ondersteunde er tot 1992 de Guomindang-dictatuur en momenteel de separatistische partij. Delen van de elite van de VS willen vandaag een oorlog met China uitlokken door de onafhankelijkheid van Taiwan uit te roepen.

China zegt dat het alles zal doen om Taiwan vreedzaam te herenigen met het vasteland, en dat het hiertoe geduld kan opbrengen. Tegenover de dreiging van een door de VS gesteunde secessie reageert het met het opdrijven van de militaire middelen om Taiwan indien nodig gewapenderhand te kunnen inlijven.

Uit het huidig plan blijkt dat China wel degelijk de voorkeur geeft aan een vreedzame oplossing en dat het concrete stappen zet om die voor de Taiwanezen te vergemakkelijken. Een diepere integratie van de ontwikkeling van Fujian met die van Taiwan moet bij de Taiwanese bevolking goodwill voor een toekomstige hereniging kweken.

Bronnen: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email