Gebruik van antibiotica bij veeteelt daalt

Sinds 2017 is het gebruik van antibiotica in de veeteelt in China met bijna een kwart gedaald. Het blijft echter te hoog en verdere actie is nodig.

Ffoto Xinhua/Liang Xiaopeng Disclaimer

Het overdreven gebruik van antibiotica in de veeteelt is een wereldwijd probleem. In 2017 volgens een schatting van het tijdschrift Science 131.000 ton antibiotica gebruikt in de veeteelt. Men verwacht een verdere toename naar 200.000 ton in 2030.

De voordelen zijn minder grootschalige ziekten, snellere groei, meer vlees. Er zijn echter ook nadelen; het belangrijkste is de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica voor mensen.

Het Chinese ministerie van landbouw en platteland voert al een aantal jaren campagne om het gebruik te verminderen. Het is daardoor gedaald van 41.800 ton in 2017 naar 32.500 ton in 2021.

Sinds 2016 zijn in China vier soorten antibiotica verboden in de veeteelt: menselijke geneesmiddelen, antibiotica als groeimiddel, middelen die opgeslagen worden en zo bij de consument kunnen terechtkomen, en middelen die de resistentie tegen antibiotica kunnen verhogen.

Tijdens het vorige vijfjarenplan (2016-20) werden jaarlijks gemiddeld 20.000 monsters van vlees onderzocht; daarvan voldeed meer dan 98% aan de norm.

Aan de vele livestream sessies om telers op te voeden in het verantwoord gebruik van antibiotica namen 3,46 miljoen mensen deel. Zes industriefederaties tekenden akkoorden om het gebruik te verminderen in veevoeders of bij behandelingen.

Er is steun voor het ontwikkelen van specifieke antibiotica voor bepaalde dieren.

In het huidige vijfjarenplan is een actieplan voor verdere reductie voorzien .
In 2022 heeft het ministerie actie gevoerd in 21.000 grotere veeteeltbedrijven, met 16 diersoorten waaronder vooral varkens, kippen, eenden, koeien en schapen voor vlees-, eieren- of melkproductie.
Tegen 2025 zal de helft van alle grote veeteeltbedrijven moeten meedoen aan campagnes voor minder antibiotica. De middelen zullen nog slechts kunnen toegediend worden met een voorschrift.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *